English Academic Semester

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ English for Academic Purposes

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ English for Academic Purposes ภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรเพื่อการศึกษาจะช่วยให้คุณมีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะภาษาของคุณสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมทางวิชากา ให้คุณเตรียมความพร้อมอย่างละเอียดสำหรับการศึกษาในระดับก่อนมหาวิทยาลัยหรือของ Kaplan หลักสูตรธุรกิจอื่นๆ

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ English for Academic Purposes คืออะไร?

ภาษาอังกฤษหลักสูตรเพื่อการศึกษาต่อ English for Academic Purposes จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ดีเยี่ยมเข้ากับวัฒนธรรมและความคาดหวังที่จะเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสภาพแวดล้อมที่พูดภาษาอังกฤษทั้งหมด ระยะเวลาการเรียนของหลักสูตรมีความยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะสมกับระดับภาษาอังกฤษของแต่ละคน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะพัฒนาคำศัพท์และไวยากรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทักษะการพูดที่สำคัญของการอภิปรายทางวิชาการและการนำเสนอ จะช่วยให้คุณได้รับการตอบรับโดยตรงจากมหาวิทยาลัยวิทยาลัยเอกชนและโรงเรียนมัธยมในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Kaplan International Sydney City’s accredited Business programs โดยที่ไม่มีการสอบ IELTS 

เกี่ยวกับหลักสูตร

 • สถานที่เรียน
  New Zealand: Auckland
  Australia: Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth, Sydney
 • วันเริ่มเรียน
  Auckland: Apr 8; Oct 13
  Adelaide: Jan 6; Apr 28; Sept 1
  Brisbane: Jan 6; Apr 28; Sept 1
  Melbourne: Jan 6; Apr 28; Sept 1 
  Perth: Oct 13 
  Sydney: Jan 6; Apr 28; July 14; Oct 13
 • Course Length: 10 สัปดาห์ต่อการเลื่อนระดับ
 • อายุขั้นต่ำ: 16 ปี
 • ระดับภาษาอังกฤษ:
  Level 1: Intermediate หรือ IELTS 5.0
  Level 2: Higher Intermediate หรือ IELTS 5.5
 • จำนวนนักเรียนต่อห้อง: 12–15 คน
 • บทเรียนต่อสัปดาห์: 28บทเรียน EAP (21 ชม.) และ7 บทเรียนวิชาเลือก (5.25 ชม.) ต่อสัปดาห์
 • ตารางเรียน: เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์
กรุณาคลิกเพื่อดูตารางเรียน

โครงสร้างวิชาเรียน

45 บทเรียนใน 10 สัปดาห์

28 บทเรียน English for Academic Purposes:

มุ่งเน้นไปที่ทักษะการอ่านและการฟัง และกลยุทธ์ที่จำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จในภาษาอังกฤษทางวิชาการ ในชั้นเรียนยังฝึกให้คุณได้เข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน วัฒนธรรมต่างๆที่เป็นแบบภาษาอังกฤษทั้งหมดเพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวก่อนเข้าศึกษาจริงในระดับที่สูงขึ้นไป

7 บทเรียนวิชาเลือก:

วิชาเลือกจะแตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียน แต่ส่วนใหญ่จะมีวิชาเหล่านี้ให้เลือก เช่น เหตุการณ์ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การเตรียมสอบ TOEFL/IELTS การเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น เรียนรู้เกี่ยวกับงานวรรณกรรม และการศึกษาเกี่ยวกับภาพยนตร์

7 บทเรียนโครงสร้างวิชาเรียน:

ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การออกกำลังกาย การเรียนเสริมภาษา สื่อไลน์และออฟไลน์ สโมสรการศึกษาและการทำโครงงาน เป็นต้น

Certification

หลังจากจบคอร์สนักเรียนจะได้รับ Kaplan International Colleges Certificate of Achievement documenting your language level and attendance

 
 
เรียนภาษาอังกฤษ ราคาพิเศษ
 

http://www.kaplaninternational.com/tha/courses/english/academic-year-semester/academic-purposes.aspx