İngilizce Yardımcı Fiiller

Birkaç farklı şekilde kullanılabilen İngilizce yardımcı fiiller, aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir.

-          Ana fiili veya “hareket fiili”ni destekler.

-          Cümleleri olumsuz hale getirir.

-          Soru sorar.

İngilizce yardımcı fiiller, ana fiil ile beraber tek bir fiil gibidir. Cümlenin doğru olabilmesi için kullanılmaları şarttır. Cümle içinde her zaman yan yana olmaları gerekmez, ama birlikte hareket ederler.

Bir ana fiil veya model fiil olmadan kullanılamazlar. Birlikte bir fiil cümlesi oluştururlar.

yardımcı fiil + ana fiil = fiil cümlesi

Örnekler

We could go to the zoo today.

could + go = could go

She did not take the last piece of pizza.

did (not) + take = did not take

Have you been sitting all day?

Have been + sitting = have been sitting

Yardımcı fiiller hangileridir?

23 adet yardımcı fiil var ve bu 23 fiil, iki ana sınıfta toplanabilirler: Ana yardımcı fiiller ve model yardımcı fiiller.

Ana yardımcı fiiller bazı durumlarda ana fiil olarak kullanılabilirler. Yardımcı fiil olarak, birçok görevleri vardır.

-          Zaman kipini belirtmek (Therese is late to the party. She will be here in 30 minutes. She has taken the dessert with her).

-          Cümleyi edilgen hale getirmek (Honey is made by bees).

-          Cümleyi olumsuz hale getirmek (Charles does not want honey in his tea).

-          Soru sormak. (Do you want milk in your tea?)

-          Vurguyu göstermek (Yes, I do want milk).

-          Ana fiil yerine geçmek (Franz runs faster than Henrik does run).

Model yardımcı fiiller, ana fiilin anlamını niteler veya değiştirir. Şunları ifade etmek de kullanılabilirler…

-          Gereklilik (I must go to the shop tonight.)

-          Olasılık  (Rheaume could buy a new phone at the mall.)

-          Yeterlik (I can play the violin.)

23 Yardımcı Fiil

Primary –> –> Modal –> –>
be have do could may will
being has does would might can
been had did should must shall
am
are
was
were

Bu yazı ile yardımcı fiilleri daha iyi anlayabildiğinizi umuyoruz! Bu yeni becerinizi İngilizce konuşulan şehirlerden birindeki Genel İngilizce kursumuzla  eğlenceli bir ortamda kullanabilirsiniz.

Paylaş