ทำพาสปอร์ตเร่งด่วน วันเดียวได้

ทำพาสปอร์ตเร่งด่วน วันเดียวได้

ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการทำพาสปอร์ตแบบเร่งด่วน เพื่อมาเรียนต่อต่างประเทศ หรือมาทำธุระแบบเร่งด่วนที่ต้องใช้พาสปอร์ต กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับทำพาสปอร์ตเร่งด่วน รับได้ภายในวันเดียว วันละไม่เกิน 400 เล่ม เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่ 8 เมษายน 2558  มีผลให้การให้บริการหนังสือเดินทางเล่มด่วนตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ทำพาสปอร์ตเร่งด่วน วันเดียวได้
ทำพาสปอร์ตเร่งด่วน วันเดียวได้

สำหรับรายละเอียดในการให้บริการหนังสือเดินทางเล่มแบบด่วน มีดังนี้

1. ยื่นคำร้องเฉพาะที่กรมการกงสุลภายใน 12.00 น. (ขอให้มายื่นคำร้องก่อนเวลา 11.30 น. เพื่อที่จะได้ทำคำร้องเสร็จสิ้นก่อนเวลา 12.00 น.) และขอรับเล่มภายใน 16.30 น. คิดอัตราค่าธรรมเนียมจำนวนทั้งสิ้น 3,000 บาท

2. ยื่นคำร้องภายในเวลา 12.00 น. ที่กรมการกงสุล และสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ทุกแห่ง (ยกเว้น สำนักงานศูนย์บริการฯ กระทรวงแรงงาน และหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่) และขอรับเล่มได้เฉพาะที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันทำการถัดไป คิดอัตราค่าธรรมเนียมจำนวนทั้งสิ้น 2,000 บาท

3. ยื่นคำร้องหลังเวลา 12.00 น. ที่กรมการกงสุล และสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ทุกแห่ง (ยกเว้น สำนักงานศูนย์บริการฯ กระทรวงแรงงาน และหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่) และขอรับเล่ม ได้เฉพาะที่กรมการกงสุล ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 16.30 น. ของวันทำการถัดไป คิดอัตราค่าธรรมเนียม จำนวนทั้งสิ้น 2,000 บาท

ทำพาสปอร์ตเร่งด่วน วันเดียว
ทำพาสปอร์ตเร่งด่วน วันเดียว

ภาพจาก: รายการเรื่องเล่าเช้านี้
ขอขอบคุณข้อมูลจาก: รายการเรื่องเล่าเช้านี้ราชกิจจานุเบกษา, Kapook

แชร์