Jak o sobě mluvit v angličtině? Nejdůležitější fráze

Kolikrát vás někdo vyzval k tomu, abyste mu o sobě něco řekli? Osobní otázky mohou přijít, kdykoli když potkáte někoho nového, ať už je to večírek anebo pracovní pohovor. Často se s tím také setkáte ve třídě, když se budete představovat svým spolužákům. Takže, kde začít? Pokud se učíte anglicky, náš průvodce Vám poradí, jak o sobě mluvit podle dané situace.

Časté fráze, kterými se můžete popsat:

What's your name?   (Jak se jmenuješ?)               My name is Patricia. (Jmenuji se Patricie.)

How old are you?      (Kolik ti je?)                          I’m 23 years old.       (Je mi 23 let.)

What do you do?       (Co děláš za práci?)            I’m a student.            (Jsem studentka.)

Where do you live?    (Kde bydlíš?)                      I live in London.        (Žiji v Londýně.)

What do you do for fun?  (Co tě baví?)                I like to paint in my spare time. (Ve volném čase ráda maluji.)

 

Zapamatujte si tyto všeobecné otázky i odpovědi, ale nemusíte samozřejmě použít všechny na jednou. Záleží na situaci. Při formálních situacích, jako je pracovní pohovor, lidé chtějí slyšet o vašem vzdělání a pracovních zkušenostech stejně jako poznat vaši motivaci a zájem o daný obor. Naopak při neformálních příležitostech jako je večírek se spíše budou ptát na to, co děláte, jak se znáte s hostiteli a co rádi děláte ve svém volném čase.


SOUVISEJÍCÍ:

HOWEVER VS. ALTHOUGH: VYHNĚTE SE ČASTÝM CHYBÁM

TIPY: JAK NAPSAT SKVĚLÝ PROFESIONÁLNÍ EMAIL V ANGLIČTINĚ


Odpověď na otázky pří pohovorech

I’m 21 years old and have just finished my degree in Philosophy. I am looking to develop other skills to work in politics. I really enjoyed being the president of the debating society, which helped me to construct arguments from different points of view. I also met many interesting people in that position. I want to learn on the job, which is why I’d like to work for __________ .

Je mi 21 let a právě jsem dokončila své bakalářské stadium filozofie. Ráda bych se zaměřila na rozvoj dalších schopností, které mi pomohou s prací v politice. Velmi jsem si užila práci na svém postu prezidentky debatního spolku, která mi pomohla v konstrukci argumentů z různých pohledů. Setkala jsem se tam také se spoustou zajímavých lidí. Ráda bych se rozvíjela v tomto ohledu, a proto si také přeji pracovat pro …………….

 

Odpověď na otázky na večírcích

I’ve just finished my degree in Philosophy – it was a really tough three years but it was worth it! I met Sally last year at the debating society party and we got on really well. It must’ve been our love of techno music! How about you?

Právě jsem dokončila studium filozofie. Byly to opravdu náročné tři roky, ale rozhodně to za to stálo. Sally jsem potkala minulý rok na večírku našeho debatního spolku a vycházíme spolu velice dobře. Myslím, že to je proto, že obě zbožňujeme techno! A co ty?

 

Sdílej se svými přáteli
Related Posts