10 ประเทศที่มีนักเรียนต่างชาติมาศึกษาต่อมากที่สุด

10 ประเทศที่มีนักเรียนต่างชาติมาศึกษาต่อมากที่สุด

จากการทำการรายงานของ unesco ทราบได้ว่าจำนวน 10 ประเทศนักเรียนที่ได้รับความสนใจสูงสุดโดยนักเรียนต่างชาติได้แก่

1. ประเทศอเมริกา (18%)

2. ประเทศอังกฤษ (11%)

10 ประเทศที่มีนักเรียนต่างชาติมาศึกษาต่อมากที่สุด

3. ประเทศฝรั่งเศส (7%)

4. ประเทศออสเตรเลีย (6%)

5. ประเทศเยอรมันนี (5%)

6. ประเทศรัสเซีย (4%)

7. ประเทศญี่ปุ่น (4%)

8. ประเทศแคนาดา (3%)

10 ประเทศที่มีนักเรียนต่างชาติมาศึกษาต่อมากที่สุด
10 ประเทศที่มีนักเรียนต่างชาติมาศึกษาต่อมากที่สุด

9. ประเทศจีน (2%)

10. ประเทศอิตาลี (2%)

และรายงานเพิ่มเติมอีกว่านักเรียนต่างชาติ 10 ประเทศหลักที่นิยมมาศึกษาต่อต่างประเทศได้แก่

  1. ประเทศจีน
  2. ประเทศอินเดีย
  3. ประเทศเกาหลีใต้
  4. ประเทศเยอรมันนี
  5. ประเทศซาอุดิอารเบียย
  6. ประเทศฝรั่งเสศ
  7. ประเทศอเมริกา
  8. ประเทศมาเลเซีย
  9. ประเทศเวียดนาม
  10. ประเทศอิหร่าน
10 ประเทศที่มีนักเรียนต่างชาติมาศึกษาต่อมากที่สุด
10 ประเทศที่มีนักเรียนต่างชาติมาศึกษาต่อมากที่สุด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก unesco

แชร์