เรียนซัมเมอร์ 2018

เรียนซัมเมอร์ 2018

ในทุกๆปีในช่วงหน้าร้อน โรงเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศหลายๆโรงเรียน ก็จะเปิดรับนักเรียนที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษในช่วงปิดเทมอภาคฤดูร้อน เพราะเป็นช่วงที่ดีที่สุดของนักเรียนที่สนใจมา เรียนซัมเมอร์ 2018 เรียนที่ต่างประเทศ ซึ่งนักเรียนก็จะมีคำถามากมายเกี่ยวกับการเรียนซัมเมอร์ วันนี้มาดูว่าคำถามอะไรที่เราพบได้บ่อยๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

เรียนซัมเมอร์ 2018

คอร์ส เรียนซัมเมอร์ 2018 เหมาะกับใคร?

นักเรียนหลักสูตรนานาชาติและนักเรียนหลักสูตรภาษาไทย ที่ปิดเทอมระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม เพื่อสัมผัสประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ ที่ต้องการพบเพื่อนใหม่จากทั่วโลก ท่องเที่ยวหลังเลิกเรียนและทำกิจกรรมต่างที่ไม่เคยทำมาก่อน

นักศึกษามหาวิทยาลัย อาจารย์ และบุคคลทั่วไป เพื่อเรียนภาษาอังกฤษคอร์สต่างๆเช่น เรียนภาษาอังกฤษทั่วไป เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เรียน TOEFL® เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ ซึ่งเพิ่มศักยภาพในการทำงาน การเรียนและการสมัครงาน

เรียนซัมเมอร์ 2018

ใครที่สามารถไป เรียนซัมเมอร์ 2018 ได้บ้าง?

โดยทั่วไปคอร์สเรียนซัมเมอร์ เปิดรับนักเรียนอายุ 8 ปีขึ้นไป จนถึงนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย อาจารย์ และบุคคลทั่วไป แต่ทางโรงเรียน Kaplan Internationalประเทศไทย นักเรียนสามารถไปเรียนคอร์สซัมเมอร์ได้ตั้งแต่อายุ 11 ปีขึ้นไป

เรียนซัมเมอร์ 2018

ระยะเวลาหลักสูตร

สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ที่สนใจเรียนคอร์สซัมเมอร์ สามารถลงเรียนได้ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป สามารถเลืิกช่วงระยะเวลาเดินทางได้เอง ส่วนนักเรียนที่อายุ 11-16 ปี สามารถลงเรียนในช่วงระยะเวลาประมาณ 4 สัปดาห์ ซึ่งส่วนใหญ่จะทำเป็นเพจเกทแบบรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง

แชร์