รัฐบาลอังกฤษแจ้งย้ายงานพิจารณาวีซ่า จากกรุงเทพไปอยู่อินเดีย

รัฐบาลอังกฤษแจ้งย้ายงานพิจารณาวีซ่า จากกรุงเทพไปอยู่อินเดีย

รัฐบาลอังกฤษแจ้งย้ายงานพิจารณาวีซ่า จากกรุงเทพไปอยู่อินเดีย หลังจากที่สถานทูตสหราชอาณาจักรประเทศประเทศไทย ได้โพสประกาศย้ายงานพิจารณาวีซ่า จากกรุงเทพไปยังกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ทำให้นักเรียนหลายๆคนที่จะยื่นวีซ่ามีความกังวลว่าขั้นตอนการขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปศึกษาต่อประเทศอังกฤษจะยุ่งยาก หรือใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่ามากขึ้นหรือไม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

รัฐบาลอังกฤษแจ้งย้ายงานพิจารณาวีซ่า จากกรุงเทพไปอยู่อินเดีย
รัฐบาลอังกฤษแจ้งย้ายงานพิจารณาวีซ่า จากกรุงเทพไปอยู่อินเดีย

                                                                                                                                                                                                                     

ทั้งนี้ทางรัฐบาลอังกฤษแจ้งได้แจ้งว่า วัตถุประสงค์ปรับการบริการด้านวีซ่าให้ทันสมัยและรวมศูนย์การพิจารณาวีซ่าเข้าไว้ด้วยกันที่ศูนย์ใหญ่ประจำภูมิภาค ทั้งนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ สำหรับขั้นตอนการขอวีซ่าในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ หรือมาตรฐานการให้บริการโดยรวมทั้งสิ้น

การย้ายส่วนงานพิจารณาวีซ่าไปที่กรุงนิวเดลีจะเป็นการใช้เทคโนโลยีใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้การพิจารณาวีซ่าไม่ต้องขึ้นอยู่กับประเทศต้นทางการขอวีซ่า ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณ และสร้างมาตรฐานการพิจารณาวีซ่าทั่วโลกให้เท่าเทียมกันมากขึ้น

 

รัฐบาลอังกฤษแจ้งย้ายงานพิจารณาวีซ่า จากกรุงเทพไปอยู่อินเดีย
รัฐบาลอังกฤษแจ้งย้ายงานพิจารณาวีซ่า จากกรุงเทพไปอยู่อินเดีย

 

ทั้งนี้มาตรฐานและขั้นตอนการบริการด้านวีซ่าสำหรับผู้ขอวีซ่าในประเทศไทยจะคงเดิมทุกประการ โดยผู้ขอวีซ่าจะต้องดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ จากนั้นจึงเก็บลายนิ้วมือ ถ่ายภาพใบหน้า พร้อมยื่นเอกสารประกอบที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าทั้งสองแห่งในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ซึ่งดูแลโดยวีเอฟเอสโกลบอลเช่นเดิม

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก gov.uk

แชร์