Hızlı İngilizce: Whether vs. If

Whether vs. If

‘Whether’ ve ‘If’ kullanıldığı durumlara göre cümlelere farklı anlamlar verebilir. ‘If’, İngilizce’de şartlı cümle kipi olarak adlandırabileceğimiz ‘conditional sentence’ durumlarında kullanılır (Bu tarz cümleler genelde belirli bir durumun gerçekleşmesi gerektiği durumlarda kullanılır).

Charlie didn’t know if Alice was going away for the weekend.

Mümkün olan iki sonucun oluşabileceği durumlarda ise ‘whether’ı kullanabilirsiniz.

Charlie didn’t know whether Alice was going to the beach or the mountains for the weekend.

‘whether’ veya ‘if’ kalıplarından birini kullanabileceğiniz durumlar :

Sonucun direkt olarak belli olmadığı durumlarda ikisinden birini kullanabilirsiniz. Örnek olarak:

Charlie didn’t know whether Alice was going away on Friday.

Charlie didn’t know if Alice was going away on Friday.

Bu örnekte, aksi bir durumun olabileceği anlaşılmıştır; yani Alex Cuma günü gitmeyebilir. Bu ikinci opsiyonun  belirtilmesine gerek olmadığı durumlarda ‘whether’ veya ‘if’ kalıplarından birini kullanabilirsiniz.

Sadece ‘whether’ı kullanabileceğiniz durumlar:

‘to’ kullanımının olduğu durumlarda:

Charlie didn’t know whether to invite Alice to the party on Saturday.

Preposition kullanıldığı durumlarda:

Charlie wanted to have a conversation with Alice about whether she was away for the weekend.

‘or’ kelimesinin kullanıldığı durumlarda:

Charlie didn’t know whether to call or text to find out about her plans.

Cümlenin öznesinin şartlı bir kiple başladığı durumlarda:

Whether Alice could come or not, Charlie was still going to throw the party, even if it was for Alice’s birthday. 

English Grammer Activity

Should you use “whether” or “if” in the following sentences, or can you use either? For answers, see the Answer Key.

1. Did you find out _____ Alice was away this weekend?

2. ______ she can’t make it, will you still have the party?

3. “I don’t know ________ or not the weather will be nice enough for the beach,” Alice said.

4. I need to know _________ to mention the party to Alice or not.

5. _________ Charlie invites me to the party, I’ll attend.

Daha fazla gramer ve kelime bilgisi için blogumuzda kısa İngilizce dersleri bölümünü inceleyebilirsiniz.

Paylaş