คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ

นักเรียนไทยส่วนใหญ่เมื่อมีความคิดที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ มักจะมีคำถามเกี่ยวกับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ ว่านักเรียนควรลงเรียนคอร์สอะไร คอร์สไหนสามารถลงเรียนได้บ้าง ต้องมีข้อกำหนดอะไรในการลงเรียนหรือไม่ ต้องสอบภาษาอังกฤษก่อนไปเรียนหรือเปล่า และอื่นๆอีกมากหมาย วันนี้ทางเรา Kaplan International มีคำตอบให้นักเรียนกับบทความ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ

เรียนภาษาอังกฤษทั่วไป - General English Course เป็นคอร์สที่นักเรียนสามารถเลือกระยะเวลาการเรียนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลได้ ซึ่งนักเรียนยังสามารถคำนวณงบประมาณค่าใช้จ่ายได้ด้วยตัวเอง เริ่มเรียนตั้งแต่ 2-52 สัปดาห์ขึ้นไป โดยปกติโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศจะเปิดรับนักเรียนใหม่ตลอดทั้งปี และนักเรียนใหม่สามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์ ตลอดทั้งปี หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป เป็นหลักสูตรกึ่งเร่งรัด ที่อัดเน้นด้วยการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ การเรียนการสอนในห้องเรียนมีการจัดโครงสร้างการเรียนเป็นอย่างดี รวมทั้งยังมีการจัดกิจกรรมยามว่างทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนและสนุกกับการเรียนไปพร้อมๆกัน และเปิดรับนักเรียนทุกระดับความสามารถภาษาอังกฤษ

 

เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น - Intensive English Course ลักษณะคอร์สเรียนจะเหมือนกับ เรียนภาษาอังกฤษทั่วไป - General English Course เพียงแต่จะมีชั่วโมงการเรียนที่นานมากกว่า อีกทั้งนักเรียนยังจะได้มีโอกาสเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษธุรกิจ และภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบเป็นตัวช่วยเสริมอีกด้วย และเปิดรับนักเรียนทุกระดับความสามารถภาษาอังกฤษ

 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ

 

คอร์สเตรียมสอบ เรียนไอเอล แบบเข้มข้น, เรียน TOEFL® - หลักสูตรเรียน IELTS® เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษระดับสูง ทั้งด้านการใช้ภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษสำหรับมืออาชีพ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และแคนาดา TOEFL® เป็นหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในประเทศอเมริกาตอนเหนือ เป็นหลักสูตรการสอบที่เป็นที่ยอมรับและแพร่หลายมากที่สุดหลักสูตรหนึ่งของโลก และเปิดรับนักเรียนระดับความสามารถภาษาอังกฤษ Intermediate ขึ้นไป

 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ

 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ - Business English Course เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการความรู้ ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตการทำงานและธุรกิจ ทั้งทางด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ พัฒนาความสามารถในการจ้างงาน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผสมผสานความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างลงตัว ทั้งฝึกฝนทักษะ เทคนิคการเรียน การสัมภาษณ์ การประชุม การรายงานต่อที่ประชุมและอื่นๆ และเปิดรับนักเรียนระดับความสามารถภาษาอังกฤษ Intermediate ขึ้นไป

 

แชร์