VISA - Wiza do Kanady – informacje

Czy mogę wyjeżdżać i wjeżdżać do Kanady podczas pobytu na kursie?

Osoby posiadające ważny paszport lub inny dokument uprawniający do podróży oraz pozwolenie na naukę (study permit) mogą przekraczać granicę Kanady podczas pobytu na kursie. Osoby przyjeżdżające na wizie na pobyt tymczasowy (temporary resident visa) potrzebują ważnej wizy na wjazd (entry visa), aby wrócić na terytorium Kanady (chyba że wracasz z USA albo Saint-Pierre i Miquelon, a przekroczenie granicy następuje przed wygaśnięciem wizy).

Więcej informacji na temat wyjeżdżania i wjeżdżania na terytorium Kanady można znaleźć na stronie: http://www.cic.gc.ca/english/study/study-arriving.asp.

Ostatnia aktualizacja: 
17 Sierpień 2021
Jeżeli powyższa informacja jest niewystarczająca, odpowiedzi na Twoje pytania może udzielić nasz doradca.