However vs. Although: Vyhněte se častým chybám

However a although jsou dvě anglická slovíčka, která volně můžete přeložit jako „ale“. To nicméně neznamená, že je můžete používat naprosto stejně! Je mezi nimi několik rozdílů, což dává zabrat i rodilým mluvčím.

ROZDÍL MEZI HOWEVER A ALTHOUGH

Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma slovy spočívá v tom, že however může stát samo osobě, odděleno čárkami na začátku věty. Although se takto použít nedá. Obě slova mají navíc lehce odlišný význam.

Although přesněji znamená „třebaže“, „navzdory něčemu“.

However znamená „ale“.

Pravidla jak tato slova používat jsou poměrně složitá. Nicméně dali jsme dohromady příklady, které vám doufejme pomohou situace lépe rozpoznat. 

Tyto věty jsou gramaticky správné:

Although the weather was cold, we decided not to wear our jackets.(Přestože bylo chladno, rozhodli jsme se nevzít si naše bundy.)

We decided not to wear our jackets. However, the weather was cold.(Rozhodli jsme se nevzít si naše bundy. Bylo ale chladno.)

Tato věta není gramaticky správná:

We decided not to wear our jackets. Although, it was rather cold. (Rozhodli jsme se nevzít si naše bundy. Přestože, bylo poměrně chladno.)

Pokud byste v tomto případě použili however místo although, věta by byla naopak správně.

However tedy ve většině případu používáme na začátku věty a s čárkou, zatímco although může být a začátku i uprostřed, ale neoddělujeme ho čárkami.

Doplňte dle vlastního uvážení

Podívejte se na následující věty a rozhodněte, kam patří however, a kde je naopak na místě although.

1. __________ I speak English well, my first language is actually German.

2. We can go to the park for lunch. _________, the weather report says it's going to rain.

3. I'll happily drink red wine, ________ I prefer white.

Odpovědi najdete v našem Answer Key

katalog

Sdílej se svými přáteli