VISA - Wiza do Kanady – informacje

Jakie dokumenty muszę okazać przy wjeździe do Kanady?

Upewnij się, że przy przekraczaniu granicy Kanady masz ze sobą poniższe dokumenty:

  • Ważny paszport
  • List potwierdzający pozytywną decyzję dot. wydania pozwolenia na naukę (w liście podany jest Twój numer sprawy o przyznanie pozwolenia)
  • List potwierdzający przyjęcie do szkoły, przesłany przez Kaplan International English
  • Dowód posiadania wystarczających środków finansowych na czas pobytu w Kanadzie
  • Listy z rekomendacją i inne dokumenty zalecane przez miejscową ambasadę Kanady
  • Ważne eTA (Electronic Travel Authorization), które będzie wydane na paszport  użyty przy składaniu wniosku o pozwolenie na naukę LUB wiza na pobyt czasowy (temporary resident visa)

Brak kompletu wymaganych dokumentów może spowodować poważne problemy przy przekraczaniu granicy.

Informacje na temat dokumentów wymaganych od uczniów poniżej 18 roku życia można znaleźć na stronie: http://www.cic.gc.ca/english/visit/minors.asp.

Ostatnia aktualizacja: 
17 Sierpień 2021
Jeżeli powyższa informacja jest niewystarczająca, odpowiedzi na Twoje pytania może udzielić nasz doradca.