Kaplan แตกต่าง

เรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศกับเรา แล้วเลือกอนาคตที่อยากจะเป็นได้

ประสบการณ์การเรียนการสอน 80 ปี
เครือข่ายโรงเรียนภาษาอังกฤษที่ใหญ่ที่สุดในโลก
นักเรียนกว่า 50,000 คน ที่มาจาก 150 ประเทศทั่วโลก มาเรียนกับเราทุกปี
นักเรียน 97% แนะนำโรงเรียนของเรา