เรียนอะไรในต่างประเทศ

นักเรียนไทยหลายๆคนมีความฝันที่จะได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ แต่มักมีคำถามว่า เรียนอะไรในต่างประเทศ หรือเราสามารถเรียนอะไรได้บ้าง เพราะที่ต่างประเทศมีคอร์สเรียนมากมายและหลายหลายตัวเลือก แต่หารู้ไม่ว่าแต่ละคอร์สเรียนจะมีข้อจำกัดว่าถ้าอยากจะเรียนเราต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง? วันนี้เราจะมาลองดูเกี่ยวกับคอร์สเรียนยอดนิยมของเด็กไทย  ที่นักเรียนไทยส่วนใหญ่มักจะลงเรียนที่ต่างประเทศเป็นอันดับแรกๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                เรียนอะไรในต่างประเทศ               

 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป (General English Course) จะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นทักษะทั้ง 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน เรียนแบบไม่เครียดมากและแน่นอนว่าต้องได้รับความรู้และความสนุกไปด้วย เพราะโดยปกติแล้วคอร์สเรียนนี้จะมีกิจกรรมนอกห้องเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม และสังคมของแต่ละเมืองที่นักเรียนเลือกเรียน คอร์สเรียนนี้นักเรียนจะสามารถลงเรียนได้เลยตอลอดทั้งปี และเปิดรับนักเรียนทุกระดับความสามารถภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงระดับสูง โดยไม่ต้องยื่นผลภาษาอังกฤษใดๆ ประเทศที่นักเรียนไทยสามารถลงคอร์สเรียนนี้ได้คือ ประเทศอังกฤษ ประเทศอเมริกาประเทศนิวซีแลนด์ และอื่นๆ

 

เรียนอะไรในต่างประเทศ

 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น/เร่งรัด (Intensive English Course) การเรียนการสอนจะเหมือนกับ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป (General English Course) แต่จะมีชั่วโมงการเรียนต่อวันนานกว่า เปิดให้สำหรับนักรียนที่ต้องการเก่งภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว คอร์สเรียนนี้เปิดรับตอลอดทั้งปี และรับนักเรียนทุกระดับความสามารถภาษาอังกฤษเหมือนกัน และประเทศที่นักเรียนนิยมไปเรียนตัวอย่างเช่น ออสเตรเลีย อังกฤษและอเมริกา

 

เรียนอะไรในต่างประเทศ
เรียนอะไรในต่างประเทศ

 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English Course) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ นักเรียนที่สนใจศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพด้านภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ โดนเรียนรู้จาก Case Study การทำแบบฝึกหัดโต้ตอบ ฝึกการนำเสนอผลงาน การประชุมกลุ่ม การจำลองการประชุมและการเขียนรายงาน คอร์สเรียนนนี้นักเรียนที่สนใจเรียนจะต้องมีผลระดับภาษาอังกฤษในระดับกลางขึ้นไป (Intermediate English) ถึงจะสามารถลงเรียนได้ และคอร์สนี้เปิดรับนักเรียนตลอดทั้งปี ประเทศส่วนใหญ่ที่เปิดสอน ตัวอย่างเช่น ประเทศอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เป็นต้น

 

เรียนอะไรในต่างประเทศ
เรียนอะไรในต่างประเทศ

 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ (Exam Preparation Courses) เป็นคอร์สเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน ด้วยข้อสอบและหลักสูตรเพื่อเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยในหรือต่างประเทศหรือในประเทศ เพื่อความก้าวหน้าทางการงาน เพื่อใช้ในการสมัครงานหรืออื่นๆที่นักเรียนต้องการ ตัวอย่างคอร์สเตรียมสอบ หลักสูตรเตรียมสอบ IELTSหลักสูตรเตรียมสอบ TOEFLหลักสูตรเตรียมสอบ Cambridgeหลักสูตรเตรียมสอบ GMAT, คอร์สเรียนนี้นักเรียนที่สนใจเรียนจะต้องมีผลระดับภาษาอังกฤษในระดับกลางขึ้นไป (Intermediate English) ถึงจะสามารถลงเรียนได้ และคอร์สนี้เปิดรับนักเรียนตลอดทั้งปี ประเทศส่วนใหญ่ที่เปิดสอน ตัวอย่างเช่น ประเทศอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เป็นต้น

 

 

 

ติดตามเรา
Share this with your friends