to be fiili – present tense (geniş zaman) kullanımı

En kolay, fakat başta en çok karıştırılan konulardan biridir. Bir fiilin kullanımı neden kafa karıştırsın diyebilirsiniz fakat ‘be’ fiili diğer fiillerden farklı özelliklere sahip olduğu için fiil olarak bile görülmez çoğunlukla.

Öncelikle anlamı nedir bu fiilin? Türkçe karşılığı kullanıldığı cümleye göre değişse de genellikle olmak, var olmak, mevcut olmak, bulunmak gibi anlamlara gelebilir.

Aslında hepimiz ‘be’ fiili ile cümle kuruyoruz. İlk öğrendiğimiz şeylerden biridir bu fiil.

Örnek olarak. ‘My name is Jason.’ cümlesinde kullandığımız ‘is’ aslında ‘be’ fiilinin Present (geniş zaman) halidir.

Evet, bahsettiğimiz gibi ‘be’ fiilinin özelliklerinden biri, özneye göre şekil değiştirmesidir.

Aşağıdaki tabloda, ‘be’ fiilinin Present halinin öznelere göre değişimini göreceksiniz. Kısaca inceleyelim…

Olumlu Cümleler

 

am

is

are

I am from Leads.

He is from Liverpool.

She is a nurse.

Sam is hungry.

It is crowded.

Liverpool is crowded.

You are tired.

We are from New York.

They are at home.

Frank and Sue are at home.

I am = I’m *

he is = he’s

she is = she’s

it is = it’s

you are = you’re

we are = we’re

they are = they’re

 

                * Tırnak işareti ile kısaltılmış halleri daha çok resmi olmayan yazılarda kullanılır. Resmi yazı   ya da belgelerde uzun hallerini tercih etmeliyiz.

Olumsuz Cümleler

 

am not

is not

are not

I am not from Leads.

He is not from Liverpool.

She is not a nurse.

Sam is not hungry.

It is not crowded.

You are not tired.

We are not from New York.

They are not at home.

Frank and Sue are not at home.

I am not = I’m not

he is not= he’s not veya

he isn’t

she is not = she’s not veya

she isn’t

it is not = it’s not veya

it isn’t

you are not= you’re not veya

you aren’t

we are not = we’re not veya

we aren’t

they are not = they’re not veya

they aren’t

Soru Cümleleri (evet/hayır soruları)

 

Am I late?

Is he from Liverpool?

Is she a nurse?

Is it crowded?

Are you a student?

Are we late?

Are they at home?

Yes, I am.

Yes, he/she/it is.

Yes, you/we/they are.

No, I am not.

No, he/she/it isn’t.

No, you/we/they aren’t.

Şimdi öğrendiklerimizi kısa bir egzersizle pekiştirelim...

[kapframe src="https://www.kaplaninternational.com/l/tur/quizzes/verb-to-be/index.html" height="600" ]

 

Bu yazı ve yazı sonundaki test , Bülent Ertaş tarafından Kaplan International English adına hazırlanmıştır.

Kaplan Yurtdışı Dil Okulları hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin.

Paylaş