VISA - Wiza do USA – informacje

Czy mogę przyjechać z rodziną?

Przeważnie jest to możliwe. Małżonek/małżonka oraz dzieci poniżej 21 roku życia, które nie zawarły jeszcze związku małżeńskiego mogą podróżować ze statusem "członka rodziny rozdzielonej" (jeżeli członek Twojej rodziny nie spełnia tych kryteriów, konieczny może być inny rodzaj wizy). Członek rodziny otrzyma oddzielny formularz I-20, za który nie trzeba uiszczać opłaty SEVIS, oraz będzie musiał ubiegać się o wizę F-2.

Prawo amerykańskie wymaga, żebyśmy sprawdzili, czy będziesz w stanie opłacić naukę i utrzymać siebie oraz przyjeżdżających wraz z Tobą członków rodziny podczas pobytu w USA, zanim wydany I-20. Będziemy potrzebować oficjalnego wyciągu z konta bankowego (w języku angielskim i walucie USD). Jeżeli Twój pobyt jest opłacany przez sponsora, będziemy potrzebować wyciągu z konta sponsora i podpisanego przez sponsora listu poświadczającego, że będzie on odpowiadał finansowo za pobyt Twój i Twojej rodziny w USA. Przyjmujemy jedynie wyciągi z rachunków bieżących i oszczędnościowych. Wyciąg z konta musi wykazać środki wystarczające na pokrycie kosztów nauki i wszystkich opłat związanych z zapisem na kurs plus 400 USD na miesiąc na każdego członka rodziny przyjeżdżającego wraz z Tobą.

Oprócz zaświadczenia o dostatecznych funduszach, będziemy również potrzebować:

  • Kopię paszportu każdego przyjeżdżającego członka rodziny, oraz
  • Pisemne oświadczenie określające, kim jest dla Ciebie dana osoba.

Uwaga: zalecamy, aby członkowie rodziny stawili się na rozmowie w sprawie wizy i podróżowali razem z uczniem.

Ostatnia aktualizacja: 
19 Kwiecień 2021
Jeżeli powyższa informacja jest niewystarczająca, odpowiedzi na Twoje pytania może udzielić nasz doradca.