Visa - Wiza do Kanady – informacje

Wiza do Kanady – informacje

Aby wyjechać na kurs Kaplan do Kanady, potrzebujesz wizy. Podane informacje to informacje ogólne. Zgodnie z sekcją 91(1) Ustawy o Ochronie Imigrantów i Uchodźców (IRPA) dotyczącą doradców imigracyjnych, nieautoryzowani doradcy nie mogą udzielać porad w kwestiach imigracji lub obywatelstwa kanadyjskiego, w tym informacji o dostępnych opcjach imigracyjnych. Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się bezpośrednio z biurem Obywatelstwa i Imigracji Kanady (Citizenship and Immigration Canada) poprzez stronę internetową http://www.cic.gc.ca/ lub z autoryzowanym doradcą imigracyjnym. Więcej informacji o autoryzowanych doradcach imigracyjnych i sekcji 91(1) IRPA znajdziesz na stronie: http://www.cic.gc.ca/english/information/representative/do-dont.asp.

Ważne: nie potrzebujesz pozwolenia na naukę (study permit), jeśli chcesz studiować w Kanadzie 6 miesięcy (26 tygodni) lub mniej. Jeśli jednak chcesz uczyć się dłużej niż 6 miesięcy (26 tygodni+), lub nie wiesz jeszcze, jak długo będziesz się uczyć, możesz potrzebować pozwolenia na naukę przed przyjazdem do Kanady.

Wiza do Kanady – informacje

Nie potrzebujesz pozwolenia na naukę (study permit), jeśli chcesz uczyć się przez 6 miesięcy lub mniej i ukończysz swój kurs w terminie.

Jeżeli planujesz uczyć się dłużej niż 6 miesięcy, jako zagraniczny uczeń będziesz potrzebować pozwolenia na naukę. 

Jeżeli potrzebujesz pozwolenia, zalecamy ubiegać się o nie przed przyjazdem do Kanady. Wniosek o pozwolenie można składać tylko poza granicami Kanady. Jeśli po przyjeździe do Kanady zdecydujesz się przedłużyć swój kurs, wykraczając poza termin 6 miesięcy, konieczne będzie opuszczenie kraju w celu ubiegania się o pozwolenie, jeśli pozwolenie nie zostało uzyskane przed przyjazdem. 

Więcej informacji na temat pozwolenia na naukę (study permit) znajdziesz na stronie CIC http://www.cic.gc.ca/english/study/study.asp.

Ostatnia aktualizacja: 16 Sierpień 2021

Jeżeli przebywasz poza terytorium Kanady, skontaktuj się z kanadyjską ambasadą, konsulatem lub wysoką komisją. Musisz złożyć wniosek do Kanadyjskiego Centrum Obsługi Wniosków Wizowych. Jeżeli przebywasz na terytorium Kanady, zadzwoń pod numer (888) 242-2100, aby uzyskać więcej informacji.

Więcej informacji na temat pozwolenia na naukę (study permit) można znaleźć na stronie: http://www.cic.gc.ca/english/study/study.asp.

Ostatnia aktualizacja: 16 Sierpień 2021

Wniosek o pozwolenie na naukę należy złożyć zaraz po otrzymaniu od Kaplan listu potwierdzającego przyjęcie do szkoły.

Ostatnia aktualizacja: 16 Sierpień 2021

Lista dokumentów wymaganych od osób wyjeżdżających do Kanady w celu nauki znajduje się na stronie: http://www.cic.gc.ca/english/study/study-how-documents.asp.

Ostatnia aktualizacja: 16 Sierpień 2021

Twój wniosek zostanie rozpatrzony i zależnie od decyzji urzędnika możesz być wezwany/a na rozmowę. W przypadku decyzji pozytywnej, otrzymasz list z potwierdzeniem. List ten należy okazać przy przekraczaniu granicy Kanady, a wówczas oficer straży granicznej wyda Ci pozwolenie na naukę.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.cic.gc.ca/english/study/study-after.asp.

Ostatnia aktualizacja: 16 Sierpień 2021

Jeżeli masz pozwolenie na naukę (study permit), możesz przedłużyć pobyt na kursie w urzędzie wydającym wizy w Kanadzie.

Jeżeli nie masz pozwolenia na naukę, możesz przedłużyć kurs lub zapisać się na kolejny kurs pod warunkiem, że Twój pobyt w Kanadzie nie przekroczy 6 miesięcy. Jeżeli chcesz przedłużyć naukę na okres dłuższy niż 6 miesięcy i nie posiadasz pozwolenia na naukę, musisz ubiegać się o pozwolenie w urzędzie wizowym poza terytorium Kanady.

Więcej informacji na temat przedłużania nauki w Kanadzie można znaleźć na stronie: http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/extend-student.asp.

Ostatnia aktualizacja: 16 Sierpień 2021

Zależnie od posiadanego obywatelstwa, oprócz pozwolenia na naukę możesz potrzebować wizy na pobyt tymczasowy (temporary resident visa). Więcej informacji na stronie: http://www.cic.gc.ca/english/visit/visas.asp.

Ostatnia aktualizacja: 16 Sierpień 2021

Upewnij się, że przy przekraczaniu granicy Kanady masz ze sobą poniższe dokumenty:

  • Ważny paszport
  • List potwierdzający pozytywną decyzję dot. wydania pozwolenia na naukę (w liście podany jest Twój numer sprawy o przyznanie pozwolenia)
  • List potwierdzający przyjęcie do szkoły, przesłany przez Kaplan International English
  • Dowód posiadania wystarczających środków finansowych na czas pobytu w Kanadzie
  • Listy z rekomendacją i inne dokumenty zalecane przez miejscową ambasadę Kanady
  • Ważne eTA (Electronic Travel Authorization), które będzie wydane na paszport  użyty przy składaniu wniosku o pozwolenie na naukę LUB wiza na pobyt czasowy (temporary resident visa)

Brak kompletu wymaganych dokumentów może spowodować poważne problemy przy przekraczaniu granicy.

Informacje na temat dokumentów wymaganych od uczniów poniżej 18 roku życia można znaleźć na stronie: http://www.cic.gc.ca/english/visit/minors.asp.

Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2021

Przeważnie jest to możliwe. Możesz przyjechać w towarzystwie małżonka/małżonki oraz dzieci znajdujących się pod Twoją opieką. Małżonek lub małżonka muszą spełniać wymagania stawiane przy ubieganiu się o wizę na pobyt tymczasowy (temporary resident visa) w Kanadzie.

Więcej informacji dla osób pragnących podróżować z rodziną można znaleźć na stronie: http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/guides/5256ETOC.asp.

Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2021

Osoby posiadające ważny paszport lub inny dokument uprawniający do podróży oraz pozwolenie na naukę (study permit) mogą przekraczać granicę Kanady podczas pobytu na kursie. Osoby przyjeżdżające na wizie na pobyt tymczasowy (temporary resident visa) potrzebują ważnej wizy na wjazd (entry visa), aby wrócić na terytorium Kanady (chyba że wracasz z USA albo Saint-Pierre i Miquelon, a przekroczenie granicy następuje przed wygaśnięciem wizy).

Więcej informacji na temat wyjeżdżania i wjeżdżania na terytorium Kanady można znaleźć na stronie: http://www.cic.gc.ca/english/study/study-arriving.asp.

Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2021

Przypominamy, że tylko biuro Obywatelstwa i Imigracji Kanady (Citizenship and Immigration Canada) lub autoryzowani doradcy imigracyjni mogą udzielać porad w kwestiach imigracji lub obywatelstwa kanadyjskiego, w tym informacji o dostępnych opcjach imigracyjnych. Zachęcamy do odwiedzenia strony CIC:  http://www.cic.gc.ca/.

Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2021