ทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษฟรี

 

ทำแบบทดสอบฟรีแล้วรับผลทดสอบภาษาอังกฤษ

ใช้เวลาทำการสอบ 20 นาทีโดยประมาณ

เริ่มทำแบบทดสอบฟรี!

 

ตรวจสอบระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน

ทำแบบทดสอบเพื่อวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของนักเรียน ด้วยการทำ แบบทดสอบฟรี  ซึ่งจะใช้ระยะเวลาการทำแบบทดสอบประมาณ 20 นาที และเมื่อทำแบบทดสอบเสร็จ นักเรียนจะได้รับผลทดสอบเพื่อทราบถึงระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนเอง

เมื่อทราบผลระดับความสามารถภาษาอังกฤษแล้ว นักเรียนจะสามารถเลือกได้ว่าหลักสูตรใดที่นักเรียนเหมาะสมที่จะลงเรียน หรือหลักสูตรไหนที่นักเรียนสามารถลงเรียนได้

เกี่ยวกับแบบทดสอบ :

 • GRA​MMAR & VOCABULARY

  30 คำถาม
  (ประมาณ 9 นาที)

 • LISTENING COMPREHENSION

  15 คำถาม
  (ประมาณ 7 นาที)

 • READING COMPREHENSION

  5 คำถาม
  (ประมาณ 4 นาที)

 

 • เมื่อทำการทดสอบเสร็จแล้ว นักเรียนจะได้รับผลคะแนนระดับความสามารถทางภาษา
 • นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบเมื่อไหร่และที่ไหนก็ได้
 • แบบทดสอบถูกออกแบบโดยคณาจารย์ผู้เชียวชาญด้านภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองแล้ว
 • เมื่อนักเรียนมาถึงที่โรงเรียนของเราที่ต่างประเทศ จะมีการทำการทดสอบต่างหากอีกครั้งหนึ่ง

 

เริ่มทำแบบทดสอบฟรี!