เกี่ยวกับ K+ สุดยอดเทคโนโลยีการเรียนการสอน

What is K+?

K+ สุดยอดเทคโนโลยีการเรียนการสอนของเรา ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่ผสมผสานระบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่นักเรียนสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ทุกที่ทุกเวลา

นักเรียนจะได้เรียนทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ทั้งการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษในขั้นต่างๆได้อย่างง่ายดาย และเข้าใจภาษาอังกฤษได้มากยิ่งขึ้น

นักเรียนสามารถเรียนภาษาอังกฤษในทักษะที่นักเรียนต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมพิเศษได้ ด้วย K+ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนเพิ่มเติมในทักษะที่นักเรียนต้องการเป็นพิเศษ เพื่อพัฒนาทักษะนั้นให้ดีขึ้น

การเรียนภาษาอังกฤษไม่เพียงแต่เป็นการนั่งเรียนที่ชั้นเรียนอย่างเดียว นักเรียนสามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษได้ทุกที่ที่นักเรียนต้องการ ด้วย K+ สุดยอดเทคโนโลยีการเรียนการสอน

Workbooks: เรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนแล้วกลับมาทบทวนบทเรียนที่บ้าน
 • หนังสือเรียนแบบพิเศษที่ใช้เรียนในห้องเรียน ตามระดับความสามารถภาษาอังกฤษของเรา
 • K +notes เสริมทักษะการเรียนทั้ง 4 ด้าน: reading, writing, listening และ speaking
 • การผสมผสานทางเทคโนโลยีที่นักเรียนสามารถลิ้งข้อมูลการเรียนการสอนกับกระดานเรียนอิเล็กทรอนิกส์ interactive whiteboard
 • เสนออุปกรณ์การเรียนภาษาอังกฤษที่ทันสมัยและใช้ได้ง่าย ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
 • แกรมม่า คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และการออกเสียง
 • เรียนภาษาอังกฤษจากที่บ้านหลังคอร์สเรียน
การฝึกฝนออนไลน์ LMS: ฝึกฝนที่บ้าน
 • ฝึกฝนและพัฒนาภาษาอังกฤษที่บ้าน
 • เน้นพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
 • แบบฝึกหัดออนไลน์ที่ลิ้งกับ K +notes 
 • ดีสำหรับทำการบ้านและฝึกทักษะ
 • สามารถรับรู้ถึงทักษะและพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษของเราตั้งแต่ต้นจนจบ 
 • ทำแบบทดสอบและสามารถดูวีดีโอภาษาอังกฤษได้ด้วย
Social: ฝึกฝนหลังเลิกเรียน
 • ฝึกฝนภาษาอังกฤษของคุณหลังเลิกเรียน
 • เป็นส่วนหนึ่งของคอร์สพิเศษ เรียนรู้แบบกลุ่ม คลับ และอื่นๆ
 • รับผลความก้าวหน้าการเรียน
 • พบปะเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆต่างชั้นเรียนเพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม

การเรียนรู้ด้วยตัวเอง

 • ช่วยฝึกทักษะ 3 ด้าน grammar, pronunciation และ vocabulary
 • ทุกบทเรียนมีความทันสมัยและน่าสนใจ
 • ทุกๆบทเรียนมี 10 แบบฝึกหัดให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความต้องการ
 • เลือกเรียนตามบทเรียนที่นักเรียนสนใจและต้องการพัฒนา

หากนักเรียนมีข้อสงสัยใดๆกรุณาสอบถามอาจารย์ประจำชั้นเพิ่มเติม

English course levels

ทางโรงเรียนของเรามีการจัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ที่ 6 ระดับ เมื่อนักเรียนมาถึงที่โรงเรียนของเราครั้งแรก นักเรียนจะต้องทำการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อวัดระดับ และทำการแยกห้องเรียนให้ตรงกับระดับความสามารถของนักเรียน

 

 

Level Description Facts
Beginner

นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในการทักทายแบบต่างๆ แต่ยังมีข้อจำกัดของการใช้ไวยากรณ์

 • Level: PRE-A1
 • ระยะเวลาการเรียนจากหนังสือ: 75 ชั่วโมง
 • ระยะเวลาการเรียนออนไลน์: 20 ชั่วโมง
Elementary

นักเรียนสามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ในสถานการณ์ที่คุ้นเคย มีความรู้ด้านไวยากรณ์อยู่บ้าง แต่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับคำศัพท์

 • Level: A1
 • ระยะเวลาการเรียนจากหนังสือ: 150 ชั่วโมง
 • ระยะเวลาการเรียนออนไลน์: 40 ชั่วโมง
Lower Intermediate

นักเรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษในบทสนทนาทั่วไปที่คุ้นเคย แต่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้คำแสดงออกของความรู้สึกในภาษาอังกฤษ

 • Level: A2
 • ระยะเวลาการเรียนจากหนังสือ: 150 hours
 • ระยะเวลาการเรียนออนไลน์: 40 ชั่วโมง
Intermediate

นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับไวยากรณ์เป็นอย่างดี และสามารถต่อบทสนทนาได้ แต่อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างเล็กน้อยในคำศัพท์เฉพาะ

 • Level: B1
 • ระยะเวลาการเรียนจากหนังสือ: 150 hours
 • ระยะเวลาการเรียนออนไลน์: 40 ชั่วโมง
Higher Intermediate นักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เกือบใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา รู้คำศัพท์เฉพาะต่างๆ แต่อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างเล็กน้อย
 • Level: B2
 • ระยะเวลาการเรียนจากหนังสือ: 150 ชั่วโมง
 • ระยะเวลาการเรียนออนไลน์: 40 ชั่วโมง
Advanced

นักเรียนมีความสามารถภาษาอังกฤษใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากที่สุด และสามารถใช้คำต่างๆที่ซับซ้อนในภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งคำศัพท์ การสนทนา การอภิปรายต่างๆ

 • Level: C1
 • ระยะเวลาการเรียนจากหนังสือ: 150 ชั่วโมง
 • ระยะเวลาการเรียนออนไลน์: 40 ชั่วโมง
Teens ด้วยเทคโนโลยี K +ของเยาวชน ได้ถูกออกแบบขึ้น เพื่อนักเรียนได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด มีทั้งหมด 4 ระดับภาษาอังกฤษ: Elementary, Lower Intermediate, Intermediate, และ Higher Intermediate.
 • Level: A1-C1
 • ระยะเวลาการเรียนจากหนังสือ: 120 ชั่วโมง

 

ในแต่ละระดับจะมีหนังสือเรียน 3 เล่ม บทเรียนออนไลน์ที่สามารถดาวโหลดได้ ทั้งแบบบทเรียนหนังสือออนไลน์ บทเรียนเสียง ซึ่งนักเรียนจะได้รับประโยชน์จากการเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน