Visa - Wiza do Australii – informacje

Wiza do Australii – informacje

Osoby pragnące wyjechać na kurs językowy do Australii muszą posiadać ważną wizę i są odpowiedzialne za jej wyrobienie. Kaplan International English może udzielić informacji potrzebnych przy składaniu wniosku.

Ważne: jeżeli planujesz uczyć się w Australii mniej niż 12 tygodnii, potrzebujesz wizy turystycznej. Jeśli chcesz zostać dłużej, potrzebujesz wizy studenckiej.

 

Wiza do Australii – informacje

Wiza studencka jest wydawana uczniom, którzy przyjeżdżają do Australii, żeby uczyć się w pełnym wymiarze godzin. Czas wyrobienia wizy zależy od placówki konsularnej, w której składasz wniosek. Przeważnie zajmuje to 4–8 tygodni.

Ostatnia aktualizacja: 05 luty 2020

Potrzebujesz przynajmniej 1–2 miesięcy na wyrobienie wizy i znalezienie zakwaterowania zanim rozpoczniesz kurs.

Ostatnia aktualizacja: 25 Marzec 2020

Zgodnie z warunkami Regulaminu Kaplan otrzymasz zwrot opłaty za kurs. Musisz jednak dostarczyć nam jeszcze przed rozpoczęciem kursu pisemne zawiadomienie o nieotrzymaniu wizy oraz list z ambasady/konsulatu potwierdzający odmowę wydania wizy (zanim opuścisz konsulat, poproś o odmowę na piśmie).

Ostatnia aktualizacja: 05 luty 2020

Najpierw musisz zapisać się na kurs w Kaplan. Jeżeli spełniasz niezbędne warunki, Kaplan prześle Ci fakturę oraz umowę rejestracyjną (Enrollment Agreement). Po podpisaniu umowy i uiszczeniu należnych opłat otrzymasz potwierdzenie zapłaty oraz elektroniczne potwierdzenie zapisu na kurs (Electronic Confirmation of Enrollment). Te dokumenty będą potrzebne jako potwierdzenie statusu ucznia przy składaniu wniosku o wizę do ambasady/konsulatu australijskiego. Więcej informacji znajdziesz na stronie: http://australia.pl/wsawpolski/Visas_and_Migration.html.

Ostatnia aktualizacja: 06 luty 2020

W większości przypadków należy udać się do ambasady/konsulatu Australii w kraju, którego jesteś obywatelem. Jeśli twój kraj nie posiada ambasady (albo działu konsularnego zajmującego się rozpatrywaniem wniosku o wizę) lub jeśli obecnie przebywasz za granicą, skontaktuj się z najbliższą ambasadą Australii i sprawdź, czy możesz tam złożyć wniosek o wizę. Więcej informacji na stronie: http://www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/poland

Ostatnia aktualizacja: 26 Marzec 2020

Kaplan może przesłać Ci dokumenty potwierdzające Twój status ucznia (umowę rejestracyjną, potwierdzenie zakwaterowania oraz potwierdzenie zapłaty). Jednak zebranie kompletu dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku jest odpowiedzialnością ucznia.

Po przyjeździe do szkoły Kaplan, możemy udzielić informacji na temat zmiany rodzaju wizy lub ubiegania się o jej przedłużenie.

Ostatnia aktualizacja: 06 luty 2020

Jeśli nie otrzymasz wizy, powinieneś poprosić urzędnika konsularnego o podanie powodu odmówienia wydania wizy zanim opuścisz ambasadę. Masz prawo otrzymać odmowę na piśmie (będziesz potrzebować tego dokumentu, ubiegając się o zwrot opłaty za kurs). Jeśli nie podano powodu lub powód dotyczy osobistych kwestii, Kaplan International English nie może dalej pomóc. W większości przypadków decyzja rządu jest ostateczna i nie mamy możliwości na nią wpłynąć.

Ostatnia aktualizacja: 07 Listopad 2019

Tak. Jeżeli chcesz kontynuować naukę w Kaplan, nasi pracownicy pomogą Ci ubiegać się o przedłużenie wizy. Musisz poinformować nas o planach przedłużenia nauki przynajmniej 4 tygodnie przed datą zakończenia kursu.

Ostatnia aktualizacja: 05 luty 2020

Wyciąg z konta to dokument, który potwierdza, że posiadasz środki wystarczające na pokrycie kosztów nauki i utrzymania za granicą. Dokument z banku powinien również poświadczać, że środki na koncie są dostępne do pobrania bez opłat i prowizji. Najlpiej zatem okazac wyciąg z rachunku bieżącego lub oszczędnościowego. Zaświadczenie o dochodach, akty własności i inne formy oświadczeń majątkowych zwykle nie są akceptowane.

W razie potrzeby można okazać wyciągi z kilku kont oraz wyciągi z kont sponsorów.

Ostatnia aktualizacja: 05 luty 2020

Możesz zmienić datę rozpoczęcia kursu przed przyjazdem do Australii. W tym celu skontaktuj się niezwłocznie z Kaplan, aby potwierdzić nową datę rozpoczęcia kursu. Kaplan prześle wówczas uaktualnioną umowę rejestracyjną z nową datą rozpoczęcia kursu. Niepoinformowanie Kaplan o zmianie daty rozpoczęcia może spowodować problemy w ambasadzie/konsulacie albo przy przekraczaniu granicy.

Ostatnia aktualizacja: 05 luty 2020

Przed złożeniem wniosku o wizę możesz zmienić szkołę bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Skontaktuj się z Kaplan, aby potwierdzić nową lokalizację. Prześlemy Ci mailowo nowy list potwierdzający przyjęcie do szkoły (Letter of Acceptance). Po wydaniu wizy wciąż możesz zmienić lokalizację, ale może się to wiązać z koniecznością wypełnienia wniosku o zmianę (Change of Provider) przed przyjazdem do Australii i dodatkową opłatą. Skontaktuj się z ambasadą/konsulatem, aby uzyskać więcej informacji. Jeżeli wynikną rozbieżności w nazwie szkoły, możesz mieć problem z przekroczeniem granicy Australii.

Ostatnia aktualizacja: 06 luty 2020

Na wizie studenckiej jest podany okres ważności wizy. Należy przestrzegać tych dat.

Jeżeli przyjedziesz do Australii po dacie rozpoczęcia kursu, możesz mieć problemy na granicy ze względu na brak stawiennictwa w szkole w wymaganym terminie. Aby uniknąć problemów na granicy, należy skontaktować się z Kaplan i poprosić o przesunięcie daty rozpoczęcia kursu, jeżeli przyjazd w terminie jest niemożliwy.  Kaplan prześle Ci wówczas uaktualniony list potwierdzający przyjęcie do szkoły z późniejszą datą rozpoczęcia kursu.

Ostatnia aktualizacja: 05 luty 2020

Przekraczając granicę Australii, należy mieć przy sobie:

 • Ważny paszport
 • Ważną wizę studencką
 • Wyciąg z konta
 • Bilet powrotny (dot. osób przyjeżdżających na wizie turystycznej)
 • Dokumenty przesłane przez Kaplan International English:
  - List potwierdzający przyjęcie do szkoły
  - Potwierdzenie zapłaty

Jeżeli któregoś z powyższych dokumentów brakuje, istnieje ryzyko zatrzymania, przesłuchania i braku pozwolenia na wjazd do kraju.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.immi.gov.au/Help/Locations/Pages/our-offices.aspx.

Ostatnia aktualizacja: 06 luty 2020

Uczniowie posiadający wizę studencką mogą pracować do 40 godzin w ciągu dwóch tygodni po rozpoczęciu kursu oraz nieograniczoną liczbę godzin podczas ferii i przerw. To prawo przysługuje wszystkim przyjeżdżającym z wizą studencką. Istnieje też możliwość pracy dla osób z wizą working holiday. Nie mogą natomiast podejmować pracy osoby z wizą turystyczną.

Ostatnia aktualizacja: 06 luty 2020

Wiza do pracy wakacyjnej – informacje

Jeśli otrzymasz wizę working holiday, możesz:

 • zostać w Australii do 12 miesięcy
 • przekraczać granicę Australii dowolną ilość razy w okresie ważności wizy
 • pracować w Australii do 6 miesięcy u każdego pracodawcy
 • uczyć się do 4 miesięcy

Ważne: Musisz wjechać na terytorium Australii w ciągu 3 miesięcy od otrzymania wizy.

Ostatnia aktualizacja: 25 Marzec 2020