ความคิดเห็นนักเรียน PAUL-VICTOR DREUX

 

ความคิดเห็นนักเรียน

 

"เป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากเลยครับ ทั้งการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง และวิถีชีวิต เป็นโอกาสที่ดีที่จะมีเพื่อนๆใหม่และสายสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆที่มาจากทั่วโลกครับ"

 

PAUL-VICTOR DREUX 
FRANCE
Washington DC School Testimonial

 

แชร์