Real English

Nauka poprzez projekty oparte o wytyczne Cambridge dotyczące kompetencji życiowych
Kaplan Project Based Learning

Przygotuj swój angielski na spotkanie z rzeczywistością

Szybkie postępy w nauce języka są zawsze łatwiejsze do osiągnięcia w początkowej fazie. Wielu uczniów ma trudności z podniesieniem poziomu powyżej Intermediate i przełożeniu teorii na praktykę po wyjściu z klasy. Program 'Real English' (czyli "prawdziwy angielski") został opracowany właśnie po to, żeby pomóc Ci przełamać barierę jezykową i zacząć w pełni wykorzystywać swoją znajomość angielskiego.

Vocabulary

Zamień szkolną znajomość gramatyki i słownictwa na czynne posługiwanie się językiem

Thriving Student Community

Pracuj nad projektami, które pozwalają Ci wykorzystać zdobyte umiejętności językowe do wykonywania angażujących zadań w ramach pracy zespołowej

Expand Your Opportunities

Wykorzystuj popularne programy komputerowe oraz zdobyte umiejętności w pracy nad projektami i prezentuj swoje osiągnięcia przed resztą uczniów

Tailored Courses For Groups

Wznieś się ponad trudny do przeskoczenia poziom Intermediate - nabierz pewności siebie, opanuj biegle język i zacznij używać swoich umiejętności poza salą lekcyjną

Na czym opiera się 'Real English'?

Wytyczne Cambridge dotyczące kompetencji życiowych

Oprócz rozwoju języka, program Real English opiera się na sześciu podstawowych kompetencjach, które Cambridge English określa jako krytyczne umiejętności życiowe. Co tydzień rozpoczniesz nowy projekt, który pomoże Ci rozwinąć znajomość sześciu podstawowych kompetencji.

Są to: kreatywne myślenie, krytyczne myślenie, nauka uczenia się, komunikacja, współpraca, odpowiedzialność społeczna

Wszystkie te podstawowe kompetencje będą rozwijane w sposób naturalny poprzez projekty grupowe, które będą ustalane co tydzień.

Projekty wykorzytujące wytyczne Cambridge dotyczące kompetencji życiowych

Badania dowodzą, że trudno jest biegle opanować język, jeżeli nie potrzebuje się go na co dzień. Z tego powodu, zajęcia 'Real English' angażują Cię w pracę zespołową i stawiają przed koniecznością porozumiewania się po angielsku podczas wspólnego wykonywania ciekawych i praktycznych projektów. Przykładowe projekty mogą obejmować:

Video
Stworzenie krótkiego filmu

Wybierz gatunek i zbierz ekipę filmową do napisania scenariusza, obsadzenia ról, nagrania, obróbki i montażu filmu - przez cały czas posługując się wyłącznie językiem angielskim

Grammar
Napisanie szkolnej gazetki

Przeprowadź wywiady z nauczycielami i innymi uczniami na kursie, przygotuj artykuły prasowe i zestaw własny numer gazetki

Travel
Przygotowanie przewodnika po mieście

Dowiedz się więcej o mieście, w którym się uczysz, i zbierz informacje przydatne dla nowo przyjezdnych, tworząc praktyczny przewodnik turystyczny

Listening
Nagranie odcinka podkastu

Wybierz pasjonujący temat podczas dyskusji zespołowej i nagraj odcinek podkastu wspólnie z członkami zespołu

Skontaktuj się, aby uzyskać bezpłatną konsultację w Twoim języku

Skontaktuj się z doradcą

Gdzie można praktykować Real English?

Learn English in a year with Kaplan
Naucz się angielskiego w rok

Osiągnij płynność językową i w pełni zanurz się w nowej kulturze

Learn English in 6 months with Kaplan
Naucz się angielskiego w 6 miesięcy

Zamieszkaj przez semestr w kraju anglojęzycznym

Skontaktuj się, aby uzyskać bezpłatną konsultację w Twoim języku.

Skontaktuj się z doradcą