Zkouška Cambridge: Co musíte vědět

Zeptali jsme se Melissy Reed, koordinátorky jazykových zkoušek v Kaplan Sydney, a Stephena Lockwooda, ředitele v Kaplan Melbourne, aby nám odpověděli na pár otázek ohledně zkoušky Cambridge. Tady je vše, co musíte vědět, pokud chcete skládat zkoušku Cambridge.

V porovnání s ostatními zkouškami, k čemu je Cambridge kvalifikace užitečná?

Na rozdíl od jiných zkoušek jako třeba IELTS, Cambridge testuje všeobecnou úroveň angličtiny. To znamená, že pracuje na vylepšení vašeho formálního i neformálního projevu. Díky Cambridge kvalifikaci budete schopni mluvit s lidmi, které běžně potkáte na ulici, ale zároveň dokážete napsat i kvalitní obchodní email.

Zkouška Cambridge má dvě hlavní výhody. Za prvé se zaměřuje na moderní, každodenní angličtinu, která se shoduje s tím, jak mluví rodilý mluvčí. Z tohoto důvodu studenti stráví hodně času učením se různých frázových slov a obratů, protože jen tak budou znít přirozeně.  Druhou výhodou je, že otázky vyžadují specifické odpovědi. Proto musí studenti zapracovat na své gramatice a prokázat pevné základy. Během přípravy se proto ujistíme, že studenti vědí, kde jsou jejich silné a slabé stránky, aby se na ně mohli zaměřit.

Study English
Zlepšete se v angličtině pomocí testu Cambridge

 

Jaký je rozdíl mezi různými typy zkoušky Cambridge?

Nejpopulárnější typy jsou Preliminary, First a Advanced. Preliminary (PET) odpovídá úrovni Středně pokročilý (B1). First (FCE) odpovídá více pokročilejším studentům (B2) a Advanced (CAE) je pro zdatné studenty (C1). Ve všech typech vás čeká mluvení, psaní, poslech, čtení a gramatika, takže jediný rozdíl je v obtížnosti.

S čím vám zkouška Cambridge nepomůže?

Zatímco počet univerzit, které akceptují výsledky Cambridge zkoušek, nadále roste, mnoho z nich stále dává přednost IELTS anebo TOEFL. Studenti, kteří chtějí chtějí pokračovat k vyššímu vzdělávání, by proto měli nejdříve porvěřit, že jejich univerzita certifikát Cambridge přijme. Příprava na Cambridge také vyžaduje náročnější přípravu, než jen všeobecné kurzy angličtiny. Studenti, kteří hodně pracují anebo mají jiné závazky, považují tyto kurzy za velmi náročné.

Proč by studenti měli mít certifikát Cambridge?

Certifikát Cambridge nikdy nevyprší. Má na rozdíl od jiných certifikátů časově neomezenou platnost a uznávají ho zaměstnavatelé i univerzity po celém světě. Kurz i zkouška navíc pomohou studentovi k lepší angličtině než jakékoli jiné kurzy.

Jak se výsledky Cambridge zkoušky hodnotí?

FCE and CAE testy se skládají ze 4 částí, neboli esejů. Je tam čtení, využití jazyka psaní, poslech a mluvení. Za každou z nich získáte určité ohodnocení, ze kterého se pak vytvoří průměr. Pokud je průměr dostatečně dobrý, student prošel zkouškou.


SOUVISEJÍCÍ:

TOEFL VS. IELTS: JAKÁ ZKOUŠKA JE VÝHODNĚJŠÍ?


Čtení a využití angličtiny (40 % celkového skóre) – otázky zahrnují mix nabízených odpovědí a pak otázek s otevřeným koncem. Ptát se vás budou na poskytnutý úryvek anebo vás požádají, abyste přefrázovali určitý obrat.

Psaní (20 % celkového skóre) – Musíte napsat jednu krátkou esej, jež bude zadaná, a dále budete mít na výběr ze tří různých zkoušek pro vaši druhou esej. Očekává se, že předvedete různé styly jako psaní dopisu, emailu, recenze apod.

Poslech (20 % celkového skóre) – Dostanete několik vzorků k poslechu spolu s výběrem daných odpovědí, volných, krátkých odpovědí a souvisejících otázek.

Mluvení (20 % celkového skóre) – Ústní část zkoušky se koná jiný den a můžete být v páru anebo ve tříčlenné skupince.

Jak připravujete studenty na zkoušku Cambridge ve vašem kurzu?

Přípravné kurzy Kaplan jsou skvělou cestou, jak si rychle zlepšit angličtinu. Budete v obklopení velmi motivovaných studentů a všichni máte stejný cíl, na který se zaměříte, takže se můžete vzájemně podporovat. Lekce jsou velmi soustředěné a komunikativní. Studenti prozkoumají všechny aspekty jazyka a mají spoustu příležitostí, jak si procvičit teoretické znalosti. Upevňujeme schopnosti našich studentů prostřednictvím poslechu, psaní, čtení a konverzace. Gramatiku a slovní zásobu vyučujeme praktickou, komunikativní cestou, takže naši studenti skutečně mohou využít nové znalosti v praxi. Zaměřujeme se také na taktiku a techniky skládání zkoušek, aby studenti dosáhli co nejvyššího skóre. Naše lekce jsou zábavné, vzdělávací a mají skvělou týmovou atmosféru.

V průběhu kurzu několikrát procvičujeme kompletní skládání testu tak jak bude následně vypadat v realitě. Je to skvělý způsob, jak zjistit studentovy slabší stránky a na co je třeba se zaměřit. Jelikož studenti navštěvují stejnou třídu po celý kurz, učitel je lépe pozná a dokáže jim dát rady přesně na míru.

Cambridge Exam
Příprava na Cambridge test

 

Co by měli studenti vědět před tím, než půjdou ke zkoušce?

U psaných testů je velmi důležité, aby si studenti byli vědomí časového limitu a přepsali vše do odpovědních archů. V mluvní části by měli pozorně naslouchat a odpovídat na dané otázky jejich partnera. Projev se hodnotí podle schopnosti interakce a vést konverzaci. Co je ale nejdůležitější, musí se uvolnit a pokusit si vzpomenout na vše, co se naučili ve třídě.

Studenti by měli mít dobrý přehled o struktuře testu a strategiích, jak zodpovědět různé otázky, což se snadno naučí právě v našich lekcích. Ti, kterým se v testech daří nejlépe, většinou kombinují výuku angličtiny s dalšími aktivitami v jejich denní rutině. Tím se například myslí čtení knih či novin, procvičování konverzace i mimo učebnu a sledování filmů a seriálů. Jinými slovy, ti, kteří se naprosto obklopí angličtinou, pak také nejvíce uspějí.

katalog

Sdílej se svými přáteli