Hızlı İngilizce: Accept vs Except

Accept ve Except arasında seçim yapmak, bazen ana dili İngilizce olan insanlara bile zor anlar yaşatır; ancak aslında iki kelime birbirinden çok farklıdır. Bu kelimelerin nasıl kullanıldığı ve ne anlama geldiklerini sizlere açıklamaya çalışacağız.

Kökleri

İki kelime de orijinal olarak ‘to take’ (almak) anlamına gelir ve kökleri Latince’ye dayanır; capare, captus. Latince’de aynı anlama gelen bu iki kelimenin, nasıl zaman içerisinde farklı anlam kazandıklarına bakalım:

Accept

‘Accept’ Latin’den İngilizce’ye geçerken oldukça uzun bir yol almış. 500 yıl önce böyle bir kelimenin varlığından bile söz edemiyoruz. O dönemde İngilizce konuşan insanlar, ‘Accept’ kelimesinin yerine  Almanca ve İskandinav dillerine ait başka bir kelime kullanıyorlardı (niman, daha sonraları Almanca’da nehman olarak geçmeye başladı ve take anlamına geliyordu).

Ancak Fransızca bunun için daha iyi bir kelimeye sahip: Accepter

Bu kelime ‘-cept’ olarak geçen Latin bölümü alır ve önüne Fransızca olan ‘ac-‘i ekler ve ‘Accept’ oluşur. Tam olarak ‘kabul etmek’ anlamına gelen kelime, ‘Except’ ile karşılaştırdığımızda daha olumlu bir anlama gelir.

Farklı kullanımlar: ‘Accepted’ eğer bir kabul ettiyseniz, o şey kabul edilmiş olur, ‘accepting’ eğer biri birşeyi kabul etmeyi istiyorsa kullanılır, ‘acceptable’ birşeyin kabul edilebilecek derecede iyi olmasıdır.

Except

‘Except’ aynı şekilde Fransızca’dan alınmıştır; ancak başlangıçta başka bir anlama sahipti. ‘ex-‘ negatif bir anlama sahiptir ve ‘without’ veya ‘out’ anlamında kullanılır. ‘Except’ tam anlamıyla bir şeyin dışında veya haricinde anlamında kullanılır.

Farklı kullanımlar: ‘Exception’ bir şeyin dışarıda bırakılmasıdır; ‘exceptional’ bir şeyin diğerlerinin arasında farklı durmasıdır.

Accept veya Except’i ne zaman kullanmalı?

‘Accept’i genel olarak birşeyi aldığımızda veya kabul ettiğimizde kullanırız. Örnekler:

  • The shop will only accept cash as payment
  • Please accept my apology

‘Except’ kelimesini ise birşeyin hariçte veya dışarıda bırakıldığı zaman kullanırız:

  • The phone bill shows everything except this week’s charges
  • I did all of my homework, except chapter 5, which I didn’t finish

Alıştırma – Kendiniz Deneyin!

Try these 5 exercises and see if you can figure out when to use accept vs except.

  1. Are you willing to _______ the terms and conditions?
  2. We can recycle anything ________ plastic bottles.
  3. My application to study at Oxford University has been ___________!
  4. Please ________ these flowers as a token of our thanks.
  5. Nobody is allowed in the VIP room ________ VIPs.
Paylaş