วีซ่านักเรียนแคนาดา

วีซ่านักเรียนแคนาดา

ข่าวดีสำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อที่ประเทศแคนาดาที่จะเริ่มใช้จริงวันที่ 1 มิถุนายน 2557  นี้เป็นต้นไป
วีซ่านักเรียนแคนาดา จะมีขั้นตอนในการเลือกโรงเรียนที่เข้มงวดมากขึ้นก่อนที่ออกวีซ่าให้แต่นักเรียนจะสามารถทำงานได้ในระหว่างที่เรียนโดยไม่ต้องยื่นเรื่องขอ Work Permit เพื่อทำงานนอกมหาวิทยาลัย

วีซ่านักเรียนแคนาดา
วีซ่านักเรียนแคนาดา

  • นักเรียนต้องได้รับการยืนยันเจากโรงเรียนก่อนขอวีซ่า

ปัจจุบันนักเรียนสามารถขอวีซ่าได้เลยเพียงแต่แสดงและยื่นใบสมัครให้โรงเรียน แต่ในอนาคตนักเรียนต้องแสดงหลักฐานการตอบรับเข้าเรียนจากโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับก่อน จึงจะสามารถยื่นเรื่งขอวีซ่าได้

  • นักเรียนต่างชาติสามารถทำงานได้

ปัจจุบันนักเรียนต้องทำเรื่องยื่นขอทำงานเพื่อนทำงานนอกมหาวิทยาลัย แต่กฎใหม่จะนักเรียนสามารถทำงานได้สัปดาห์ละ 20 ชั่วโมงในช่วงเปิดเรียน และทำได้เต็มเวลาในช่วงปิดภาคเรียนได้เลยโดยไม่ต้องขอ

วีซ่านักเรียนแคนาดา
วีซ่านักเรียนแคนาดา

  • นักเรียนสามารถขอวีซ่านักเรียนในแคนาดาได้

นักเรียนจะไม่สามารถขอวีซ่าแบบนักเรียนต่างชาติได้ แต่กฎใหม่อนุญาตให้นักเรียนนักศึกษาที่ไปแลกเปลี่ยนหรือเรียนคอร์สระยะสั้นจบแล้วอยากเรียนต่อ สามารถขอวีซ่านักเรียนต่อได้ทันทีโดยไม่ต้องยื่นเรื่องจากนอกประเทศแล้วขอวีซ่าใหม่อีกที

  • อยู่ทำงานต่อได้ 90 วันหลังจากเรียนจบ

หลังจากเรียนจบแล้ว นักศึกษาที่กำลังรอยื่นเรื่องขอวีซ่าทำงาน หรือกำลังติดสินใจยื่นเรื่องเรียนต่อปริญญาโท จะมีเวลาอยู่ในประเทศแคนาดาต่ออีก 90 วันเมื่อเรียนจบ และสามารถทำงานแบบเต็มเวลาได้ด้วยซึ่งเป็นประโยน์แก่นักเรียนมากๆ

วีซ่านักเรียนแคนาดา
วีซ่านักเรียนแคนาดา

ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับนักเรียนที่สนใจหรือลังเลที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ ที่แคนาดานะครับด้ เพราะมีโอกาสทำงาน เรียนต่อ หรือทำงานหลังเรียนจบได้สะดวกมากขึ้นอีกด้วย รายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บของ Government Canada นะครับ

แชร์