เมืองที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนในปี 2017

เมืองที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนในปี 2017

เว็บไซต์ topuniversities.com ได้ทำการจัดอันดับเมืองที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนในปี 2017 โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้

- อันดับสถาบันการศึกษา

- ความหลากหลายของนักศึกษาต่างชาติ

- คุณภาพการใช้ชีวิต

- โอกาสจ้างงานในอนาคต

- ราคาค่าใช้จ่าย

มาดูกันว่า 1 ใน 10 เมืองที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนในปี 2017 เมืองไหนติดอันดับบ้าง

1. Montreal - ประเทศแคนาดา

เมืองที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนในปี 2017

2. Paris - ประเทศฝรั่งเศส

3. London - ประเทศอังกฤษ

เมืองที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนในปี 2017

4. Seoul - ประเทศเกาหลีใต้

5. Melbourne - ประเทศออสเตรเลีย

เมืองที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนในปี 2017

6. Berlin - ประเทศเยอรมัน

7. Tokyo – ประเทศญี่ปุ่น

เมืองที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนในปี 2017

8. Boston – ประเทศสหรัฐอเมริกา

9. Munich - ประเทศเยอรมัน

10. Vancouver - ประเทศแคนาดา

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก topuniversities และ Kaplan International 

แชร์