คำศัพท์น่ารู้ - Egg Head

คำศัพท์น่ารู้ - Egg Head

Definition: Egghead

คำศัพท์น่ารู้ - Egg Head คำนาม: เป็นการอธิบายถึงบุคคลที่ขยันเรียน วิชการการ หรือเรียกตามภาษาบ้านเราง่ายๆว่าพวกเด็กเรียน หนอนหนังสือ  

คำศัพท์น่ารู้ - Egg Head"egghead" ความหมายแบบสแลงจะใช้กับคนที่ฉลาดมากๆ

ตัวอย่าง:

“Mary will do well at university. She has always been an egghead – even when she was in elementary school.”

ประวัติของคำศัพท์:

“Egg Head” ถูกเรียกใช้ตั้งแต่ปี 1950’s เพื่ออธิบายถึงนักการเมืองที่มีความเฉลียวฉลาด ถูกใช้ครั้งแรกโดย Richard Nixon หลังจากนั้นก็ได้รับความนิยมและจัดอยู่ในกลุ่มคำสแลงในภาษาอังกฤษอเมริกัน

แชร์