เรียนต่อแคนาดาดียังไง

เรียนต่อแคนาดาดียังไง

นักเรียนหลายๆคนสงสัยว่า เรียนต่อแคนาดาดียังไง เรียนที่แคนาดาดีไหม วันนี้เรามาดูว่าทำไมถึงมีนักเรียนจากต่างประเทศทั่วโลกตัดสินใจมาเรียนภาษาอังกฤษที่แคนาดา รวมทั้งนักเรียนไทยด้วยที่ปัจจุบัน มีนักศึกษาไทยเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดา เป็นจำนวนเกือบ 1,700 คนต่อปี

โดยหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจในระดับปริญญาโท และตรีนักศึกษาส่วนใหญ่ มีความจำเป็นที่จะต้องปรับพื้นฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ ก่อนที่จะเข้าเรียนต่อในหลักสูตรใด หรือการศึกษาระดับใดๆ ก็ตาม นักศึกษาต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ดีในระดับหนึ่ง ซึ่งสามารถจะวัดผลได้โดยการสอบ TOEFL, IELTS  รองมาก็คือ เรียนภาษาอังกฤษทั่วไป และ เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ซึ่งหลักสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องมีผลภาษาอังกฤษสามารถมาเรียนได้เลยถ้าสนใจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

เรียนต่อแคนาดาดียังไง?
เรียนต่อแคนาดาดียังไง

 

  • ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา และค่าครองชีพของแคนาดามีระดับต่ำ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของสถาบันการศึกษาในประเทศอื่นๆ เช่น อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย
  • ชาวแคนาดามีมาตรฐานของคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับที่ดีที่สุดในโลก
  • แคนาดาเป็นประเทศที่ประกอบด้วยฝรั่งผิวขาวและชนชาติเอเชีย จึงมีขนบธรรมเนียม ประเพณีและนโยบายส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย และเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศ สวยงามที่สุดของโลก
  • แคนาดามีชื่อเสียงในเรื่องของความปลอดภัย มีความสงบสุขในสังคม มีอัตราการก่ออาชญากรรมต่ำมาก และยังคงมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

 

เรียนต่อแคนาดาดียังไง?
เรียนต่อแคนาดาดียังไง

 

  • แคนาดาเป็นประเทศที่มีภาษาราชการ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาอังกฤษ สำเนียงเป็นกลาง ไม่เพี้ยน และเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก โดยเฉพาะในทวีป อเมริกาเหนือ ซึ่งเป็นสำเนียงที่ถูกต้อง
  • เป็นประเทศที่มีอากาศหนาว มีหิมะ เหมาะสำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการมาหาประสบการณ์เกี่ยวกับเมืองหนาว หิมะ และกีฬาหน้าหนาวต่างๆ
  • แคนาดาเป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง ประเทศแคนาดาให้ความสำคัญต่อการศึกษามาก และมีสถานศึกษาชั้นหนึ่ง เรียนกได้ว่ามาตรฐานการศึกษาดีเยี่ยม

 

เรียนต่อแคนาดาดียังไง?
เรียนต่อแคนาดาดียังไง

 

ขอบขอบคุณข้อมูลจาก successcanada.org

แชร์