10 ประเทศที่มีนักเรียนต่างชาติมาศึกษาต่อมากที่สุด

10 ประเทศที่มีนักเรียนต่างชาติมาศึกษาต่อมากที่สุด

จากการทำการรายงานของ unesco ทราบได้ว่าจำนวน 10 ประเทศนักเรียนที่ได้รับความสนใจสูงสุดโดยนักเรียนต่างชาติได้แก่

1. ประเทศอเมริกา (18%)

2. ประเทศอังกฤษ (11%)

10 ประเทศที่มีนักเรียนต่างชาติมาศึกษาต่อมากที่สุด

3. ประเทศฝรั่งเศส (7%)

4. ประเทศออสเตรเลีย (6%)

5. ประเทศเยอรมันนี (5%)

6. ประเทศรัสเซีย (4%)

7. ประเทศญี่ปุ่น (4%)

8. ประเทศแคนาดา (3%)

10 ประเทศที่มีนักเรียนต่างชาติมาศึกษาต่อมากที่สุด
10 ประเทศที่มีนักเรียนต่างชาติมาศึกษาต่อมากที่สุด

9. ประเทศจีน (2%)

10. ประเทศอิตาลี (2%)

และรายงานเพิ่มเติมอีกว่านักเรียนต่างชาติ 10 ประเทศหลักที่นิยมมาศึกษาต่อต่างประเทศได้แก่

  1. ประเทศจีน
  2. ประเทศอินเดีย
  3. ประเทศเกาหลีใต้
  4. ประเทศเยอรมันนี
  5. ประเทศซาอุดิอารเบียย
  6. ประเทศฝรั่งเสศ
  7. ประเทศอเมริกา
  8. ประเทศมาเลเซีย
  9. ประเทศเวียดนาม
  10. ประเทศอิหร่าน
10 ประเทศที่มีนักเรียนต่างชาติมาศึกษาต่อมากที่สุด
10 ประเทศที่มีนักเรียนต่างชาติมาศึกษาต่อมากที่สุด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก unesco

Partagez ceci :