VISA - วีซ่าอเมริกา

ข้าพเจ้าสามารถดำเนินการสมัครกับ Kaplan International English ได้ถึงเมื่อไหร่?

คุณสามารถที่จะสมัครเรียนกับ Kaplan International English ได้ตลอดเวลา ซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ได้กำหนดเวลาสิ้นสุดเอาไว้ อย่างไรก็ตาม คุณควรให้เวลา Kaplan International English อย่างน้อย 2 สัปดาห์เพื่อที่จะนำใบสมัครไปดำเนินการตามขั้นตอนและออกใบ I-20 ให้ หากใบสมัครและหลักฐานการสมัครไม่สมบูรณ์ อาจจะต้องใช้เวลานานกว่านี้ เมื่อคุณได้รับใบ I-20 แล้ว คุณควรจะให้เวลาสำหรับขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าประเภท F-1 ประมาณ 2 เดือน

แก้ไข: 
26 มีนาคม 2020
If you question is not answered here, please contact ที่ปรึกษานักเรียน

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

  • แนะนำให้คำปรึกษา
  • บริการจัดหาที่พักอาศัย
  • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
  • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111