TOEFL VS. IELTS: Jaká zkouška je výhodnější?

Pokud není angličtina vaším prvním jazykem a chcete se přihlásit na zahraniční univerzitu, budete pravděpodobně muset složit standardizovaný test, abyste prokázali vaši úroveň angličtiny. Existují dva hlavní testy angličtiny a oba jsou celosvětově přijímány – TOEFL a IELTS. Oba určují, jak dobře čtete, píšete, rozumíte a mluvíte v angličtině. Očekávejte cenu zhruba od 150 do 300 dolarů, což se mimo jiné liší s ohledem na lokalitu.

Podívejte se níže na seznam hlavních rozdílů mezi těmito dvěma zkouškami!

 

Dostupnost

TOEFL nabízí přes 4 500 center po celém světě. IELTS jsou na rozdíl od toho dostupné pouze v 1 100 centrech. To proto že TOEFL je starší zkouška a široce se využívá ve Spojených státech, kde byla také nevržena. Oba tyto testy můžete podstoupit zhruba 48x za rok.

 

Uznání na vysokých školách

Doporučili bychom, abyste si pohovořili přímo s univerzitou a zjistili, jaké jazykové požadavky na vás přesně mají. IELTS jsou častěji využívány v zemích bývalého Britského impéria, zatímco 8 000 univerzit ve Spojených státech dává přednost TOEFL. Spousta škol v USA nicméně postupně začala uznávat i IELTS.

 

Forma testu

Test IELTS trvá zhruba 2 hodiny a skládá se ze 4 částí (každá po 45 minutách) – čtení, psaní, poslech a mluvení. Nejrozšířenější verze TOEFL je iBT (Internet Based Tes), která má stejné sekce, ale trvá 4 hodiny.

TOEFL nabízí pouze test akademické angličtiny, zatímco IELTS nabízí akademickou angličtinu i všeobecné zaměření. Všeobecný test se týká každodenních záležitostí, společenských situací a je většinou využit pro imigrační či vízové účely.


SOUVISEJÍCÍ:

ZKOUŠKA CAMBRIDGE: CO MUSÍTE VĚDĚT


 

Hodnocení

Maximální skóre TOEFL je 120 bodů, přičemž za každou sekci můžete dostat maximálně 30 bodů. IELTS se na druhou stranu hodnotí podle škály od 1 do 9. Můžete dostat různé bodové ohodnocení za určité části (např. 7,5 v psaní, 5,5 ve čtení) a z něho pak obdržíte celkový průměr. Vysoké školy většinou trvají na tom, abyste měli celkové skore například 6,5 s minimem 5,5 v jednotlivých částech.

 

Hlavní rozdíly zkoušek

Hlavní rozdíl mezi TOEFL a IELTS je v mluvní části. Při skládání TOEFL mluví student do mikrofonu a záznam je odeslán hodnotiteli, který ho pak oznámkuje. Při testech IELTS mluvíte přímo s hodnotitelem tváří v tvář. Toto může být celkem důležitý faktor s ohledem na vaši sebejistotu.

Další rozdíl je v přízvucích. Zatímco poslechová část TOEFL používá téměř výhradně severoamerický přízvuk, v IELTS vás čeká variace různých přízvuků.

Konečně, TOEFL spoléhá na otázky s daným výběrem odpovědí, zatímco IELTS nabízí různé otázky s uzavřenými i otevřenými odpověďmi. Buď budete vpisovat odpověď sami, rozhodovat mezi správnou a nesprávnou možností, porovnávat grafy a přiřazovat odpovědi.

Věříme, že jste si po porovnání testů udělali lepší představu o tom, co lépe vyhovuje vašim schopnostem. Pamatujte, že každá univerzita má své vlastní preference ohledně výsledků i typu zkoušky, proto je nutné nejprve zjistit přesné požadavky, než se ke zkoušce přihlásíte. Hodně štěstí!

katalog

VÍCE
IELTS TOEFL
Sdílej se svými přáteli