เรียนต่ออเมริกา

เรียนต่ออเมริกา

เรียนภาษาอเมริกา ราคาพิเศษ

เรียนต่ออเมริกา เรียนภาษาอเมริกา กับคุณวุฒิทางการศึกษาของสหรัฐอเมริกาคือมาตรฐานสูงสุดด้านวิชาการ ซึ่งสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกามีความภูมิใจอย่างยิ่งกับการจัดหาเครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้แก่นักศึกษา คุณสามารถที่จะได้รับประโยชน์จากระบบการศึกษาของอเมริกา และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่มีนักเรียนต่างชาติเข้ามาศึกษามากที่สุดในโลก มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกามีชื่อเสียงในด้านการต้อนรับและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติ ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากความเป็นมิตรของคนอเมริกันและการยอมรับความแตกต่างอย่างกว้างขวางในสังคมอเมริกัน นายจ้างจำนวนมากมักจะสรรหาพนักงานที่มีความรู้ ปรับตัวได้ดี และมีประสบการณ์ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้นักเรียนต่างชาติจะได้มาจากการเรียนที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการได้งานให้กับคุณ หรือย้อนกลับไปยัง หน้าหลัก ของเรา

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษยอดนิยมที่ประเทศอเมริกา

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

เรียนต่ออเมริกา
 
 
เรียนภาษาอังกฤษราคาพิเศษที่ อมเริกา
 
บริการเข้ามหาวิทยาลัย

สนใจบริการสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในเอมริกา?

University Placement Service สมัครเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้หลายแห่งโดยเจ้าหน้าที่ที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งและขั้นตอนการสมัคร และช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

ฟรีสำหรับนักเรียนที่ลงเรียนกับเราตั้งแต่ 16 สัปดาห์ขึ้นไป

http://www.kaplaninternational.com/tha/schools/usa/english-language.aspx
Feedback