คอร์สเรียนภาษาอังกฤษระยะยาว

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษระยะยาว

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษระยะยาว Academic Semester or Year  เป็นคอร์สที่เปิดสอนสำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษระยะเวลาที่นานกว่าปกติ ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและเพื่อนใหม่จากทั่วโลก ตลอกระยะเวลาการเรียน

ระยะเวลาการเรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษระยะยาว Academic Semester or Year

Academic Semester

ใช้ระยะเวลาเรียน 5หรือ 6 เดือนที่ต่างประเทศ ในสถานที่ชื่อดังระดับโลก ซึมซับความเป็นชาวท้องถิ่นในขณะที่เรียน

ใช้เวลาเรียนภาษาอังกฤษ 21 ชั่วโมง/สัปดาห์ ในห้องเรียนที่จำกัดจำนวนนักเรียนสูงสุดเพียงแค่ 15 คน/ห้องเรียน

รับการดูแลเอาใจใส่จากคุณครูแบบตัวต่อตัวเพื่อการพัฒนาที่รวดเร็ว

Academic Year 

ใช้เวลาเรียน 9 เดือน เรียนทั้งภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่น เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณในระดับสูงสุด

สามารถเลือกเรียนวิชาพิเศษ อย่างเช่นภาษาอังกฤษธุรกิจได้อีกด้วย

เรียนภาษาอังกฤษที่ได้ทั้งภาษาอังกฤษ เพื่อนใหม่ วัฒนธรรมและประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิต

หลักสูตร คอร์สเรียนภาษาอังกฤษระยะยาว Academic Semester or Year

แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ

แบบเข้มข้น - Intensive Course 28 บทเรียน + 7 วิชาเลือก

แบบทั่วไป - General course 20 บทเรียน + 7 วิชาเลือก

นักเรียนที่ลงเรียนคอร์สภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นจะได้เลื่อนขั้นระดับภาษาอังกฤษ 1 ขั้นในทุกๆ 10 สัปดาห์โดยส่วนใหญ่

เปรียบเทียบจากตารางด้านล่าง

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษระยะยาว
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษระยะยาว
แชร์