หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น | Intensive English Course

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น | Intensive English Course

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น | Intensive English Course เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Kaplan International English หลักสูตรประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป วิชาเลือก และการเรียนรู้ด้วยตัวเอง หลักสูตรนี้เป็นหนทางที่รวดเร็วที่สุดสำหรับนักเรียนที่จะสามารถฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วครบทุกด้าน ในขณะที่การเรียน ภาษาอังกฤษทั่วไป จะเน้นการฝึกปฏิบัติจริงและการเรียนรู้ด้วยตนเองจะให้โอกาสนักเรียนได้ใช้อุปกรณ์การเรียนต่างๆเพื่อฝึกฝนเพิ่มเติม การเรียนวิชาเลือกก็ให้อิสระสำหรับนักเรียนในการเลือกวิชาเฉพาะด้านต่างๆได้ตามความสนใจ หรือ กลับสู่หน้าหลัก เพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

เกี่ยวกับคอร์ส เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น

การเรียนหลักสูตรแบบเข้มข้นนี้ จะเป็นการเน้นทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นนั้นนักเรียนต้องได้รับการเรียนการสอนที่มากกว่าการเรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเลือกทักษะภาษาอังกฤษที่นักเรียนให้ความสนใจมากกว่าทักษะอื่นด้วย เช่น ถ้านักเรียนสนใจด้านการพูด ทางโรงเรียนของเราก็จะเน้นเรื่องการพูดให้กับนักเรียนมากชึ้น

ไม่เพียงเท่านั้นนักเรียนจะยังได้รับการเรียนการสอนเรื่อง ไวยากรณ์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งทางคณาจารย์ของเราได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีให้นักเรียน สามรถเรียนรู้ และสนุกไปกับมันได้อย่างง่ายดาย หรือถ้าคุณสนใจ หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษระยะยาว-Academic Year and Semester หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆ ก็สามารถศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคอร์สของเรา

  • สถานที่เรียน: โรงเรียนทุกแห่งใน อเมริกา, อังกฤษ, แคนาดา, ไอร์แลนด์, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ และมัลตา
  • วันที่เริ่มเรียน:: ทุกวันจันทร์
  • ระยะเวลาเรียน: 2+ สัปดาห์ขึ้นไป
  • อายุขั้นต่ำ: 16
  • พื้นฐานภาษาอังกฤษ: สำหรับความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับ
  • จำนวนนักเรียนต่อห้อง: 10 – 15 คน
  • จำนวนคาบเรียน: 35 คาบเรียนต่อ สัปดาห์

โครงสร้างเกี่ยวกับคอร์ส

20 คาบ สำหรับภาษาอังกฤษทั่วไป

เน้นทักษะทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เพื่อที่จะพัฒนานักเรียนให้ครบทุกด้าน ทุกวัน

8 คาบ สำหรับทักษะที่นักเรียนสนใจ

ตัวเลือกแตกต่างและขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนทีมี ซึ่งทักษะส่วนใหญ่ที่ได้รับความนิยมได้แก่ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, เรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ หรือ เรียนรู้จากภาพยนตร์

7 คาบสำหรับ โครงสร้างในการเรียน

ซึ่งเป็นการเรียนรู้และสนุกไปกับบทเรียนโดยใช้ การเรียนนอกสถานที่ การเรียนภาษาจากการออกกำลังกาย การใช้อุปกรณ์การเรียนเสริม หรือแม้กระทั้งการทำงานแบบกลุ่ม

ใบประกาศนียบัตร

หลังจากที่ตั้งใจเรียนอย่างหนัก นักเรียนอาจต้องการทราบพัฒนาการของตนเองตั้งแต่เริ่มหลักสูตร จากการติดตามผลอย่างละเอียดและสม่ำเสมอ เราจะสามารถประเมินผลการเรียนของนักเรียนและออกประกาศนียบัตร Kaplan International Colleges Certificate ที่มีการบอกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อหรือสมัครเข้าทำงานได้ในอนาคต

 
 
เรียนภาษาอังกฤษ ราคาพิเศษ
 

http://www.kaplaninternational.com/tha/courses/english/intensive.aspx
Feedback