icon badge guaranteed progress

การรับประกันผลการเรียนจากคอร์ส Kaplan Intensive English Courses

ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและเลื่อนระดับภาษาอังกฤษได้ในทุกๆ 10 สัปดาห์
Guaranteed Progress

นักเรียนมั่นใจได้ว่า ภาษาอังกฤษที่นักเรียนจะได้เรียนรู้จากเรานั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด

การเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ เป็นการลงทุนในอนาคตของนักเรียน ดังนั้นเราจึงมั่นใจและรับรองว่าการเรียนกับเรานั้นเป็นการลงทุนที่สมเหตุสมผล ที่จะนำนักเรียนไปสู่ความสำเร็จที่นักเรียนต้องการ

ที่โรงเรียน Kaplan International English เราทำงานด้วยความ มุ่งมั่นและตั้งใจอย่างมาก เพื่อให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จสู่เป้าหมาย ที่ตั้งไว้ หลักสูตร Intensive English ของเรา ถูกออกแบบมาเพื่อ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและเลื่อนระดับภาษาอังกฤษได้ในทุกๆ 10 สัปดาห์ ดังนั้นผู้เรียนจะสามารถก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว จากระดับหนึ่งสู่อีกระดับหนึ่ง จนกระทั่งถึงระดับของภาษาอังกฤษที่ต้องการ

 

 

เราสอนภาษาอังกฤษอย่างไร

หลักสูตรที่น่าสนใจของเรา จะพานักเรียนไปสู่การเรียนภาษาอังกฤษที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

เรียนรู้จากการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมอุปกรณ์การเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ และการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการท่องเที่ยว สนุกสนานในวัฒนธรรมที่พูดภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

0-10 weeks
Elementary

นักเรียนรู้เพียงคำศัพท์ไม่กี่คำ สามารถทักทายและสามารถสื่อสารได้เพียงเล็กน้อย พร้อมความรู้ไวยากรณ์อย่างจำกัด

Exam levels

 • CEFR A1
 • TOEFL® 0–12
 • IELTS 3.5–4.0
 • CAMBRIDGE 100–120
 • Kaplan Main Suite (Listening, Reading, and Grammar) 225–274
10-20 weeks
Lower Intermediate

นักเรียนมีความเข้าในไวยากรณ์เพียงเล็กน้อย มีความรู้เกี่ยวคำศัพท์อยู่บ้าง สามารถสื่อสารและเขียนเบื้องต้นได้

Exam levels

 • CEFR A2
 • TOEFL® 13–36
 • IELTS 4.0–4.5
 • CAMBRIDGE 120–140 KET
 • Kaplan Main Suite (Listening, Reading, and Grammar) 275–349
20-30 weeks
Intermediate

นักเรียนสามารถเขียนและใช้บทสนทนาในสถานการณ์ที่คุ้นเคยได้ มีความรู้ไวยากรณ์อยู่บ้าง แต่ความรู้ด้านคำศัพท์มีอย่างจำกัด

Exam levels

 • CEFR B1
 • TOEFL® 37–54
 • IELTS 4.5-5.5
 • CAMBRIDGE 140–160 PET
 • Kaplan Main Suite (Listening, Reading, and Grammar) 350–424
30-40 weeks
Higher Intermediate

นักเรียนสามารถพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจำวันได้ แต่สไตล์การใช้และแสดงความคิดออกมาเป็นคำพูดมีจำกัด นักเรียนสามารถอ่านและเขียนเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคยได้อย่างคล่องแคล่ว

Exam levels

 • CEFR B2
 • TOEFL® 55–74
 • IELTS 5.5–7.0
 • CAMBRIDGE 160–180 FCE
 • Kaplan Main Suite (Listening, Reading, and Grammar) 425–499
40-50 weeks
Advanced

นักเรียนมีความสามารถด้านไวยากรณ์ สามารถเข้าใจและมีส่วนร่วมในการสนทนาในหัวข้อที่คุ้นเคยได้เป็นอย่างดี แต่อาจมีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง ในหัวข้อที่ซับซ้อน

Exam levels

 • CEFR C1
 • TOEFL® 75–91
 • IELTS 7.0–7.5
 • CAMBRIDGE 180–200 CAE
 • Kaplan Main Suite (Listening, Reading, and Grammar) 500-534
50-60 weeks
Proficiency

นักเรียนสามารถอ่านข้อความที่ต้องการและจัดการอภิปรายในเชิงลึกได้ สามารถเข้าใจความละเอียดอ่อนของความหมายได้ ซึ่งใกล้เคียงกับการใช้ภาษาเช่นเจ้าของภาษา

Exam levels

 • CEFR C2
 • TOEFL® 92+
 • IELTS 7.5+
 • CAMBRIDGE 200+ CPE
 • Kaplan Main Suite (Listening, Reading, and Grammar) 535+

ติดต่อเพื่อขอคําปรึกษาฟรีโดยที่ตัวแทนของเราที่ประเทศไทย

ติดต่อที่ปรึกษา

หลักสูตรที่รับประกันผลการเรียน

Kaplan Intensive English course
เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น

เหมาะสำหรับ นักเรียนที่ต้องการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษในทุกทักษะอย่างรวดเร็ว

Learn English in a year with Kaplan
เรียนภาษาอังกฤษระยะยาว 9 เดือน

เหมาะสำหรับ นักเรียนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเต็มหลักสูตรพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมที่ต่างประเทศ

Learn English in 6 months with Kaplan
เรียนภาษาอังกฤษระยะยาว 6 เดือน

เหมาะสำหรับ นักเรียนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเต็มหลักสูตรพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมที่ต่างประเทศ

การรับประกันผลการเรียนมีเฉพาะที่โรงเรียน Kaplan International Languageทุกสาขาในสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์ เท่านั้น ผู้เรียนที่ไม่ผ่านระดับภาษาที่คาดไว้ (จากการประเมินในวันเริ่มเรียน) จะได้เรียนฟรีเพิ่มอีก 4 สัปดาห์ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้เ

*อ่านเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไข

ติดต่อที่ปรึกษา