University Placement Service

บริการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (UPS) คือ?

เป็นการบริการช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ต้องการ หลังจากที่เรียนภาษาอังกฤษกับโรงเรียนของเรา

ใช้ประโยชน์จากการบริการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย University Placement Service (UPS) ที่ทาง Kaplan ของเรามีมหาวิทยาลัยพันธมิตรกว่า 250 สถาบัน ทางเราจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่นักเรียนต้องการ เมื่อนักเรียนลงคอร์สเรียนกับเราหลังจากจบคอร์ส เจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยเหลือนักเรียนเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

หลายมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกอยู่ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ ปริญญาจากสถาบันเหล่านี้จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมใหม่ และจะเปิดประตูไปสู่อาชีพการทำงานทั้งในและต่างประเทศ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา

ประโยชน์ที่ได้จากการบริการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย UPS?

การสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนั้น มีกระบวนการที่ซับซ้อนและค่อนข้างละเอียด ทั้งเรื่องเอกสาร ขั้นตอน และคุณสมบัติที่นักเรียนอาจจะไม่คุ้นเคย แต่ด้วยการบริการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของเรา (University Placement Service) ทางเจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่นักเรียนต้องการ

เราสามารถให้การสนับสนุนตามความจำเป็น ตลอดจนขั้นตอนการสมัครทั้งหมดรวมทั้ง

  • เลือกคุณสมบัติและสถาบันการศึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน  
  • คำแนะนำทางวิชาการเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะผ่านคุณสมบัติที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ต้องการ
  • การสนับสนุนก่อนเดินทางมาถึง ข้อเสนอ เงื่อนไขและคำแนะนำเกี่ยวกับการจองแพคเกจ*
  • ช่วยเหลือในการจองสอบเข้าต่างๆ หากมีความจำเป็น*
  • จัดเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ที่นักเรียนสามารถพบกับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและดูสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
  • ติดตามใบสมัครของคุณเพื่อให้นักเรียนมีการตัดสินใจได้เร็วขึ้น*
  • ช่วยเหลือเกี่ยวกับเอกสาร วีซ่า เพื่อต่อวีซ่านักเรียน*
  • ช่วยเหลือเกี่ยวกับการติดต่อ จัดหาที่พักนักเรียน
  • เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้โดยตรงเมื่อจบคอร์สของ Kaplan ในระดับที่รองรับ*

* บริการเหล่านี้ใช้ได้เฉพาะในบางประเทศเท่านั้น กรุณาสอบถามตัวแทนของ Kaplan สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกที่มีให้ในประเทศที่นักเรียนต้องการ

ใครสามารถใช้ประโยชน์จากการบริการ UPS?

นักเรียนของ Kaplan ที่สามารถใช้ประโยชน์จากการบริการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ก็ต่อเมื่อนักเรียนลงเรียนคอร์สภาษาอังกฤษกับเรา 8 สัปดาห์ขึ้นไป ส่วนนักเรียนที่ลงเรียนมากกว่า 16 สัปดาห์ขึ้นไปรับบริการฟรี *พิเศษที่ประเทศอังกฤษและไอร์แลนด์ นักเรียนจะได้รับริการฟรีเมื่อลงเรียนกับเรา

*นักเรียนที่ลงเรียนน้อยกว่า 16 สัปดาห์ อาจจะต้องเสียค่าบริการช่วยเหลือเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

Kaplan Pathway Programs

Kaplan ทั่วโลก มีความหลากหลายของโปรแกรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่มีทักษะทางวิชาการและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่จำเป็น ในการพัฒนาไปสู่การศึกษาในระดับที่สุงขึ้นต่อไป ตัวเลือกเหล่านี้รวมถึงการเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยและหลักสูตรปูพื้นฐาน ที่จะนำนักเรียนไปสู่เป้าหมายด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียน

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Pathway programs ที่นี่ United Kingdom, Australia, and the USA.