İngilizce'de İşaret Zamirleri - Sıfatları ( Demonstrative Pronouns/Adjectives )

Bir şeyi işaret etmek, göstermek veya temsil etmek için kullanılan kelimelerdir. Bu kelimeler, (this, that, these ve those) Türkçedeki bu, o ve bunlar, onlar kelimeleri yerine geçer diyebiliriz. Aşağıdaki tabloda bu kelimelerin neler olduklarını görelim.

Near (yakın)

Far (uzak)

Singular (tekil)

this

that

Plural (çoğul)

these

those

Başlığımızda da gördüğünüz gibi Demonstrative konusunu iki ayrı başlık altında incelemek daha doğru olacaktır.

Demonstrative Pronouns (işaret zamirleri)

Bunlardan ilki, Demonstrative Pronouns (işaret zamirleri). Zamirler isimlerin yerine kullanıldıkları için bunlar da isimlerin yerini alabilirler. Bu şekilde bahsettiğimiz ismi temsil etmiş olurlar. Bir kaç örnekle nasıl kullanıldıklarını görelim.

This is my new car.

That is my house.

Those are mountains.
Those are mountains.

These are my pens.
These are my pens.

Daha açıklayıcı olabilmek için, aşağıdaki örneğe bir göz atalım. James yemekte olduğu sandviçten bahsediyor ve çok lezzetli olduğunu söylüyor. Burada this kelimesi, sandviçin yerine geçmiş.

This is delicious.
This is delicious.

Örneklerde de gördüğümüz gibi Demonstrative Pronouns belirtmek istediğimiz isimlerin yerini alırlar ve onları göstererek karşımızdaki kişiye neden bahsettiğimizi belirtirler.

Demonstrative Adjectives (işaret sıfatları)

İkinci başlığımız ise Demonstrative Adjectives (işaret sıfatları). Kullandığımız kelimeler aynı olmalarına rağmen (this, that, these those), kullanım şekilleri farklılık gösteriyor. Bunlar sıfat yerine kullanıldıklarından, isimlerden önce gelerek isimleri niteliyorlar. Bir diğer ayrıntı da elbette sıfat oldukları için yalnız başlarına kullanılamamaları.

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

These books are heavy.
These books are heavy.

This apple is fresh.

That house is for sale.
That house is for sale.

Örneklerde koyu renkli işaret sıfatları yanlarındaki isimleri nitelemekte ve onları işaret etmekteler.

Öğrendiklerimizi aşağıdaki tablo ile özetleyelim ve toparlayalım.

This / That / These / Those

Pronouns (zamirler)

Adjectives (sıfatlar)

This is my car.

That is your book.

These are my shoes.

Those are his keys.

This car is new.

That mobile is Jason’s.

These shoes are old.

Those pictures are nice.

[kapframe src="https://www.kaplaninternational.com/l/tur/quizzes/demonstratives/index.html" height="600" ]

Bu yazı ve yazı sonundaki test , Bülent Ertaş tarafından Kaplan International English adına hazırlanmıştır.

Kaplan Yurtdışı Dil Okulları hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin.

Paylaş