Visa - Wiza do USA – informacje

Wiza do USA – informacje

Osoby pragnące wyjechać na kurs językowy do USA muszą posiadać ważną wizę i są odpowiedzialne za jej wyrobienie. Kaplan International English może udzielić informacji potrzebnych przy składaniu wniosku. Więcej informacji o wymaganiach wizowych wobec studentów i uczniów można też znaleźć tutaj.

 

Wiza do USA – informacje

Wiza nieimigracyjna jest dokumentym, który pozwala obywatelom innych krajów wjechać do USA na ograniczony okres czasu. Określa ona co nieimigrant może robić podczas pobytu w USA. Jest wiele rodzajów wiz, w zależności od powodów przyjazdu do USA. Na przykład, jeśli głównym celem pobytu w USA jest nauka, w Twoim najlepszym interesie jest uzyskanie wizy F-1 (studenckiej). Aby uzyskać więcej informacji na temat ubiegania się o wizę, odwiedź stronę US Department of State.

Ostatnia aktualizacja: 16 Grudzień 2019

Nie, potrzebujemy znać datę rozpoczęcia kursu, aby wydać prawidłowy formularz I-20. Upewnij się, że przeznaczyłeś wystarczająco dużo czasu na wyrobienie wizy i załatwienie zakwaterowania przed przyjazdem do USA.

Ostatnia aktualizacja: 19 Kwiecień 2021

Część 1: Jak otrzymać formularz I-20?

I-20 to dokument, który Kaplan International wydaje uczniom, którzy będą się uczyć u nas w pełnym wymiarze godzin. Dzięki temu uczniowie mogą złożyć wniosek o wizę studencką w lokalnej ambasadzie amerykańskiej lub konsulacie. Dokument ten jest również wymagany w trakcie podróży do USA.

 

Ostatnia aktualizacja: 29 Październik 2019

Od wypełnienia aplikacji i uiszczenia należnej opłaty, potrzeba ok. 2 tygodni, żeby otrzymać I-20 przesyłką kurierską lub ekspresową. Należy poczekać na I-20 przed umówieniem spotkania w celu złożenia wniosku wizowego.

Radzimy wstrzymać się z planowaniem podróży do czasu otrzymania I-20, paszportu i wizy.

Ostatnia aktualizacja: 19 Kwiecień 2021

Kaplan International przyjmuje zgłoszenia cały czas, bez konkretnego terminu końcowego. Należy jednak przeznaczyć na co najmniej 2 tygodnie na rozpatrzenie przez nas aplikacji i wydanie I-20. Proces ten może potrwać dłużej, jeśli wystąpią braki formalne w aplikacji. Po uzyskaniu I-20 potrzeba jeszcze 2 miesięcy, aby otrzymać wizę F-1.

 

Ostatnia aktualizacja: 26 Marzec 2020

Termin ważności podany na I-20 wiąże się z rodzajem kursu, a nie liczbą tygodni, przez które będziesz się uczyć w Kaplan. Terminy ważności I-20:

Język angielski i/lub TOEFL® - 13 miesięcy
Semestr/rok akademicki - 13 miesięcy
GMAT® - 6 miesięcy 
GRE ® - 6 miesięcy

Jeżeli skończysz kurs przed wygaśnięciem I-20 i nie zapiszesz się ponownie na kurs (jak w większości przypadków), wyznaczony pracownik szkoły skróci termin ważności Twojego I-20 adekwatnie do wcześniejszej daty zakończenia kursu. Jeśli chcesz pozostać w USA do czasu wygaśnięcia I-20, musisz opłacić przedłużenie/powtórkę kursu i przez cały czas uczestniczyć w zajęciach w pełnym wymiarze godzin.  Po zakończeniu nauki będziesz mieć 60 dni na przeniesienie się do innej szkoły w USA lub opuszczenie kraju.

Ostatnia aktualizacja: 19 Kwiecień 2021

Jeżeli uważasz, że potrzebujesz spędzić więcej czasu na kursie przekraczającym termin ważności Twojego I-20, możesz porozmawiać z wyznaczonym pracownikiem szkoły, zeby sprawdzić, czy kwalifikujesz się na przedłużenie I-20. Takie przypadki są jednak rzadkie i wymagają spełnienia szczegółowo określonych kryteriów. Ważne jest, żeby każdy uczył się w swoim tempie i mógł osiągnąć wyznaczone sobie cele w nauce, kończąc kurs w Kaplan przed datą podaną na I-20. Wszelkie wnioski o przedłużenie I-20 muszą byc złożone do wyznaczonego pracownika szkoły przed ostatnim dniem zajęć. I-20 nie będzie przedłużone w przypadku spóźnionego wniosku.

Ostatnia aktualizacja: 19 Kwiecień 2021

Przed otrzymaniem wizy F-1 możliwa jest jeszcze zmiana wybranej lokalizacji. Należy skontaktować się z Kaplan w celu potwierdzenia nowej lokalizacji i wyrobienia nowego I-20.

Uwaga: zmiana szkoły wymaga nowego I-20, nowego numeru SEVIS oraz opłaty za ponowne wyrobienie I-20. Pierwotnie wydane I-20 straci ważność, nie będzie więc możliwe uzyskanie wizy lub wjazd do USA z pierwszym I-20. Jeżeli masz już wizę, możesz zmienić lokalizację szkoły, ale musisz skonsultować się z amerykańską ambasadą lub konsulatem i sprawdzić, czy nie potrzebujesz wyrobić nowej wizy, ponieważ prawo amerykańskie wymaga zgodności pomiędzy nazwą szkoły podaną w I-20 a nazwą szkoły widniejącą na wizie. Jeżeli istnieje rozbiezność, możesz nie uzyskać pozwolenia na przekroczenie granicy USA.

W razie pytań związanych z opłatą za I-20 lub przekazaniem wcześniej uiszczonej opłaty na nowy wniosek o I-20, prosimy zapoznać się z informacjami na stronie  https://fmjfee.com. Kaplan nie może pomóc w kwestiach związanych z opłatami za I-20.

Ostatnia aktualizacja: 19 Kwiecień 2021

Część 2: Jak otrzymać wizę studencką F-1?

Wiza F-1 to wiza studencka, który pozwala uczniom prosić o zezwolenie na przekroczenie granicy USA w celu nauki w pełnym wymiarze godzin na czas określony. Wiza nie gwarantuje zezwolenia na przekroczenie granicy Stanów Zjednoczonych, ponieważ każdy podróżujący musi przejść indywidualną kontrolę graniczną przeprowadzaną przez straż graniczną i służbę celną USA, sprawdzające czy dana osoba przekracza granicę USA zgodnie z wydaną jej wizą.

Więcej informacji na temat wiz studenckich można znaleźć na stronie: http://travel.state.gov/content/visas/english/study-exchange/student.html/

Ostatnia aktualizacja: 25 Marzec 2020

Najpierw zapisz się na kurs z Kaplan. Jeśli spełniasz niezbędne warunki, Kaplan wyda I-20. Po otrzymaniu I-20 musisz uiścić opłatę za I-20 (SEVIS I-901) na stronie  www.fmjfee.com. Następnie skontaktuj się z miejscową amerykańską ambasadą lub konsulatem w celu złożenia wniosku  o wizę.

Lista ambasad i konsulatów amerykańskich w Polsce: https://pl.usembassy.gov/pl/embassy-consulate-pl/

Ostatnia aktualizacja: 25 Marzec 2020

Średni czas oczekiwania na wizę różni się w zależności od kraju, w którym składana jest aplikacja. Znajdź swoją lokalną ambasadę/konsulat, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat wizy do USA.

Ostatnia aktualizacja: 25 Marzec 2020

 Nie, Kaplan International English nie jest uprawniony do udzielania pomocy w wypełnianiu dokumentów przy składaniu wniosku o wizę. Osoby pragnące przyjechać na kurs do USA są osobiście odpowiedzialne za złożenie wniosku o wizę.

Ostatnia aktualizacja: 26 Marzec 2020

Jeśli nie otrzymasz wizy, powinieneś poprosić ambasadę/konsulat o powody odrzucenia wniosku przed opuszczeniem budynku. Masz także prawo poprosić o pismo potwierdzające odrzucenie aplikacji. Jeśli powodem odrzucenia aplikacji był błąd na twoim I-20, Kaplan International English może przejrzeć twoje I-20 i napisać list, żeby pomóc ci otrzymać kolejną rozmowę o wizę. Jeśli nie podano powodu lub podano powód inny niż powyższy, Kaplan International English nie może ci dalej pomóc. W większości przypadków decyzja urzędników jest nieodwracalna. Inną alternatywą, jeśli masz problemy z otrzymaniem wizy, jest nauka angielskiego z pomocą kursów online Kaplan International.

 

Ostatnia aktualizacja: 26 Marzec 2020

Otrzymasz całkowity zwrot opłat, z potrąceniem opłaty za kuriera i opłaty wpisowej. W celu uzyskania zwrotu, prosimy załączyć list z ambasady informujący o odrzuceniu wiosku o wizę.

 

Ostatnia aktualizacja: 04 luty 2020

Inne wymagania: zaświadczenie dot. sytuacji finansowej

Jeżeli kwota zapłacona Kaplan International English zgadza się lub przewyższa kwotę wskazaną w I-20 jako koszty nauki, nie musisz okazywać wyciągu z konta. Jeżeli jednak kwota ta nie pokrywa w całości kosztów nauki, musisz okazać wyciąg z konta.

Ostatnia aktualizacja: 19 Kwiecień 2021

Tak, prawo amerykańskie wymaga od nas sprawdzenia, czy będziesz w stanie opłacić naukę i utrzymać się podczas pobytu w USA, przed wydaniem I-20. Będziemy potrzebować oficjalnego wyciągu z Twojego konta bankowego (w języku angielskim i walucie USD). Jeżeli Twój kurs jest opłacany przez sponsora, będziemy potrzebować wyciągu z konta sponsora oraz listu podpisanego przez sponsora, w którym poświadcza on odpowiedzialność finansową za Twój pobyt w USA. Przyjmujemy jedynie aktualne wyciągi z rachunków bieżących i oszczędnościowych.

Uwaga: Ambasada/konsulat również może poprosić o podobne potwierdzenie posiadania niezbędnych funduszy na wyjazd.

Ostatnia aktualizacja: 19 Kwiecień 2021

Wjazd do USA

Możesz wjechać do Stanów najwcześniej 30 przed datą rozpoczęcia kursu podaną w I-20. Jeśli spróbujesz przekroczyć granicę USA wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem kursu, możesz nie otrzymac pozwolenia na wjazd. Jeśli jednak uda Ci się przekroczyć granicę wcześniej, nie będziesz posiadać ważnego statusu imigranta i Twój I-20 może stracić ważność.

Nie należy przekraczać granicy USA wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem kursu, chyba że posiada się inną ważną wizę i planuje się wjechać i wyjechać z USA przed datą rozpoczęcia kursu podaną na I-20.

Ostatnia aktualizacja: 19 Kwiecień 2021

Radzimy nie opóźniać przyjazdu do USA, ponieważ prawo amerykańskie wymaga stawiennictwa w szkole w dniu rozpoczęcia kursu podanym na I-20 i możesz nie otrzymać pozwolenia na przekroczenie granicy przyjeżdżając w późniejszym terminie.

Aby uniknąć problemów związanych ze spóźnieniem, należy skontaktować się z Kaplan przed przyjazdem w celu przesunięcia daty rozpoczęcia kursu. Otrzymasz wówczas nowy I-20 z późniejszą datą rozpoczęcia kursu.

Ostatnia aktualizacja: 19 Kwiecień 2021

Amerykańska straż graniczna i służba celna mogą poprosić o następujące dokumenty: 

 • Podpisany formularz I-20, 
  • Jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, I-20 musi być podpisany również przez Twojego rodzica/opiekuna prawnego.
  • Jeżeli jesteś członkiem rodziny rozdzielonej (mężem, żoną albo dzieckiem) przekraczającym granicę USA, uczeń musi podpisać Twój I-20.
 • List Kaplan International English potwierdzający przyjęcie na kurs, 
 • Ważną wizę F-1 (wizy F-2 dla wszystkich członków rodziny rozdzielonej), oraz
 • Ważny paszport (paszport musi być ważny do 6 miesięcy po dacie zakończenia kursu).

Nie wkładaj tych dokumentów do bagażu rejestrowanego.  Jeżeli nie będziesz mieć przy sobie pełnego kompletu dokumentów, możesz być przesłuchany w sprawie przyjazdu, zatrzymany i możesz nie otrzymać pozwolenia na przekroczenie granicy. Amerykańska straż graniczna i służba celna mogą też poprosić o dodatkowe dokumenty lub sprawdzić tylko część dokumentów z listy powyżej.

Ostatnia aktualizacja: 19 Kwiecień 2021

Formularz I-94 jest inaczej nazywany "dokumentem przyjazdu/wyjazdu". Osoby przyjeżdżające do USA drogą powietrzną lub morską są rejestrowane w systemie elektronicznym online. Przekraczając granicę USA podczas podróży statkiem lub samolotem, należy niezwłocznie sprawdzić swój elektroniczny I-94, żeby upewnić się, czy Twój przyjazd i status zostały prawidłowo zarejestrowane. Uczniowie przekraczający granicę USA drogą lądową otrzymają I-94 w wersji papierowej załączony do paszportu/wizy. Bez względu na to, czy Twój I-94 jest w wersji papierowej czy elektronicznej, zawsze powinna na nim widnieć prawidłowa data przyjazdu do USA, rodzaj posiadanej wizy (F-1) oraz możliwa długość pobytu (w przypadku wizy F-1 będzie tam widniało D/S albo Duration of Status, co oznacza, że możesz przebywać na terenie Stanów przez cały czas posiadania statusu ucznia).  

Jeżeli posiadasz papierowy I-94, musisz wręczyć go amerykańskiej straży granicznej i służbie celnej albo Twojemu przewoźnikowi przy wyjeździe z USA.

Jeżeli podane informacje są nieprawidłowe porozmawiaj z oficerem straży granicznej i służby celnej, a po przekroczeniu granicy – z wyznaczonym pracownikiem szkoły zaraz po przyjeździe.

Aby sprawdzić sówj I-94 w rejestrze elektronicznym, odwiedź https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home.

Więcej informacji na temat I-94 można znaleźć na stronie: http://www.cbp.gov/travel/international-visitors/i-94-instructions.

Ostatnia aktualizacja: 19 Kwiecień 2021

Formularz I-515A to dokument rządowy wręczany niektórym podróżującym, którzy nie posiadają pełnego kompletu dokumentów wymaganych przy wjeździe do USA. Jeśli dostaniesz I-515A od pracownika służby granicznej, dowiedz się, jakich dokumentów Ci brakuje. Będziesz zobowiązany złożyć brakujące dokumenty w ciągu 30 dni od przyjazdu. W przeciwnym razie utracisz status legalnego imigranta i będziesz musiał niezwłocznie opuścić USA.

Jeśli otrzymasz I-515A, porozmawiaj w szkole z wyznaczonym pracownikiem Kaplan zaraz po przyjeździe. Kaplan może pomóc Ci w skompletowaniu dokumentacji.

 

Ostatnia aktualizacja: 19 Kwiecień 2021

Pytania dotyczące wiz

Zależy to w dużej mierze od czasu rozpatrywania wniosków o wizę przez miejscową ambasadę/konsulat. Jeśli ubiegasz się o wizę, zalecamy zapis na kurs w Kaplan z co najmniej 2-miesięcznym wyprzedzeniem, żeby zostawić odpowiednio dużo czasu na wyrobienie wizy.

 

Ostatnia aktualizacja: 19 Kwiecień 2021

Nie, potrzebujemy znać datę rozpoczęcia kursu, aby wydać prawidłowy formularz I-20. Upewnij się, że przeznaczyłeś wystarczająco dużo czasu na wyrobienie wizy i załatwienie zakwaterowania przed przyjazdem do USA.

Ostatnia aktualizacja: 19 Kwiecień 2021

Przeważnie jest to możliwe. Małżonek/małżonka oraz dzieci poniżej 21 roku życia, które nie zawarły jeszcze związku małżeńskiego mogą podróżować ze statusem "członka rodziny rozdzielonej" (jeżeli członek Twojej rodziny nie spełnia tych kryteriów, konieczny może być inny rodzaj wizy). Członek rodziny otrzyma oddzielny formularz I-20, za który nie trzeba uiszczać opłaty SEVIS, oraz będzie musiał ubiegać się o wizę F-2.

Prawo amerykańskie wymaga, żebyśmy sprawdzili, czy będziesz w stanie opłacić naukę i utrzymać siebie oraz przyjeżdżających wraz z Tobą członków rodziny podczas pobytu w USA, zanim wydany I-20. Będziemy potrzebować oficjalnego wyciągu z konta bankowego (w języku angielskim i walucie USD). Jeżeli Twój pobyt jest opłacany przez sponsora, będziemy potrzebować wyciągu z konta sponsora i podpisanego przez sponsora listu poświadczającego, że będzie on odpowiadał finansowo za pobyt Twój i Twojej rodziny w USA. Przyjmujemy jedynie wyciągi z rachunków bieżących i oszczędnościowych. Wyciąg z konta musi wykazać środki wystarczające na pokrycie kosztów nauki i wszystkich opłat związanych z zapisem na kurs plus 400 USD na miesiąc na każdego członka rodziny przyjeżdżającego wraz z Tobą.

Oprócz zaświadczenia o dostatecznych funduszach, będziemy również potrzebować:

 • Kopię paszportu każdego przyjeżdżającego członka rodziny, oraz
 • Pisemne oświadczenie określające, kim jest dla Ciebie dana osoba.

Uwaga: zalecamy, aby członkowie rodziny stawili się na rozmowie w sprawie wizy i podróżowali razem z uczniem.

Ostatnia aktualizacja: 19 Kwiecień 2021

Jeśli nie spełniasz wymogów nauki w pełnym wymiarze godzin Kaplan International, ryzykujesz stratę legalnego statusu pobytu poprzez:

 • Twoja I-20 zostanie zakończona
 • Nie będziesz miał dłużej prawa uczyć się z Kaplan International English
 • Nie będziesz miał prawa do zwrotu kosztów
 • Będziesz zmuszony opuścić USA od razu po straceniu I-20
Ostatnia aktualizacja: 19 Kwiecień 2021

Jako uczeń z wizą F-1, przyjeżdżasz przede wszystkim w celu nauki w pełnym wymiarze godzin i musisz mieć odpowiednie środki na pobyt bez konieczności podejmowania pracy. Istnieją nieliczne wyjątki od tej reguły; jeżeli przypuszczasz, że możesz kwalifikować się jako wyjątek, porozmawiaj z wyznaczonym pracownikiem szkoły. Jeżeli podejmiesz nielegalnie pracę (bez odpowiedniego pozwolenia na pracę oraz zgody wyznaczonego pracownika szkoły), Twój I-20 straci ważność.

Ostatnia aktualizacja: 19 Kwiecień 2021