พาสปอร์ตที่ดีที่สุดในโลก 2017

พาสปอร์ตที่ดีที่สุดในโลก 2017

วันนี้ทางโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ Kaplan International English ได้นำข้อมูลจากเว็บไซต์ Passport Index ได้ทำการจัดอันดับและรวบรวมข้อมูล พาสปอร์ตที่ดีที่สุดในโลก 2017 โดยคำนวณจากพาสปอร์ตของประเทศที่สามารถเดินไปประเทศต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าได้มากที่สุด ซึ่งรวมทั้งประเทศที่ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเลย (Visa-Free) และประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival) มาดูกันว่าพลเมืองประเทศไหนจะเดินทางเข้าออกประเทศต่างๆ โดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากที่สุด และมาร่วมทายกันว่าประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่เท่าไหร่?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

พาสปอร์ตที่ดีที่สุดในโลก 2017
พาสปอร์ตที่ดีที่สุดในโลก 2017

                                                                                                                                 

อันดับที่ 5 เดินทางเข้าได้ 155 ประเทศ

 • ประเทศโปรตุเกส
 • ประเทศออสเตรีย
 • ประเทศเบลเยี่ยม
 • ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • ประเทศลักเซมเบิร์ก

อันดับที่ 4 เดินทางเข้าได้ 156 ประเทศ

 • สหราชอาณาจักร
 • ประเทศญี่ปุ่น
 • ประเทศนอร์เวย์
 • ประเทศสเปน
 • ประเทศฝรั่งเศส
 • ประเทศอิตาลี
 • ประเทศฟินแลนด์
 • ประเทศเดนมาร์ก
พาสปอร์ตที่ดีที่สุดในโลก 2017
พาสปอร์ตที่ดีที่สุดในโลก 2017

อันดับที่ 3 เดินทางเข้าได้ 157 ประเทศ

 • ประเทศเกาหลีใต้
 • ประเทศสวีเดน

อันดับที่ 2 เดินทางเข้าได้ 158 ประเทศ

 • ประเทศเยอรมนี

อันดับที่ 1 เดินทางเข้าได้ 159 ประเทศ

 • ประเทศสิงคโปร์
พาสปอร์ตที่ดีที่สุดในโลก 2017
พาสปอร์ตที่ดีที่สุดในโลก 2017

 

ความรู้เพิ่มเติม

 • ประเทศอยู่ในอันดับที่ 54 เดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่า 72 ประเทศ (รวมกรณีที่ทำวีซ่าเมื่อถึง ณ ประะเทศนั้นๆด้วย เช่น visa on arrival)
 • พาสปอร์ตมี 4 สีหลักคือ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน และสีดำ
 • สีพาสปอร์ตล่าสุดของประเทศไทยสีแดงเลือดหมูแบบเกือบน้ำตาลเข้ม
 • ที่ประเทศไทยสามารถทำพาสปอร์ตแบบเร่งด่วน ได้ภายใน 24 ชั่วโมง
 • ขอขอบคุณข้อมูลจาก Passport Index
แชร์