Hızlı İngilizce – They’re, Their ve There

“They’re”, “their” ve “there” eşsesli kelimeler için örnekler. Bu üçünü birçok insan karıştırır, ama umarız ki bu, hızlı İngilizce ipuçları ile bu karışıklık ortadan kalkacak.

Bu kelimelerin telaffuzları birbirine çok benzemesine rağmen yazılışları ve anlamları farklıdır.

They're, Their and There – üç kelime, üç farklı anlam!

They’re

“They are” olmak üzere iki kelimenin kısaltılmış halidir. 'Onlar' anlamına gelir.

Örnek: They’re going to New York this year.

            They’re waiting for us at the restaurant.

Their

Bir nesnenin birden fazla kişiye ait olduğunu belirten iyelik sıfatı. 'Onların' anlamına gelir.

Örnek - That is their cat.

             Their football game starts at 6. 

There

Yer belirten ifade ya da “are” veya “is” sözcükleri ile beraber kullanılır.

Bazen zarf olarak kullanılır.

Örnek: The box is over there.                               

… ve bazen zamir olarak kullanılır.

Örnek:  There is a chocolate cake in the fridge.

Aşağıdaki cümleleri tamamlayabilir misin?

1) I am going to _____________ house party this weekend

2) Look over __________, I can see a rainbow!

3) __________ graduating this week.

İpucu

Eğer sözcüğün yerine “they are” kullanabiliyorsan, “They’re” kullan. Eğer kelime “onlara ait” anlamına geliyorsa, ”Their” kullan. Bunun dışında kalan durumlarda tek bir doğru cevap var: “There”.

Paylaş