FAQ - Informacje dla uczniów poniżej 18 roku życia

Ze względu na pandemię Kaplan International Languages oferuje kursy online dla uczniów w wieku powyżej 16 lat oraz zajęcia grupowe online dla młodszych uczniów (12-17 lat). Bezpieczeństwo dzieci na naszych kursach jest dla nas wartością nadrzędną - zarówno online, jak i w regularnych zajęciach twarzą w twarz. Poniższe informacje dotyczą wszystkich zajęć online.

Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnych informacji, skontaktuj się z naszym doradcą.

Uczniowie poniżej 18 roku życia

Czy uczniowie poniżej 18 roku życia mają swój własny harmonogram zajęć?

Wszystkie szkoły oferują zajęcia odpowiednie dla uczniów poniżej 18 roku życia.

Grupy zamknięte dla uczniów poniżej 16 roku życia również mają swój własny program i zajęcia oferowane w ramach kursu.

Czy uczniowie poniżej 18 roku życia mogą mieszkać u rodzin goszczących?

Wszystkie opcje zakwatererowania u rodzin goszczących, które oferujemy naszym młodszym uczniom, zostały starannie wybrane i podlegają regularnym wizytom i ocenom, aby upewnić się, że są odpowiednie dla uczniów poniżej 18 roku życia.

Rodziny goszczące otrzymują stosowne wsparcie, szkolenie i wskazówki odnośnie tego, jak radzić sobie z kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa i dobrostanu uczniów.

Czy osoby poniżej 18 roku życia są przez cały czas nadzorowane?

Nasi młodsi uczniowie są objęci tak dużym nadzorem, na ile jest to możliwe; stosujemy systemy i procedury, aby dopilnować, że zawsze są oni bezpieczni.

  • Uczniowie w wieku 12-13 lat mają opiekę podczas dłuższych podróży do i ze szkoły oraz podczas zajęć w wolnym czasie
  • Uczniowie w wieku 14–17 podróżują z miejsca zakwaterowania do szkoły i z powrotem samodzielnie, ale są nadzorowani zdalnie
  • Rodziny goszczące natychmiast powiadamiają szkoły, jeśli ucznia nie ma w domu przed ustaloną godziną
  • Zamknięte grupy uczniów poniżej 16 roku życia mają swój własny program i zajęcia, na które uczęszczają obowiązkowo. W pozostałych przypadkach są nadzorowani przez swojego Lidera Grupy.
  • Szkoła kontaktuje się z rodziną goszczącą, jeśli uczeń spóźni się 30 minut na pierwszą lekcję w ciągu dnia.