Sıfatların Sıralaması

Türkçe’de olduğu gibi İngilizce’de de sıfatlar niteledikleri isimden önce gelirler. Fakat bir isimden önce birden fazla sıfat kullanmanız gerektiğinde genelden özele doğru belirli bir sıra takip edilir. İşte genel olarak takip edilen sıralama:

1)      Kişisel görüş: Nitelediğiniz isimle ilgili fikrinizi belirtmek için kullandığınız sıfatlardır. Örnek: Beautiful, ugly, interesting.

2)      Ebat: Bir şeyin ne kadar büyük ya da küçük olduğunu belirtmek için kullandığımız sıfatlardır. Örnek: Big, small, huge, little, enormous.

3)      Yaş: Nitelenen ismin ne kadar yeni-eski, genç-yaşlı olduğuyla ilgili bilgi veren sıfatlardır. Örnek: Young, old, new.

4)      Şekil: Nitelenen ismin şekliyle ilgili bilgi veren sıfatlardır. Örnek: Square, rectangular, round.

5)      Renk: Nitelenen ismin rengini tanımlar. Örnek: Red, black, white.

6)      Menşei: Nitelenen ismin nereden geldiği ile ilgili bilgi veren sıfatlardır. Örnek: Turkish, Chinese, Asian, Eastern.

7)      Malzeme: Nitelenen ismin hangi malzemeden yapıldığı bilgisini veren sıfatlardır. Örnek: Paper, wooden, metal, cotton.

8)      Amaç: Nitelenen ismin hangi amaçla kullanıldığı bilgisini veren sıfatlardır. Çoğunlukla –ing ile biterler. Örnek: Sleeping (bag), drinking (cup), swimming (suit).

NOT: Herhangi bir artikel (a, an, the) veya iyelik zamiri (my, your, etc.) kullanılacaksa yukarıdaki sıfatların hepsinden önce kullanılır.

Şimdi bu sıralamayı bir örnek ile pekiştirelim. Örnek:

A / metal / English / antique / wonderful / brown / walking / stick

Yukarıda sıralanan niteliklerden “metal” malzeme, “English” menşei, “antique” yaşı, “wonderful” şahsi fikir, “brown” rengi, “walking” de kullanım amacı ile ilgili olarak ismi nitelemektedir. Dolayısıyla doğru sıralama şöyle olmalı:

“A wonderful, antique, brown, English, metal, walking stick”

Görüş Ebat Yaş Şekil Renk Menşei Malzeme Amaç
a nice new round Turkish wooden table
the big black swimming suit
an old silk tie
my ugly blue European car

Bu tabloda verilen sıralama kesin olarak kural olmayıp genel kullanımı yansıtmaktadır. Eğer kişi bahsettiği şeyin belirli bir özelliğini vurgulamak istiyorsa ya da başka bir sebepten ötürü sıralamayı değiştirebilir.

Genelde bir ismin önünde iki sıfat kullanılır, bazense üç. Bir ismin önünde üçten fazla sıfat kullanımına çok sık rastlanmaz.

[kapframe src="https://www.kaplaninternational.com/l/tur/quizzes/order-of-adjectives/index.html" height="650" ]

Udostępnij to