ข้อตกลงและเงื่อนไข

หากคุณต้องการดูข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อตกลงอื่นๆ ของเรา คุณสามารถอ่านข้อมูลอย่างละเอียดได้ในแต่ละส่วน

แก้ไขครั้งล่าสุด พฤหัสบดี, กันยายน 7, 2017 - 16:33

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญต่อเราอย่างยิ่ง และเรามุ่งมั่นที่จะให้การปกป้องอย่างดีที่สุด นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อตกลงผู้ใช้งาน ("นโยบาย") จะอธิบายว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม และเราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากคุณอย่างไร นโยบายนี้ใช้กับเว็บไซต์ของ Kaplan ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ Kaplan, Inc. ที่ www.kaplaninternational.com (”เว็บไซต์”) และข้อมูลอื่นใดที่ Kaplan เก็บรวบรวมจากคุณ นโยบายนี้ไม่ได้บังคับใช้กับการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านเว็บไซต์อื่นใดที่ไม่ใช่เว็บไซต์นี้ และไม่ได้บังคับใช้กับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยธุรกิจในเครือของเราหรือโดยบุคคลที่สาม การเยี่ยมชมหรือการใช้เว็บไซต์ Kaplan จะถือว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎของเว็บไซต์ การเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเราจะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้และอย่าส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญต่อเราอย่างยิ่ง และเรามุ่งมั่นที่จะให้การปกป้องอย่างดีที่สุด นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อตกลงผู้ใช้งาน ("นโยบาย") จะอธิบายว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม และเราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากคุณอย่างไร นโยบายนี้ใช้กับเว็บไซต์ของ Kaplan ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ Kaplan, Inc. ที่ www.kaplaninternational.com (”เว็บไซต์”) และข้อมูลอื่นใดที่ Kaplan เก็บรวบรวมจากคุณ นโยบายนี้ไม่ได้บังคับใช้กับการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านเว็บไซต์อื่นใดที่ไม่ใช่เว็บไซต์นี้ และไม่ได้บังคับใช้กับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยธุรกิจในเครือของเราหรือโดยบุคคลที่สาม การเยี่ยมชมหรือการใช้เว็บไซต์ Kaplan จะถือว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎของเว็บไซต์ การเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเราจะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้และอย่าส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเรา

เยาวชน

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 18 ปี) และต้องการส่งใบสมัครเพื่อศึกษากับเราหรือสมัครใช้งานเว็บไซต์นี้ ลงทะเบียนเพื่อเล่นเกม ลงทะเบียนสำหรับจดหมายข่าวหรือข้อเสนอล่าสุด คุณต้องขออนุญาตบิดามารดาหรือผู้ปกครองของคุณในการสมัคร และขออนุญาตให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการสมัครแก่เรา เราจะสอบถามไปยังบิดามารดาหรือผู้ปกครองของคุณเพื่อยืนยันว่าคุณได้รับอนุญาตให้สมัครแล้ว และเราอาจขอให้คุณระบุที่อยู่อีเมล ที่อยู่อาศัย และหมายเลขโทรศัพท์ของบิดามารดาหรือผู้ปกครองของคุณ นอกจากนี้เรายังอาจดำเนินการตรวจสอบเพื่อยืนยันว่ารายละเอียดติดต่อของบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่คุณให้มานั้นถูกต้องหรือไม่

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณในลักษณะต่อไปนี้:

การตอบสนองตามคำขอ Kaplan อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตอบสนองตามวัตถุประสงค์ที่มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมา (ตัวอย่างเช่นเพื่อลงทะเบียนคุณในหลักสูตรของเราหรือเพื่อตอบข้อสอบถามใดๆ)

การสื่อสารด้านการบริหารจัดการ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการลงทะเบียนหรือความก้าวหน้าทางวิชาการของคุณ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเรา เนื่องจากข้อมูลนี้อาจมีความสำคัญต่อการใช้บริการของเรา คุณจึงไม่สามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารดังกล่าวได้

การสื่อสารอื่นๆ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงข้อเสนอพิเศษและบริการใหม่หรือที่มีอยู่แล้วที่เราเชื่อว่าคุณจะสนใจ หรือเพื่อส่งแบบสำรวจหรือแบบสอบถามเพื่อที่เราจะสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการและความสนใจของคุณ หากคุณไม่ต้องการให้เราส่งข้อความทางการตลาดถึงคุณ โปรดดูส่วน "ความสามารถของคุณในการเลือก" ด้านล่าง

การสั่งซื้อ เมื่อคุณลงทะเบียนในบริการของเรา เราอาจเก็บรวบรวมหมายเลขบัตรเครดิตของคุณหรือหมายเลขบัญชีชำระเงินอื่นๆ (ตัวอย่างเช่นหมายเลขบัญชีไร้สายของคุณ) ที่อยู่เรียกเก็บเงิน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อนั้นๆ (รวมเรียกว่า "ข้อมูลการชำระเงิน") จากคุณ และอาจใช้ข้อมูลการชำระเงินดังกล่าวเพื่อตอบสนองตามการสั่งซื้อของคุณ

โปรโมชั่น เราอาจจัดให้มีการชิงโชค การแข่งขัน และโปรโมชั่นที่คล้ายกัน (รวมเรียกว่า "โปรโมชั่น") เราจะขอให้คุณระบุข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเมื่อคุณเข้าร่วมในรายการโปรโมชั่น (ถ้ามี) และชนะรางวัล คุณควรตรวจสอบกฎของโปรโมชั่นแต่ละอย่างที่มีอย่างรอบคอบ เนื่องจากอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ Kaplan International English ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกฎดังกล่าวขัดแย้งกับนโยบายนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกฎดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจเป็นการภายใน นอกจากนี้เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเป็นการภายใน เช่น เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ อนุญาตให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาที่คุณและผู้อื่นจะได้เห็นตามลักษณะหรือความชอบส่วนบุคคล และทำการวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบบัญชี และอื่นๆ เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ที่เก็บรวบรวมจากคุณในลักษณะต่อไปนี้:

- ผู้ให้บริการ เราอาจว่าจ้างบริษัทอื่นเพื่อให้บริการในนามของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเอื้ออำนวยลักษณะบางประการของเว็บไซต์และบริการของเรา การจัดการฐานข้อมูลของเรา การติดต่อคุณ การส่งอีเมล และการตอบสนองตามคำขอของคุณ บริษัทอื่นๆ เหล่านี้อาจได้รับการจัดหาหรือมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของการให้บริการเหล่านี้แก่เราหรือในนามของเราเท่านั้น Kaplan เป็นผู้ควบคุมข้อมูลและจะยังคงรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

- บริษัทในเครือ Kaplan นอกจากนี้เราอาจใช้ข้อมูลของคุณร่วมกับแผนกธุรกิจอื่นๆ และบริษัทย่อยของ Kaplan, Inc. ("ธุรกิจในเครือ" ของเรา) ที่ให้บริการที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจ

- การโอนกิจการ Kaplan อาจถ่ายโอน ขาย หรือมอบหมายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สาม โดยเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรของ Kaplan ตัวอย่างเช่นแต่ไม่จำกัดเพียงการควบรวมกิจการ การรวมบริษัท การขาย การเลิกกิจการ หรือการโอนสินทรัพย์เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้โดยอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

- อื่นๆ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้รับอนุญาตหรือกำหนดโดยกฎหมาย และเพื่อ: (i) ตอบข้อสอบถามหรือคำขอจากหน่วยงานรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ii) ปกป้องสิทธิ์ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินของ Kaplan (iii) อนุญาตให้เราสามารถแสวงหาหนทางแก้ไขเยียวยาที่ใช้ได้หรือจำกัดความเสียหายที่เราอาจต้องรับมือ และ (iv) บังคับใช้ข้อตกลงของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการลงทะเบียนของเรา

ในบางประเทศเราทำงานกับตัวแทน ผู้ที่จะติดต่อกับคุณโดยตรงและเสนอบริการให้คำปรึกษาส่วนบุคคล พันธมิตรที่เชื่อถือได้เหล่านี้อาจได้รับการจัดหาหรือสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของการให้บริการในนามของเรา

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคล

การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอาจทำให้เราได้รับข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลซึ่งไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณโดยอัตโนมัติ เช่น ประเภทเบราเซอร์ ระบบปฏิบัติการ ชื่อโดเมน เวลาที่เข้าใช้ และที่อยู่เว็บไซต์อ้างอิงของคุณ เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์และเว็บเพจที่เฉพาะเจาะจง และวิธีการที่ผู้เยี่ยมชมใช้และไปยังจุดต่างๆ บนเว็บไซต์ของเราในลักษณะรวบยอด เนื่องจากข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลจะไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เราจึงอาจใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ ได้ หากมีกรณีใดที่เรานำข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลมารวมกับข้อมูลส่วนบุคคล เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันโดยถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้

บางส่วนของเว็บไซต์ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลนี้ และเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ในส่วนที่มีชื่อว่าคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ

การถ่ายโอนข้อมูลนอกประเทศของคุณ

เนื่องจากเราเป็นธุรกิจระหว่างประเทศที่มีพนักงาน บริษัทในเครือ และผู้ให้บริการจากทั่วทุกมุมโลก โปรดทราบว่าอาจมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเราไปยังและประมวลผลและจัดเก็บในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเทศบ้านเกิดของคุณ ประเทศที่คุณวางแผนที่จะสมัครเข้ารับการศึกษา หรือประเทศอื่นๆ ที่ Kaplan, Inc. มีสำนักงานอยู่ แม้ว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลของประเทศต่างๆ เหล่านี้อาจไม่ครอบคลุมเท่ากับกฎหมายในประเทศของคุณ แต่ Kaplan จะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการจัดการตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ การให้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ แก่เราเป็นการแสดงว่า คุณเข้าใจและยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล เปิดเผย และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ที่ Kaplan, Inc. มีสำนักงานและผู้ให้บริการอยู่

ความสามารถของคุณในการเลือก

หากคุณได้ให้ข้อมูลติดต่อของคุณแก่เรา เราอาจต้องการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบริการของเรา หรือเชิญคุณเข้าร่วมกิจกรรมทางอีเมล โทรศัพท์ หรือจดหมายทางไปรษณีย์

คุณสามารถแจ้งให้เราทราบหากคุณไม่ต้องการให้เราส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา โดยแจ้งเราในช่วงเวลาที่คุณลงทะเบียน หรือโดยติดต่อเราที่ [email protected]

คุณสามารถแจ้งให้เราทราบหากคุณไม่ต้องการให้เราแบ่งปันข้อมูลของคุณกับธุรกิจในเครือของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยแจ้งเราในช่วงเวลาที่คุณลงทะเบียน หรือโดยติดต่อเราที่ [email protected]

อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าหากคุณ "เลือกที่จะไม่ทำ" ตามที่อธิบายไว้ด้านบน เราจะไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลออกจากฐานข้อมูลของธุรกิจในเครือที่เราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณไปแล้วได้ (เช่น ก่อนที่จะได้รับคำขอเลือกที่จะไม่ทำของคุณ)

การรักษาความปลอดภัย

เราดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ Kaplan จะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อ: (1) ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมาจากการเข้าถึง การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการทำลายที่ไม่ได้รับอนุญาต และ (2) รักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและทันสมัย สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้

อย่างไรก็ตาม ไม่มีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือระบบจัดเก็บข้อมูลใดเลยที่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ 100% ดังนั้นแม้ว่าเราจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่อาจให้ความมั่นใจหรือรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ที่คุณส่งให้เราผ่านเว็บไซต์ หรือเมื่อเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือที่เราจัดเก็บไว้ได้ หากคุณมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการติดต่อกับเรานั้นไม่ปลอดภัย โปรดแจ้งปัญหาให้เราทราบทันทีโดยติดต่อเราที่ [email protected]

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของธุรกิจในเครือของเราและบุคคลที่สามรายอื่นๆ ("เว็บไซต์อื่นๆ") เว็บไซต์อื่นๆ เหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Kaplan International English และเราไม่รับผิดชอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เว็บไซต์อื่นๆ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้จะถูกเก็บรวบรวมและควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของธุรกิจในเครือหรือบุคคลที่สามนั้น เราขอแนะนำให้คุณทำความเข้าใจกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและแนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าว

การเข้าถึงและการแก้ไข

หากคุณเป็นสมาชิกที่ลงทะเบียนของ Kaplan Partner Zone หรือ Student Zone คุณสามารถตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยคลิกที่ View Details (ดูรายละเอียด) ในแผงควบคุม Partner Zone และ Update My Profile (ปรับปรุงโปรไฟล์ของฉัน) ใน Student Zone ทั้งนี้ ตามขอบเขตที่กำหนดตามกฎหมายที่บังคับใช้ คุณอาจสามารถขอให้เราแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาเกี่ยวกับคุณและร้องขอให้เราปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้อง และ/หรือปิดบังข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรักษาในฐานข้อมูลที่เราใช้งานอยู่ตามความเหมาะสม คำขอดังกล่าวต้องส่งไปยังที่อยู่อีเมลต่อไปนี้: [email protected] โปรดทราบว่าแม้แต่ในประเทศที่กฎหมายกำหนดให้เราต้องลบหรือปิดบังข้อมูลส่วนบุคคลตามคำขอของคุณ เราอาจต้องเก็บข้อมูลบางอย่างไว้สำหรับการเก็บบันทึกข้อมูล นอกจากนี้เราจะไม่รับผิดชอบต่อการลบหรือการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากฐานข้อมูลของธุรกิจในเครือของเราหรือบุคคลที่สามที่เราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลไปแล้ว

การปรับปรุงนโยบายนี้

ในบางครั้งบางคราวเราอาจแก้ไขนโยบายนี้ เราจะประกาศการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของนโยบายนี้โดยโพสต์นโยบายที่ปรับปรุงใหม่ลงบนเว็บไซต์ และในกรณีที่มีข้อกำหนดตามกฎหมายที่บังคับใช้ เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านประกาศบนหน้าแรกของเรา แบบฟอร์มการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือทางอีเมล คุณสามารถดูเวลาล่าสุดที่มีการแก้ไขนโยบายนี้โดยการดูที่คำว่า "แก้ไขล่าสุด" ที่ด้านบนของนโยบายนี้ การที่คุณใช้งานเว็บไซต์และบริการของเราต่อไป หลังจากมีการแก้ไขใดๆ แสดงว่าคุณยอมรับในข้อกำหนดใหม่แล้ว

คำถาม

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายนี้หรือเว็บไซต์นี้ โปรดติดต่อเราได้ที่ [email protected]

ขั้นตอนการร้องเรียน

เราทำงานอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับความพึงพอใจจากการบริการของเรา แต่อาจมีบางครั้งที่คุณไม่พึงพอใจกับการบริการที่คุณได้รับ พนักงานของเรา Kaplan International มีความยินดีที่จะพูดคุยกับถ้าคุณมีความกังวลใดๆ และเราสัญญาว่าจะตอบคำถามของคุณภายใน 24 ชั่วโมง ถ้าคุณไม่พอใจกับบริการที่เราให้ กรุณาทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ด้านล่างเพื่อที่จะหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 1
การเรียนการสอน: หากคุณมีความกังวลหรือปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคุณ โปรดพูดคุยกับครูของคุณก่อน หลังจากพูดคุยกับครูของคุณแล้วถ้าคุณยังคงไม่ได้รับการแก้ปัญหาที่พอใจ โปรดพูดคุยกับผู้อำนวยการของโรงเรียนสาขานั้นๆ

สถานที่พักนักเรียน: หากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับการให้บริการที่พักที่เรามีให้ โปรดพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่พักและผู้จัดการสวัสดิการ

การบริหาร: ถ้าคุณไม่พึงพอใจกับวิธีการเรียนของคุณได้รับการบริหารงานเช่น การชำระเงิน, วันที่ โปรดพูดคุยกับผู้จัดการฝ่ายบริการนักศึกษา

ขั้นตอนที่ 2
ถ้าคุณไม่ได้มีความสุขกับคำตอบที่ได้รับจากพนักงานเหล่านี้ โปรดยื่นเรื่องดังกล่าวถึงคุณครูใหญ่ของโรงเรียน

ขั้นตอนสุดท้าย
หากคุณยังไม่พอใจกับการตอบสนองของเรา คุณอาจต้องการที่จะยกระดับการร้องเรียนของคุณกับองค์กรมืออาชีพที่ประเทศอังกฤษ รายละเอียดการติดต่อ:

ENGLISH UK
56, Buckingham gate
London SW1E 6AG
Tel: 020 78029200
Fax: 020 78029201
Email: [email protected]

ขั้นตอนการสมัคร

1. การสมัคร

โปรดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ลงชื่อแล้วไปยังตัวแทน Kaplan พร้อมค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนและค่าจัดส่งเอกสารถ้ามี นักเรียนอายุ 18 ปีขึ้นไป (19 ปีขึ้นไปสำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนในสถานศึกษาของเราในแวนคูเวอร์) ต้องลงชื่อในแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อแจ้งว่าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว บิดามารดาหรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมายของนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี (ต่ำกว่า 19 ปีสำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนในสถานศึกษาของเราในแวนคูเวอร์) ต้องอ่านและลงชื่อในแบบฟอร์มลงทะเบียนในนามของนักเรียนเช่นกัน

การก่อให้เกิดสัญญา: การลงชื่อในข้อตกลงการลงทะเบียนและส่งคืนแบบฟอร์มลงทะเบียนกลับมาที่เรา เป็นการแสดงว่านักเรียนยินยอมที่จะทำสัญญาซึ่งมีผลผูกพันกับ Kaplan เมื่อ Kaplan ได้รับแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีการกรอกข้อมูลครบถ้วนและลงชื่อแล้ว พร้อมกับค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ถ้าหลักสูตรและที่พักของนักเรียนมีพร้อมแล้ว Kaplan จะสร้างใบยืนยันการจอง เมื่อมีการออกใบยืนยันการจองนี้แล้ว จะก่อให้เกิดสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายขึ้นระหว่างนักเรียนและ Kaplan โดยจะขึ้นอยู่กับว่านักเรียนมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดการตรวจคนเข้าเมืองทั้งหมดหรือไม่

ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา โปรดทราบว่าโดยการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับเรา คุณกำลังยอมรับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งพบได้ที่ด้านบน

สหรัฐอเมริกา: นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาของเราในแคลิฟอร์เนีย: ในฐานะที่เป็นผู้ที่จะเป็นนักเรียนในอนาคต คุณควรตรวจดูแคตตาล็อกของเราก่อนที่จะลงชื่อในข้อตกลงการลงทะเบียน นอกจากนี้คุณควรตรวจสอบเอกสารข้อเท็จจริงเรื่องผลการดำเนินงานของโรงเรียน ซึ่งคุณจะต้องได้รับก่อนที่จะลงชื่อในข้อตกลงการลงทะเบียน ลิงค์ไปยังเอกสารเหล่านี้อาจพบได้ที่: http://www.study-english-california.com/california-state-disclosures/

2. กำหนดเวลาการชำระเงิน

จะต้องชำระค่าธรรมเนียมหลักสูตรทั้งหมดเต็มจำนวน (ยกเว้นในกรณีที่ได้รับแจ้งเป็นอย่างอื่น) ไม่ช้าไปกว่า 30 วันก่อนเริ่มต้นหลักสูตร หากทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนหลักสูตรเริ่มต้น จะต้องชำระค่าธรรมเนียมโดยทันที หากยังไม่ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เริ่มต้นหลักสูตรของคุณ

ออสเตรเลีย: สำหรับแต่ละหลักสูตรที่นานกว่า 24 สัปดาห์ จะต้องชำระ 50% ของค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทั้งหมดเต็มจำนวนภายในไม่เกิน 30 วันก่อนเริ่มต้นหลักสูตร หากทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนหลักสูตรเริ่มต้น จะต้องชำระค่าธรรมเนียมโดยทันที ส่วนที่เหลือของค่าเล่าเรียนจะต้องชำระในสองสัปดาห์ก่อนเริ่มช่วงเวลาการศึกษาที่สองของแต่ละหลักสูตร

3. ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของนักเรียนที่จะจัดเตรียมใบอนุญาตการท่องเที่ยวหรือวีซ่าที่ต้องใช้ทั้งหมด และมีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและจำนวนวันท่องเที่ยวเพื่อให้อยู่ได้ตลอดช่วงเวลาการศึกษาทั้งหมด นักเรียนอาจได้รับการร้องขอให้ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนที่จะออกเอกสารประกอบการขอวีซ่าตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้:

สหราชอาณาจักร: หากคุณทำขั้นตอนการสมัครสำเร็จแล้ว เราจะส่งจดหมายเสนอเข้าเรียนสำหรับ SVV หรือ ESVV หรือ Confirmation of Acceptance of Studies (ใบตอบรับเข้าศึกษา) (ผู้สมัคร Tier 4 GSV และ CSV เท่านั้น) ให้แก่คุณ ผู้สมัคร Tier 4 จะต้องทำข้อสอบ Secure English Language Test (SELT) เพื่อแสดงระดับภาษาอังกฤษของตนก่อนที่จะขอวีซ่า นักเรียนที่มีระดับภาษาอังกฤษต่ำกว่าระดับกลาง (CEFR B1) ต้องยื่นขอวีซ่า Student Visitor route SVV หรือ ESVV โปรดดูที่เว็บไซต์ต่อไปนี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม: www.ukvi.homeoffice.gov.uk

ไอร์แลนด์: เราจะส่งจดหมายเชิญให้แก่คุณเพื่อช่วยเหลือคุณในการยื่นขอวีซ่า

สหรัฐอเมริกา: โรงเรียนของเราได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางให้ลงทะเบียนนักเรียนที่ไม่ใช่ผู้อพยพเข้าประเทศ หลังจากได้รับใบสมัครของคุณแล้ว Kaplan จะขอหลักฐานของเงินทุนเพื่อตรวจสอบความสามารถในการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจำเป็นสำหรับการออก Form I-20 Certificate of Eligibility

แคนาดา: โรงเรียนของเรามีสถานะเป็น Designated Learning Institution (DLI) สำหรับหน่วยงานด้านการเป็นพลเมืองและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งแคนาดา (Citizenship and Immigration Canada - CIC) เราจะส่งจดหมายเชิญให้แก่คุณเพื่อช่วยเหลือคุณในการยื่นขอวีซ่า หากมี

ออสเตรเลีย: ทางโรงเรียนอาจไม่ออกแบบฟาร์มยื่นขอวีซ่า (Confirmation of Enrollment (ใบยืนยันการลงทะเบียน)) ให้จนกว่าจะชำระเงินเต็มจำนวน และข้อตกลงการลงทะเบียนได้รับการลงชื่อและส่งกลับมาแล้ว ข้อตกลงการลงทะเบียนประกอบด้วยการอ้างอิงไปยังข้อมูลวิธีพิจารณาเรื่องร้องทุกข์และการเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง และสามารถพบได้บนเว็บไซต์ของเรา: www.kaplaninternational.com

นิวซีแลนด์: Kaplan จะออกเอกสารสนับสนุนการขอวีซ่า (ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม) ก็ต่อเมื่อได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น โดยเป็นไปตามกฎระเบียบของรัฐบาล คุณสามารถขอรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อกำหนดใบอนุญาตและวีซ่า คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิ์ในการจ้างงานในประเทศนิวซีแลนด์ในระหว่างศึกษา และข้อกำหนดในการรายงานได้จาก New Zealand Immigration Service และสามารถดูได้ในเว็บไซต์: www.immigration.govt.nz

4. ค่าจัดส่งเอกสาร

หากคุณลงทะเบียนหลักสูตรในสหรัฐอเมริกาน้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่เริ่มต้นหลักสูตร จะมีการเรียกเก็บค่าจัดส่งเอกสารจำนวน USD60 เพื่อเป็นค่าจัดส่งเอกสารประกอบการขอวีซ่า หากคุณลงทะเบียนมากกว่า 30 วันก่อนวันที่เริ่มต้นหลักสูตร เอกสารจะถูกส่งทางบริการไปรษณีย์ปกติ เว้นแต่คุณจะขอใช้บริการจัดส่งเอกสารและจ่ายค่าจัดส่งเอง ในประเทศอื่นๆ ทุกประเทศ จะมีบริการจัดส่งเอกสารเมื่อมีการร้องขอที่ GBP35, EUR55, CAD75, AUD75, NZD85

5. การประกันการเดินทางและสุขภาพ

การประกันการเดินทางและสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นในโรงเรียนของ Kaplan ทุกแห่งตลอดระยะเวลาที่คุณศึกษาอยู่ โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาของหลักสูตรหรือประเภทหลักสูตร/วีซ่า Kaplan สามารถให้คำแนะนำแผนการประกันการเดินทางและสุขภาพได้ คุณสามารถสอบถามรายละเอียดความคุ้มครองของการประกันนี้ได้ที่ตัวแทน Kaplan ของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบข้าวของที่คุณนำติดตัวไปยังโรงเรียนหรือที่พักของ Kaplan และทำประกันให้แก่ทรัพย์สินของคุณเอง คุณจะต้องแสดงหลักฐานของการประกันสุขภาพที่โรงเรียนเมื่อคุณไปถึง คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เริ่มต้นหลักสูตรจนกว่าคุณจะได้รับการประกันสุขภาพที่น่าพอใจ นักเรียนที่ไม่ได้มาจากสหภาพยุโรปทุกคนในประเทศไอร์แลนด์ยังจะต้องลงทะเบียนกับ GNIB ภายใน 30 วันหลังมาถึง

ออสเตรเลีย: รัฐบาลออสเตรเลียกำหนดให้นักเรียนทุกคนที่ใช้วีซ่านักเรียนจะต้องเข้าร่วมโครงการ Overseas Student Health Cover (OSHC) ซึ่งเป็นแผนประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนต่างชาติในออสเตรเลีย โดยต้องชำระเงินเป็นจำนวน AUD 51/เดือนสำหรับ OSHC ภาคบังคับตลอดระยะเวลาของวีซ่านักเรียนก่อนที่จะออกวีซ่าให้ได้ ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจะถูกเรียกเก็บหากคุณเดินทางมาถึงออสเตรเลียก่อนเวลาเพื่อจ่ายค่าประกันเต็มระยะเวลาวีซ่า

นิวซีแลนด์: นักศึกษานานาชาติส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพที่รัฐออกให้ในขณะที่อยู่ในนิวซีแลนด์ หากคุณได้รับการรักษาทางการแพทย์ในระหว่างที่คุณอยู่ที่นี่ คุณอาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมดเอง

สามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับสิทธิ์ที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพที่รัฐออกให้ผ่านกระทรวงสาธารณสุข และสามารถดูได้ในเว็บไซต์ www.moh.govt.nz นอกจากนี้ Accident Compensation Corporation จะให้การประกันอุบัติเหตุสำหรับพลเมืองนิวซีแลนด์ทุกคน ผู้มีถิ่นพำนัก และผู้มาเยือนประเทศนิวซีแลนด์ชั่วคราว แต่คุณยังอาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งหมด สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของ ACC ที่ www.acc.co.nz โปรดทราบว่าต้องสั่งจองการประกันการเดินทางและสุขภาพที่ Kaplan แนะนำเป็นเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์

6. คำประกาศด้านสุขภาพ

ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้เรียนจะต้องรายงานความเจ็บป่วยทางจิตหรือทางกายภาพ โรคภูมิแพ้ ความพิการ หรืออาการป่วยที่อาจรบกวนความสามารถในการเรียนให้จบโปรแกรม ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนคนอื่นๆ รวมทั้งโฮสต์ หรือเจ้าหน้าที่ โดยอาจต้องมีการตรวจสอบ การรักษา หรือการแทรกแซงฉุกเฉินทุกชนิดในระหว่างระยะเวลาลงทะเบียนเรียนของนักเรียนที่คาดการณ์ไว้ หรือที่อาจจำเป็นต้องมีที่พักพิเศษ Kaplan ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธผู้สมัครหรือยุติการลงทะเบียนในโปรแกรมของนักเรียน หากการเข้าเรียนต่อไปของนักเรียนจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียนเอง หรือต่อสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียนหรือบุคลากรคนอื่นๆ หรือแม้ว่าจะมีที่พักที่เหมาะสมแล้วก็ตาม แต่ตามความเห็นของ Kaplan พบว่าสภาพร่างกายหรือจิตใจของนักเรียนจะทำให้นักเรียนไม่มีความสามารถหรือไม่มีแนวโน้มที่จะเรียนจบโปรแกรมได้ การคืนเงินในสถานการณ์ดังกล่าวจะอยู่ในดุลพินิจของ Kaplan

สหรัฐอเมริกา: บางโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตมหาวิทยาลัยกำหนดให้นักเรียนยื่นแบบฟอร์มสำแดงสถานะสุขภาพและการฉีดวัคซีนก่อนที่จะมาถึง คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบในกรณีดังกล่าว

7. ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียนประกอบด้วยบทเรียน การประชุมปฐมนิเทศ การใช้ห้องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การทดสอบวัดระดับและความคืบหน้า และใบรับรองการสำเร็จหลักสูตรของ Kaplan Kaplan ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้ใบรับรองการสำเร็จหลักสูตรของนักเรียน หากยังคงค้างค่าเล่าเรียนหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ อยู่ หรือยังไม่ทำตามเงื่อนไขอื่นๆ

8. บริการเพิ่มเติม

บริการเพิ่มเติมใดๆ (การโอนย้าย การเดินทาง การซักรีด ค่าโทรศัพท์ การไปทัศนศึกษา ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ อาหารพิเศษ ค่าธรรมเนียมการสอบ การเปลี่ยนที่พัก และการแก้ไขการลงทะเบียน) จะไม่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมใดๆ เว้นแต่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องโดยเฉพาะ  

9. ที่พักเป็นคู่

นักเรียนอาจต้องจองที่พักห้องเดี่ยวแทนห้องคู่โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Kaplan 

10. อายุต่ำกว่า 18 ปี

Kaplan มีหลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ (ยกเว้นโปรแกรมที่โฆษณาว่าสำหรับเยาวชนหรือผู้เรียนวัยเยาว์) ดังนั้นนักเรียนอายุ 16 และ 17 ปีจะได้รับคำแนะนำว่าพวกเขาจะได้เข้าร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมผู้ปกครอง ยื่นเอกสารผู้ปกครอง อาศัยอยู่ในที่พักที่ได้รับการอนุมัติจาก Kaplan จองบริการรถรับส่งที่สนามบินของ Kaplan (สิ่งเหล่านี้ข้อบังคับในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) และซื้อการประกันสุขภาพของ Kaplan นักเรียนทุกคนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี (ต่ำกว่า 19 ปีสำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนในสถานศึกษาของเราในแวนคูเวอร์) ต้องยื่นแบบฟอร์มการให้สิทธิ์ผู้เยาว์ (Minor Authorisation) ที่ลงชื่อแล้วก่อนที่จะเดินทางมาถึง และในแคนาดานักเรียนอาจจำเป็นต้องยื่นหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง (Custodianship Declaration) ที่ได้รับการรับรองแล้ว

สหราชอาณาจักร/ไอร์แลนด์: รัฐบาลอังกฤษและไอร์แลนด์กำหนดให้นักเรียนทุกคนที่อายุต่ำกว่า 18 ปีจะต้องยื่นแบบฟอร์มการสละสิทธิ์ (Waiver) และแบบฟอร์มอนุมัติการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (Authorisation of Emergency Medical Treatment) ซึ่งจะมอบให้เมื่อเวลาที่ทำการจอง 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. กฏระเบียบและข้อบังคับ

ข้อตกลงที่นักเรียนทำกับ Kaplan จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศที่โรงเรียนนั้นตั้งอยู่ 

2. การเดินทางมาถึงและการเดินทางออก

ที่พักทั้งหมดจะถูกจองตั้งแต่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก่อนวันที่เริ่มต้นหลักสูตรจนกระทั่งเช้าวันเสาร์หลังวันที่สิ้นสุดหลักสูตร เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำเป็นอย่างอื่น ระยะเวลาที่ไม่เต็มสัปดาห์อาจถูกนับเป็นที่พัก 1 สัปดาห์ นักศึกษาที่เดินทางมาถึงระหว่าง 22.30 – 6.00 น. อาจถูกขอให้จองที่พักอื่นในโรงแรมในคืนแรก เนื่องจากมาถึงที่พักก่อนเวลา/ดึก มิฉะนั้นจะถูกเรียกเก็บเงินค่าที่พักเพิ่มอีกหนึ่งคืน

3. การเดินทางมาถึงช้ากว่ากำหนด วันหยุดพักผ่อน และการขาดเรียน

ถ้าคุณเริ่มการลงทะเบียนของคุณล่าช้า หรือไม่เข้าเรียนหลักสูตรของคุณ จะไม่มีการคืนเงินสำหรับครั้งที่ขาดไป ช่วงเวลาขาดเรียนจะไม่สามารถชดเชยให้ได้ด้วยการขยายหลักสูตรฟรี วันที่ของช่วงหยุดภาคเรียนถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วในโปรแกรม Academic Year และ Academic Semester และนักเรียนไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงวันที่เหล่านี้ได้ หากหยุดในช่วงเวลาอื่นจะถูกทำเครื่องหมายเป็นช่วงเวลาขาดเรียน สำหรับหลักสูตรอื่น การให้ช่วงหยุดภาคเรียนใดๆ หลังหลักสูตรเริ่มต้นขึ้นแล้วจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละโรงเรียน โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบวีซ่า และอาจมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง หรือถูกทำเครื่องหมายเป็นช่วงเวลาขาดเรียน

4. มื้ออาหารและชั้นเรียนที่ขาดไป

จะไม่มีการคืนเงินหรือการทดแทนใดๆ สำหรับมื้ออาหารหรือชั้นเรียนที่ขาดไป เนื่องจากการสอบ การไปทัศนศึกษา การฝึกงาน ปฐมนิเทศวันแรก หรือภาระผูกพันอื่นๆ ที่อยู่นอกตารางเวลาปกติ 

5. วันหยุดนักขัตฤกษ์

ตามปกติจะไม่มีการเรียนการสอน และโรงเรียนส่วนใหญ่จะปิดในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันที่เริ่มต้นหลักสูตรที่ประกาศทั้งหมดจะเป็นวันจันทร์ หากวันจันทร์เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันที่เริ่มต้นจะกลายเป็นวันอังคาร จะไม่มีการชดเชยสำหรับชั้นเรียนที่ไม่ได้ทำการเรียนการสอนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

6. สิ่งอำนวยความสะดวกในเขตมหาวิทยาลัย

นักเรียนที่เข้าเรียนโรงเรียนของ Kaplan ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยจะได้รับคำแนะนำว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตมหาวิทยาลัยอาจไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันหยุดของมหาวิทยาลัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสำนักงานการจองของ Kaplan 

7. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์สำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ หากคุณขอให้เปลี่ยนแปลงสถานที่โรงเรียน วันที่ของหลักสูตร ที่พัก หรือประเภทโปรแกรมหลังจากหลักสูตรของคุณได้เริ่มต้นแล้ว คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวน GBP60, EUR85, USD100, CAD100, AUD75, NZD75 โดยสามารถชำระเงินได้ในตอนที่ทำการร้องขอ Kaplan ไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องดำเนินการตามคำขอการเปลี่ยนแปลงทุกคำขอ นักเรียน Academic Year หรือ Academic Semester ไม่สามารถโอนย้ายไปยังโรงเรียนอื่นของ Kaplan ได้ในระหว่างเทอม หากเปลี่ยนไปยังสถานที่ที่ค่าธรรมเนียมต่ำกว่า จะไม่มีการคืนส่วนต่างของค่าธรรมเนียมให้ หากเปลี่ยนไปยังสถานที่หรือโปรแกรมที่แพงกว่า จะมีการเรียกเก็บส่วนต่างของค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของ Kaplan และต้องได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการโปรแกรม คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง หากคุณขยายหลักสูตรของคุณ แต่การขยายที่พักแบบโฮมสเตย์ที่เลยกำหนดในแคนาดาอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมการจัดหาใหม่เป็นจำนวน CAD100 ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของนักเรียนในการชำระค่าใช้จ่ายในการขยายหลักสูตรหรือที่พัก หากมีการเปลี่ยนแปลงค่าเล่าเรียนที่ทำให้เกิดการลดบทเรียนจะถือว่าเป็นการยุติการจองที่มีอยู่และการจองใหม่ และดังนั้นจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานในการควบคุมการยุติ (ดูที่ ‘นโยบายการยุติ’) 

8. ระยะเวลาของบทเรียน

ทุกบทเรียนภาษาอังกฤษกินเวลา 45 นาทีเว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น หลักสูตรดำเนินการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และบทเรียนมีกำหนดเวลาในช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย Kaplan ไม่สามารถรับประกันตารางเวลาที่เฉพาะเจาะจงได้ 

9. นโยบายการทดแทน

หากพบว่านักเรียนอยู่ในระดับที่ไม่เหมาะสมกับหลักสูตรที่จองไว้หลังการทดสอบวัดระดับที่ดำเนินการเมื่อมาถึงโรงเรียน โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะบรรจุนักเรียนลงในระดับชั้นเรียนที่เหมาะสม ซึ่งอาจมีจำนวนบทเรียนน้อยกว่าและเป็นหลักสูตรที่แตกต่างออกไป นักเรียนที่ไม่มีความสามารถในการเรียนตามหลักสูตรใดๆ ที่เสนอให้ อาจถูกร้องขอให้ยุติการเรียนกับ Kaplan นอกจากนี้เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหลักสูตรโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในเวลาอันสั้นเนื่องจากความต้องการไม่เพียงพอ

10. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม

Kaplan มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนวันที่ของหลักสูตร หลักสูตรการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอน สถานที่ และโปรแกรมได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของเรา อย่างไรก็ตามในกรณีที่หลักสูตรถูกจัดกำหนดการใหม่ก่อนที่หลักสูตรแรกเริ่มต้นขึ้น และนักเรียนไม่สามารถยอมรับวันที่ใหม่ได้ เราจะคืนค่าธรรมเนียมทั้งหมด

11. ราคา

Kaplan มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาเนื่องจากภาษีเพิ่มขึ้น การดำเนินการของรัฐบาล หรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่อยู่เกินการควบคุมของ Kaplan ราคามีผลสำหรับหลักสูตรที่เริ่มต้นในปี 2015 

12. หนังสือและสื่อการเรียนรู้

หนังสือและสื่อการเรียนรู้ทั้งหมดจะมีพร้อมให้นักเรียนใช้ได้ในระหว่างหลักสูตร เงินมัดจำค่าหนังสือ (USD40) อาจถูกเรียกเก็บตอนต้นหลักสูตร ซึ่งจะได้รับเงินก้อนนี้คืนตอนท้ายหลักสูตร ถ้าหนังสือถูกส่งคืนกลับมาในสภาพดี หลักสูตรเฉพาะทางบางตัวอาจกำหนดให้ต้องซื้อหนังสือ ในแคนาดา นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย จะมีการเรียกเก็บค่าสื่อการเรียนกับนักเรียนเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายของรายการดังกล่าว 

13. เงินมัดจำค่าบ้านพัก

อาจมีการเรียกเก็บเงินมัดจำค่าบ้านพักซึ่งจะได้รับคืนเป็นจำนวนสูงสุด GBP250, EUR350, USD500, CAD600, NZD250-500 หรือ AUD250-500 เมื่อเดินทางมาถึงจากนักเรียนที่มีที่พักในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย และจะมีการคืนเงินมัดจำให้ยกเว้นเกิดความเสียหาย การสูญหาย หรือการทำความสะอาดพิเศษที่ต้องจ่ายเมื่อนักเรียนเดินทางออกไป ในบางกรณีอาจไม่สามารถขอเงินมัดจำคืนได้หากการจองถูกยกเลิก นอกจากนี้อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในบางสถานที่ (เช่น สาธารณูปโภค การทำความสะอาด ผ้าปูโต๊ะปูเตียง) 

14. การไล่ออก/การให้พักเรียน

นักเรียนที่กระทำผิดทางอาญา ฝ่าฝืนระเบียบวินัยของนักเรียนหรือนโยบายของโรงเรียน มีบันทึกการเข้าชั้นเรียนค่อนข้างแย่ในความคิดเห็นของ Kaplan (ไม่ว่าการเข้าชั้นเรียนดังกล่าวจะเป็นการละเมิดข้อกำหนดการเข้าชั้นเรียนของวีซ่าหรือไม่ก็ตาม) ขาดเรียนไปเป็นเวลา 14 วันติดต่อกันโดยไม่แจ้งให้ทราบ (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา) หรือไม่สามารถชำระยอดเงินที่ต้องรับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ Kaplan เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตร อาจถูกไล่ออกหรือพักการเรียน โดยจะไม่มีการคืนเงินและจะมีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทราบ

ระเบียบวินัยของนักเรียน: คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎความประพฤติของนักเรียนและนโยบายอื่นๆ ในขณะที่เข้าร่วมกับ Kaplan ในฐานะส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ Kaplan ที่จะทำให้นักเรียนของเราประสบความสำเร็จ เราพยายามมอบบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีที่สุดและคาดหวังว่านักเรียนจะปฏิบัติตนในลักษณะที่คำนึงถึงผู้คนรอบข้าง พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: (1) การขัดขวางสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (เช่น การใช้คำหยาบคาย การล่วงละเมิด การใช้โทรศัพท์มือถือในห้องเรียน ฯลฯ) (2) การทำลายโดยเจตนา การใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือการขโมยทรัพย์สินของ Kaplan หรือทรัพย์สินของเพื่อนร่วมชั้น (3) การใช้ความรุนแรงหรือการข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของนักเรียนหรือบุคลากรของ Kaplan (4) การใช้อีเมลหรือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างไม่เหมาะสม และ (5) การล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือกฎหมายอาญาในท้องถิ่นที่ห้ามการทุจริต การยักยอก หรือการเปลี่ยนแปลงสิ่งของที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครอง

15. ความรับผิด

ความรับผิดของ Kaplan บริษัทในกลุ่ม ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทในเครือ ตัวแทน และพันธมิตร อันเกี่ยวกับความสูญเสียที่เป็นผลจากความประมาทเลินเล่อ (ยกเว้นในกรณีที่ความรับผิดดังกล่าวไม่สามารถได้รับการยกเว้นได้เนื่องจากข้อกำหนดทางกฎหมาย) การละเมิดสัญญา หรืออื่นใด ในทุกกรณีจะจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินเต็มจำนวนที่นักเรียนผู้นั้นได้จ่ายให้กับ Kaplan หรือบริษัทในกลุ่ม Kaplan สำหรับโปรแกรมนั้นๆ บริษัทและบุคคลดังกล่าวจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายทางอ้อมหรือที่เป็นผลสืบเนื่องไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม 

16. เหตุสุดวิสัย

Kaplan จะไม่รับผิดในกรณีที่ Kaplan ไม่สามารถให้บริการใดๆ ที่มีข้อผูกมัดตามสัญญา อันเนื่องมาจากเหตุเพลิงไหม้ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การดำเนินการของรัฐบาล ความล้มเหลวของซัพพลายเออร์หรือผู้รับเหมาช่วง ข้อพิพาทด้านแรงงาน หรือเหตุผลอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Kaplan 

17. หลักปฏิบัติ

Kaplan ได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามหลักปฏิบัติเพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ (Pastoral Care of International Students) ที่เผยแพร่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของนิวซีแลนด์ และโดยหลักปฏิบัติแห่งชาติของออสเตรเลียปี 2007 (Australian National Code of Practice 2007) และรัฐบัญญัติบริการด้านการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติปี 2000 (Educational Services for Overseas Students Act 2000 - ESOS Act 2000) ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เหล่านี้มีพร้อมให้อ่านเมื่อร้องขอจาก Kaplan หรือจาก: www.minedu.govt.nz และ www.aei.gov.au

18. การถา่ยภาพ การทำภาพยนต์ และการบันทึกเสียง

Kaplan หรือตัวแทนอาจจัดเตรียมให้มีการถ่ายภาพหรือถ่ายภาพวิดีโอของนักเรียนเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายทั้งแบบสิ่งพิมพ์และออนไลน์ นักเรียนที่ไม่ต้องการมีส่วนร่วมควรแจ้งให้เราทราบตอนที่ทำการจอง และแจ้งให้ทราบในช่วงเวลาของการถ่ายภาพหรือถ่ายภาพวิดีโอว่าไม่ต้องการที่จะเข้าร่วม การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เป็นการแสดงว่านักเรียน (และบิดามารดา/ผู้ปกครองหากอายุต่ำกว่า 18 ปี) ให้ความยินยอมในการใช้ภาพถ่ายหรือภาพวิดีโอเหล่านี้โดยไม่ต้องขอความยินยอมเพิ่มเติมหรือการแจ้งให้ทราบ 

19. ออสเตรเลีย

นิติบุคคลและหลักเกณฑ์ CRICOS ออสเตรเลีย: Adelaide Carrick Institute of Education Pty Ltd., ABN 90 129 017 385, CRICOS 03008A; Brisbane Access Learning Institutes Pty Ltd., ABN 81 097 629 073, CRICOS 02369F; Cairns Kaplan Aspect Cairns Pty Ltd., ABN 83 010 846 821, CRICOS 00080F; Melbourne Carrick Institute of Education Pty Ltd., ABN 90 129 017 385, CRICOS 03008A; Perth Aspect ILA Perth Pty Ltd., ABN 76 079 200 212, CRICOS 01784K; Sydney City Aspect Education Sydney Pty Ltd., ABN 31 003 631 043, CRICOS 01165D; Sydney Manly WELS (Australia) Pty Ltd., ABN 93 098348 844, CRICOS 02362B.

การยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Kaplan ไม่ได้กำจัดสิทธิ์ของนักเรียนในการดำเนินการเพิ่มเติมภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย หรือสิทธิ์ในการแสวงหาการเยียวยาทางกฎหมายอื่นๆ ภายใต้กฎหมายของออสเตรเลีย ข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมทั้งหมดสามารถพบได้บนเว็บไซต์ Kaplan: www.kaplaninternational.com

20. วีซ่านักเรียน ออสเตรเลีย/สหราชอาณาจักร/สหรัฐอเมริกา/แคนาดา/นิวซีแลนด์

ผู้ถือวีซ่านักเรียนจะต้องแจ้งที่อยู่ของบ้านพักปัจจุบันและหมายเลขโทรศัพท์ให้ Kaplan ทราบตลอดเวลา รักษาความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าพึงพอใจ และเข้าชั้นเรียนอย่างน้อย 80% ของหลักสูตร (ในออสเตรเลีย/สหรัฐอเมริกา/แคนาดา/นิวซีแลนด์ และ 85% ในนิวยอร์ก) ในสหราชอาณาจักรหากไม่สามารถติดต่อได้เป็นเวลาสิบวัน นักเรียนจะอยู่นอกข้อกำหนดของวีซ่า และจะถูกรายงานไปยังวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UK Visas and Immigration) นักเรียนที่ไม่มาแสดงตนตามการลงทะเบียนหรือมีการเข้าเรียนน้อยกว่า 80% (ในออสเตรเลีย/สหรัฐอเมริกา/แคนาดา/นิวซีแลนด์ และ 85% ในนิวยอร์ก) หรือขาดเรียนสิบวัน (สหราชอาณาจักร) จะถูกรายงานไปยังกรมตรวจคนเข้าเมืองและป้องกันชายแดน (Department of Immigration and Border Protection - DIBP) ในออสเตรเลีย สำนักงานชายแดน (The Border Agency) ในสหราชอาณาจักร กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Department of Homeland Security - DHS) ในสหรัฐอเมริกา หน่วยงานด้านการเป็นพลเมืองและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งแคนาดา (Citizenship and Immigration Canada - CIC) ในแคนาดา หรือไปยังหน่วยบริการตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ (New Zealand Immigration Services) โดยไม่คำนึงถึงสถานะการเข้าเมือง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดย Kaplan ที่สามารถระบุตัวตนของนักเรียนได้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความคืบหน้าด้านหลักสูตรของนักเรียนอาจได้รับการเปิดเผยให้แก่มลรัฐและรัฐบาลกลางของออสเตรเลียหรือรัฐบาลอังกฤษ กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Department of Homeland Security) มลรัฐและหน่วยงานรับรอง (สหรัฐอเมริกา) หน่วยงานด้านการเป็นพลเมืองและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งแคนาดา (Citizenship and Immigration Canada) จังหวัดและหน่วยงานรับรอง (แคนาดา) หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย บริการคุ้มครองค่าธรรมเนียมการศึกษา (Tuition Protection Service) (ออสเตรเลีย) บิดามารดาของนักเรียน เจ้าหน้าที่ของ Kaplan และตัวแทนที่เป็นบุคคลที่สาม ข้อมูลนี้อาจประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการติดต่อ รายละเอียดและการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนหลักสูตร และสถานการณ์ที่สงสัยว่านักเรียนได้ละเมิดเงื่อนไขวีซ่า ผู้อยู่ในอุปการะวัยเรียนที่มาออสเตรเลียพร้อมกับนักเรียนต่างชาติจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน ถ้าได้รับการลงทะเบียนในโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชน

21. ภาษาของการเรียนการสอน

ภาษาของการเรียนการสอนทั้งหมดจะเป็นภาษาอังกฤษ

นโยบายการคืนเงิน

การคืนเงินจะดำเนินการผ่านตัวแทน Kaplan ให้กับผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมแต่เดิม หรือให้กับบัญชีธนาคารของนักเรียนที่อยู่ในประเทศเดียวกันกับที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมแต่เดิม การคืนเงินทั้งหมดจะดำเนินการภายใน 45 วันนับตั้งแต่แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร (หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของมลรัฐ/จังหวัด) ในกรณีที่ Kaplan ยกเลิกหรือยุติหลักสูตร เราจะคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ยังไม่ได้ใช้เต็มจำนวน

ออสเตรเลีย: เงินคืนจะถูกจ่ายภายใน 14 วันทำการนับตั้งแต่แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเป็นไปตามมาตราที่ 27-31 ของ ESOS Act 2000 ภายใต้เงื่อนไขว่านักเรียนยังไม่ได้ถอนตัวก่อนวันผิดสัญญา Kaplan จะจ่ายเงินคืนเต็มจำนวนให้แก่นักเรียนภายใน 14 วัน ถ้าหลักสูตรที่เสนอให้ยังไม่เริ่มขึ้นตามวันเริ่มต้นที่ได้ตกลงกันไว้ หรือหลักสูตรหยุดให้บริการเมื่อใดก็ตามหลังจากที่เริ่มต้นแล้วและก่อนที่จะเสร็จสิ้น หรือนักเรียนไม่ได้รับหลักสูตรที่เต็มรูปแบบเนื่องจากมีการใช้บทลงโทษกับทางมหาวิทยาลัย ข้อตกลงนี้และการมีกระบวนการร้องเรียนและอุทธรณ์ไม่ได้กำจัดสิทธิ์ของนักเรียนในการดำเนินการภายใต้กฎหมายคุ้มครองลูกค้าของออสเตรเลีย 

นโยบายการเลื่อน

เราจะทำการเลื่อนให้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับคำขอจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรถูกต้องแล้วเท่านั้น

การจองสามารถเลื่อนออกไปได้สูงสุดสองครั้งภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่จองเดิม และสามารถเลื่อนการจองออกไปได้สูงถึง 6 เดือนในแต่ละครั้ง คุณสามารถจองใหม่ในอัตราปัจจุบันที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ทำการจองใหม่ และสามารถใช้โปรโมชั่นค่าเล่าเรียนในเวลาใดก็ได้ โปรโมชั่นที่หมดอายุไปก่อนหน้านี้จะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปในขณะที่ทำการเลื่อน คุณสามารถใช้โปรโมชั่นปัจจุบันที่มีผลใช้ได้ในขณะที่ทำการเลื่อน

นโยบายการยกเลิก

‘การยกเลิก’ หมายถึงการยกเลิกหลักสูตรก่อนวันเริ่มต้นของหลักสูตรแรกที่คุณกำลังจะเข้าเรียนและจำเป็นต้องเข้าเรียน ยกเว้นตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้สำหรับสหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ และสหราชอาณาจักร ในกรณีอื่นๆ ทั้งหมดที่มีการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร 7 วันหรือนานกว่านั้น ก่อนวันที่เดินทางมาถึงที่ระบุอยู่บนแบบฟอร์มยืนยันการจอง หรือบนหนังสือแจ้งการปฏิเสธวีซ่าเป็นลายลักษณ์อักษรและการได้รับเอกสารสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เราจะคืนค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก 100% แต่ในทุกกรณีค่าจัดส่งเอกสาร ค่าธรรมเนียมการจัดหาที่พัก (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน (คืนเงินได้ในนิวซีแลนด์) และค่าบริการอื่นๆ นั้นไม่สามารถขอคืนเงินได้ สำหรับการยกเลิกและการเลื่อนที่ทำน้อยกว่า 7 วันก่อนวันที่เดินทางมาถึงที่ระบุอยู่บนแบบฟอร์มยืนยันการจอง รวมถึงการไม่สามารถแสดงตน เราจะคืนค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมที่พักโดยหักค่าธรรมเนียมที่พักหนึ่งสัปดาห์ (ค่าธรรมเนียมที่พักสองสัปดาห์สำหรับหอพักและอพาร์ตเมนต์ในออสเตรเลีย) และค่าเล่าเรียนเป็นจำนวนเงิน EUR150, USD200, CAD200, AUD240 ในทุกกรณี ค่าจัดส่งเอกสาร ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการจัดหาที่พัก การประกันสุขภาพ และค่าบริการอื่นๆ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ นอกจากนั้นในทุกกรณีที่ได้ออกวีซ่าหรือเอกสารสนับสนุนการขอวีซ่าให้แล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่เกี่ยวข้องจะได้รับการแจ้งให้ทราบ

สหรัฐอเมริกา: 'การยกเลิก' หมายถึงระยะเวลาจนถึงวันที่เริ่มต้นของหลักสูตรแรกที่คุณกำลังจะเข้าเรียน การยกเลิกต้องดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเงื่อนไขว่านักเรียนต้องไม่เคยเข้าเรียน และในกรณีเหล่านี้จะมีการคืนเงินค่าเล่าเรียนและค่าที่พักให้ 100% โดยหักค่าที่พักที่เกิดขึ้นจริง แต่ในทุกกรณีค่าจัดส่งเอกสาร ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน และค่าบริการอื่นๆ (เช่น ค่ารถรับส่งที่สนามบิน การประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมของโปรแกรม ฯลฯ) จะไม่สามารถขอคืนเงินได้โดยเป็นจำนวนเงินสูงสุด USD500 (USD250 ในแคลิฟอร์เนีย) การยกเลิกที่ทำก่อนวันที่เริ่มต้นหลักสูตรแต่หลังจากที่มาถึงสหรัฐอเมริกาบน Form I-20 ที่ Kaplan ออกให้ จะส่งผลให้ต้องเสียค่าปรับค่าเล่าเรียนและค่าที่พักที่เกี่ยวข้อง โดยเท่ากับ 4 สัปดาห์แรกสำหรับหลักสูตรระหว่าง 1-11 สัปดาห์ และ 6 สัปดาห์แรกสำหรับหลักสูตร 12 สัปดาห์หรือนานกว่านั้น

นิวซีแลนด์: ค่าเล่าเรียน (โดยเป็นไปตามนโยบายการคืนเงินของ NZQA และ Kaplan):

- หลักสูตร 13 สัปดาห์หรือนานกว่านั้น: การยกเลิกหรือการยุติที่ทำก่อนหรือภายใน 10 วันทำการแรกของหลักสูตรจะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน โดยหักค่าใช้จ่ายที่ Kaplan เรียกเก็บ สูงสุด 25% ของยอดรวมค่าธรรมเนียมที่ชำระไป Kaplan จะให้รายละเอียดของค่าใช้จ่ายต่างๆ แก่คุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการคิดคำนวณเปอร์เซ็นต์ที่หักได้สูงสุด ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเรื่องค่าใช้จ่ายที่หักไป คุณสามารถส่งเรื่องไปยังหน่วยงานรับคำร้องเรียนด้านการศึกษานานาชาติ (International Education Appeal Authority - IEAA)

หลักสูตร 2 ถึง 12 สัปดาห์

- หลักสูตร 5 สัปดาห์หรือนานกว่านั้นแต่น้อยกว่า 3 เดือน: หากนักเรียนถอนตัวภายใน 5 วันแรกของหลักสูตรที่ต้องมีการเข้าร่วม (เช่น การปฐมนิเทศ) Kaplan อาจหักเงินสูงสุด 25% ของจำนวนเงินทั้งหมดที่นักเรียนได้ชำระในส่วนที่เกี่ยวกับหลักสูตร และจะคืนยอดคงเหลือให้กับนักเรียน

- หลักสูตรระยะเวลาสูงสุุดรวม 4 สัปดาห์และ 6 วัน: หากนักเรียนถอนตัวภายใน 2 วันแรกของหลักสูตรที่ต้องมีการเข้าร่วม (เช่น การปฐมนิเทศ) Kaplan อาจหักเงินสูงสุด 50% ของจำนวนเงินทั้งหมดที่นักเรียนได้ชำระในส่วนที่เกี่ยวกับหลักสูตร และจะคืนยอดคงเหลือให้กับนักเรียน

 

นักเรียนที่ถอนตัวก่อนหลักสูตรเริ่มต้นขึ้นจะต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์ข้างต้นเช่นกัน

สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์: 'สัญญาโดยอยู่ห่างด้วยระยะทาง' หมายถึงสัญญาโดยอยู่ห่างด้วยระยะทางหรือสัญญาที่ทำนอกสถานที่ตามที่กำหนดไว้ใน Consumer Contracts (สัญญาของผู้บริโภค) (ข้อมูล การยกเลิก และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม) Regulations 2013 (ข้อบังคับปี 2013) (แก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว) ในกรณีของสัญญาโดยอยู่ห่างด้วยระยะทาง นักเรียนที่เข้าเรียนในประเทศอังกฤษหรือไอร์แลนด์ที่เป็นพลเมืองของสหภาพยุโรปจะมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายที่ทำขึ้นตามย่อหน้า 1 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากนักเรียนแจ้งการยกเลิกให้ Kaplan ทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาสิบสี่วันตามปฏิทิน เริ่มตั้งแต่วันที่ Kaplan ออกใบยืนยันการจองให้ หากนักเรียนใช้สิทธิ์ในการยกเลิกระหว่างระยะเวลาสิบสี่วันนี้ นักเรียนจะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวนของจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้ชำระเงินแล้ว โดยหักค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสำหรับบริการที่ Kaplan ได้ดำเนินการให้แล้ว อย่างไรก็ตาม ถ้านักเรียนได้เริ่มเข้าเรียนกับ Kaplan ในระหว่างระยะเวลา 14 วันแล้ว นักเรียนต้องชำระค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลซึ่งคำนวณโดย Kaplan สำหรับระยะเวลาที่ได้เข้าเรียนไป ในการใช้สิทธิ์ยกเลิกภายใต้ข้อกำหนดสัญญาโดยอยู่ห่างด้วยระยะทางของสหภาพยุโรป นักเรียนต้องแจ้งให้ Kaplan ทราบโดยส่งไปที่ 2nd floor, Warwick Building, Kensington Village, Avonmore Road, London W14 8HQ, UK ว่านักเรียนตัดสินใจที่จะยกเลิกข้อตกลงนี้โดยมีการบอกกล่าวอย่างชัดเจน (เช่น โดยจดหมายที่ส่งทางไปรษณีย์ โทรสาร หรืออีเมล) นักเรียนสามารถใช้แบบฟอร์มการยกเลิกที่พบได้ที่ www.kaplaninternational.com/terms แต่ไม่ได้เป็นการบังคับให้ใช้ นักเรียนยังสามารถกรอกและส่งแบบฟอร์มการยกเลิกหรือทำการบอกกล่าวอย่างชัดเจนทางอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ Kaplan www.kaplaninternational.com ได้เช่นกัน หากนักเรียนใช้ทางเลือกนี้ Kaplan จะติดต่อกับนักเรียนโดยรับทราบถึงการยกเลิกดังกล่าวที่กระทำผ่านสื่อบันทึกที่คงทน (เช่น ทางอีเมล) โดยเร็วที่สุด

สหราชอาณาจักร: วีซ่านักเรียน: ทันทีที่ออกหมายเลข CAS ซึ่งเป็นการยืนยันสถานะเต็มเวลาแล้ว จะไม่มีการอนุญาตให้คืนเงินหรือยกเลิกหลักสูตร ยกเว้นในเหตุการณ์ที่วีซ่าถูกปฏิเสธและต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้: จำนวนเงินที่ชำระจะได้รับการจ่ายคืน โดยหักค่าจัดการ GBP150 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) (บวกค่าจัดส่งเอกสารและค่าโอนเงิน) ในการจัดทำเอกสารต่อไปนี้: (1) สำเนาจดหมายปฏิเสธวีซ่าที่ตัวแทนรับรอง (GV51) (2) สำเนาหนังสือเดินทางของนักเรียนที่ตัวแทนรับรอง ที่แสดงทั้งรูปถ่ายและลายเซ็น (3) จดหมายมอบอำนาจต้นฉบับจากนักเรียนที่อนุญาตให้ผู้ชำระเงินจ่ายเงินแทน (กรณีที่ผู้ชำระเงินไม่ใช่นักเรียน) และ (4) หลักฐานแสดงว่านักเรียนได้ออกจากสหราชอาณาจักรแล้วที่ Kaplan พึงพอใจ (กรณีที่นักเรียนเข้ามาอยู่ในสหราชอาณาจักรแล้ว) การคืนเงินจะสามารถทำได้ภายใต้ย่อหน้านี้ หากได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับเอกสารสนับสนุนที่จำเป็นภายในสี่สัปดาห์หลังจากหลักสูตรเริ่มต้นขึ้น (วันที่เผยแพร่) ในกรณีที่การสมัครถูกปฏิเสธโดย UKVI ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นเอกสารเท็จหรือมีความผิดปกติอื่นๆ จะไม่มีการคืนเงินให้ในส่วนของเงินที่จ่ายไป กรณีที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่โดยใช้ Student Visitor Visa หรือ Child Visitor Visa นโยบายการยกเลิกมาตรฐานของ Kaplan จะถูกบังคับใช้

นโยบายการยุติ

'การยุติ' หมายถึงการหยุดหรือการออกจากหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตรที่จองไว้บางส่วนหรือทั้งหมด รวมถึงการขยายเวลาเมื่อหลักสูตรแรกได้เริ่มขึ้นแล้ว เมื่อคำนวณจำนวนสัปดาห์ที่เสร็จสิ้นไปแล้ว ระยะเวลาที่ไม่เต็มสัปดาห์จะถูกนับเป็นหนึ่งสัปดาห์เต็ม โดยมีเงื่อนไขว่านักเรียนได้เข้าเรียนอย่างน้อยหนึ่งวันในระหว่างสัปดาห์ที่กำหนดไว้ สัปดาห์ที่ใช้ไปของค่าเล่าเรียนและแพคเกจที่พักที่มีส่วนลดจะถูกเรียกเก็บในอัตรารายสัปดาห์เต็มจำนวนตามโบรชัวร์ เมื่อมีการคำนวณการคืนเงิน

ค่าบริการเพิ่มเติม (เช่น การรับส่งที่สนามบิน ค่าจัดส่งเอกสาร ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน การประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมการจัดหาที่พัก ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมของโปรแกรม ฯลฯ) นั้นไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี และจะต้องส่งมอบหนังสือแจ้งการยุติเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ครูใหญ่หรือผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียนที่ยุติโปรแกรมของตนอาจไม่มีสิทธิ์รับประกาศนียบัตรของ Kaplan และจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพักในที่พักของ Kaplan

ค่าเล่าเรียน

สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ และออสเตรเลีย: ไม่มีการคืนเงินสำหรับค่าเล่าเรียน และไม่สามารถโอนค่าเล่าเรียนให้กับนักเรียนคนอื่นๆ ได้

 

แคนาดา: นักเรียนที่ต้องการยุติการเรียนต้องส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 4 สัปดาห์ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน (หรือตามข้อกำหนดของจังหวัด) การคืนเงินจะคำนวณตามที่แสดงด้านล่างนี้ โดยเป็นไปตามเปอร์เซ็นต์ของหลักสูตรที่เรียนเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงระยะเวลาแจ้ง:

- หากเรียนโปรแกรมนี้เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วสูงสุด 10%: จะคืนเงิน 50% ของค่าเล่าเรียนที่ไม่ได้ใช้

- หากเรียนโปรแกรมนี้เสร็จสมบูรณ์ไปแล้ว 11-29%: จะคืนเงิน 30% ของค่าเล่าเรียนที่ไม่ได้ใช้

- หากเรียนโปรแกรมนี้เสร็จสมบูรณ์ไปแล้ว 30% หรือมากกว่านั้น: จะคืนเงิน 0% ของค่าเล่าเรียนที่ไม่ได้ใช้

 

สหรัฐอเมริกา: ยกเว้นตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้สำหรับนักเรียนที่อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียที่เข้าเรียนในโรงเรียนของแคลิฟอร์เนียเท่านั้น สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งหมด ได้แก่ Vacation, General และ Intensive English, Academic Year/ Semester General/ Intensive และ English for Business / Intensive English for Business ใน 4 สัปดาห์แรกจะต้องเสียค่าปรับและการคืนเงินจะคำนวณดังนี้สำหรับการยุติการเรียน (ได้แก่วันสุดท้ายที่คุณได้รับการลงทะเบียนในโปรแกรมและต้องมีการเข้าเรียน):

- เมื่อใดก็ตามในระหว่างสี่สัปดาห์แรก: ค่าเล่าเรียน 4 สัปดาห์จะถูกเรียกเก็บและจะคืน 100% ของค่าเล่าเรียนที่ยังไม่ได้ใช้ที่เหลืออยู่

- หลังจากสัปดาห์ที่ 4 และต่อไปเรื่อยๆ จนถึงครึ่งทางของหลักสูตร: จะให้เงินคืนตามสัดส่วนของค่าเล่าเรียนที่ยังไม่ได้ใช้ที่เหลืออยู่

- หลังจากเรียน 50% ของหลักสูตรเสร็จสิ้นไปแล้ว: จะไม่มีการคืนเงิน

 

สำหรับหลักสูตร Exam Preparation ทั้งหมด รวมถึง GRE®, GMAT®, Cambridge และ TAE การคืนเงินจะคำนวณดังนี้สำหรับการยุติการเรียน (ได้แก่วันสุดท้ายที่คุณได้รับการลงทะเบียนในโปรแกรมและต้องมีการเข้าเรียน):

- หลังจากการฝึกอบรม 1 คาบ* แต่ก่อนการฝึกอบรม 2 คาบ* จะได้รับการคืนเงิน 75% ของค่าเล่าเรียนที่ชำระไป (โดยหักค่าจัดส่ง)

- หลังจากการฝึกอบรม 2 คาบ* แต่ก่อนการฝึกอบรม 3 คาบ* จะได้รับการคืนเงิน 50% ของค่าเล่าเรียนที่ชำระไป (โดยหักค่าจัดส่ง)

- หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 3 คาบแล้ว* จะไม่ได้รับเงินคืน

*เนื่องจาก Kaplan มีทรัพยากรการฝึกอบรมนำเสนอหลากหลาย การฝึกอบรมจะถูกกำหนดให้เป็นข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

1) หนึ่งชั้นเรียน (การฝึกอบรมหรือการสอบที่มีผู้คุม) 2) การเข้าเยี่ยมชมคลังข้อมูลการฝึกอบรมในศูนย์หนึ่งครั้ง 3) การใช้ทรัพยากรการฝึกอบรมออนไลน์ (การอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบทดสอบ การวินิจฉัยแบบออนไลน์ ฯลฯ) 4) การสอนหรือการให้คำปรึกษาหนึ่งคาบ 5) การใช้สื่อการเรียนรู้ที่บ้าน

นโยบายการคืนเงินของแคลิฟอร์เนีย (ผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียเท่านั้น): ในฐานะที่เป็นสถาบันที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมช่วยเหลือด้านการเงินแก่นักเรียนของรัฐบาลกลาง Kaplan International จะดำเนินการดังต่อไปนี้:

(a) สถาบันจะคืนเงิน 100 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่จ่ายไปสำหรับค่าธรรมเนียมสถาบัน โดยหักค่ามัดจำหรือค่าธรรมเนียมการสมัครที่สมเหตุสมผล ซึ่งไม่เกินสองร้อยห้าสิบดอลลาร์ (USD250) หากแจ้งการยกเลิกผ่านการเข้าเรียนคาบแรก หรือในวันที่เจ็ดที่มีคาบเรียนหลังลงทะเบียน แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นทีหลัง

(b) สถาบันจะจ่ายเงินหรือคืนเงินเครดิตภายใน 45 วันหลังจากนักเรียนได้ยกเลิกหรือเพิกถอน

(c) สถาบันจะให้เงินคืนตามสัดส่วนของเงินโปรแกรมช่วยเหลือด้านการเงินแก่นักเรียนของรัฐบาลกลางที่ชำระไปสำหรับค่าธรรมเนียมสถาบันให้แก่นักเรียนที่มีระยะเวลาเข้าเรียน 60 เปอร์เซ็นต์หรือน้อยกว่านั้น

 

นิวซีแลนด์: การยุติและการยกเลิกจะใช้เงื่อนไขเดียวกันนี้ โปรดดูนโยบายการยกเลิกด้านบน

ในทุกกรณีที่นักเรียนยุติการศึกษาของตน จะมีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่เกี่ยวข้องทราบ

ที่พัก

สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์: นักเรียนจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 4 สัปดาห์ (หรือแจ้งล่วงหน้า 8 สัปดาห์สำหรับแพคเกจที่พักที่มีส่วนลด) เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้อำนวยการ/ครูใหญ่ของโรงเรียน เราจะคืนเงินค่าที่พักที่ยังไม่ได้ใช้ โดยหักระยะเวลาแจ้งล่วงหน้าและค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงที่บังคับใช้ สำหรับการยุติที่ทำหลังจากการจองเสร็จสมบูรณ์ไปแล้ว 50% (60% สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนในสถานศึกษาในแคลิฟอร์เนีย) จะไม่มีการคืนเงินให้ ยกเว้นในแคนาดา นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย ตัวเลือกที่พักอาศัยบางแห่งอาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการจอง

ทั่วไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายที่ทำโดยหน่วยงานรับรองหรือรัฐบาล (ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ) ที่โรงเรียนตั้งอยู่ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อทำการจองหากมีการแก้ไขดังกล่าว ข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามกฎหมายปัจจุบันในประเทศปลายทาง ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ Kaplan หมายถึงโรงเรียนในกลุ่ม Kaplan International English ทุกแห่ง

ข้อตกลงผู้ใช้งานเว็บไซต์

ทั่วไป

เว็บไซต์นี้มีกรรมสิทธิ์และดำเนินงานโดย Aspect Education UK Ltd. (บริษัทหมายเลข 4053877 จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร หมายเลข VAT: 152088224) ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 2F, Warwick Building, Kensington Village, Avonmore Road, London, W14 8HQ

สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์เหล่านี้ "เรา" และ "ของเรา" หมายถึง Kaplan ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ Kaplan, Inc. โปรดทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างรอบคอบก่อนใช้เว็บไซต์นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการแสดงว่าคุณยินยอมที่จะผูกผันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

การปกป้องข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณให้กับเราเมื่อคุณใช้เว็บไซต์นี้จะถูกนำไปใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

กรรมสิทธิ์

เครื่องหมายการค้าทั้งหมด ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในฐานข้อมูล และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ในเนื้อหาสาระต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ (ตลอดจนการจัดองค์ประกอบและโครงสร้างของเว็บไซต์นี้) พร้อมกับโค้ดซอฟต์แวร์พื้นฐานเป็นกรรมสิทธิ์ของเราโดยตรงหรือของผู้ออกใบอนุญาตของเรา หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา คุณจะต้องไม่คัดลอก แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ แจกจ่าย ขาย หรือถ่ายโอนข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์นี้หรือโค้ดซอฟต์แวร์พื้นฐาน ไม่ว่าทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน อย่างไรก็ตามเนื้อหาของเว็บไซต์นี้อาจถูกดาวน์โหลด พิมพ์ หรือคัดลอกเพื่อการใช้ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

การใช้งานที่ยอมรับได้

คุณสามารถใช้เว็บไซต์นี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เท่านั้น และเพื่อวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมและชอบด้วยกฎหมายในทุกกรณี ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์การปฏิบัติที่บังคับใช้ทั้งหมดภายในสหราชอาณาจักร หรือเขตอำนาจศาลอื่นที่ที่คุณกำลังเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ปิดประกาศ ส่งผ่าน หรือแจกจ่ายข้อมูลใดๆ บนหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ ที่จะหรืออาจจะเป็นอันตราย อนาจาร ทำลายชื่อเสียง หรือผิดกฎหมาย ไม่ใช้เว็บไซต์นี้ในลักษณะที่จะทำให้หรืออาจทำให้เกิดการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ไม่ทำการจองที่ไม่ได้รับอนุญาต เป็นเท็จ หรือหลอกลวง ไม่ใช้ซอฟต์แวร์ โปรแกรมใช้ประจำ หรืออุปกรณ์ใดๆ เพื่อขัดขวางหรือพยายามเข้ามาแทรกแซงการดำเนินการหรือฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือด้วยตนเอง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการอัปโหลดหรือการทำให้ไฟล์ที่มีอยู่มีข้อมูลเสียหายหรือมีไวรัสผ่านทุกวิถีทาง ไม่ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง หรือรบกวนลักษณะภายนอก "ที่ปรากฏ" ของเว็บไซต์นี้ หรือโค้ดซอฟต์แวร์พื้นฐาน ไม่กระทำการใดๆ ที่สร้างโหลดที่มีขนาดใหญ่อย่างไม่เป็นสัดส่วนและไม่สมเหตุสมผลบนเว็บไซต์นี้หรือโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ไม่ดำเนินการเพื่อให้ได้มาหรือพยายามดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งการเข้าถึงเครือข่ายของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านทุกวิถีทาง เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจองของคุณโดยไม่มีการอ้างอิงถึงคุณ และ/หรือปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของคุณ หากเราเชื่อ (ภายใต้ดุลยพินิจของเรา) ว่าคุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ข้อใดข้อหนึ่ง ทั้งนี้ โดยไม่เป็นการตัดสิทธิ์อื่นๆ ของเรา (ไม่ว่าตามกฎหมายหรืออย่างอื่นใด)

การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์

เราอาจทำการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อมูล บริการ ผลิตภัณฑ์ และเนื้อหาสาระอื่นๆ ในเว็บไซต์นี้ หรือยุติเว็บไซต์นี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้เราอาจปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา และการแก้ไขนั้นๆ จะมีผลในทันทีที่มีการประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับเปลี่ยนแล้วบนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น หากคุณเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับเปลี่ยนแล้ว

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอื่นๆ เราไม่ให้การรับรองเว็บไซต์เหล่านั้น และเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูล เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่อยู่ในนั้นหรือสามารถเข้าถึงได้โดยผ่านทางเว็บไซต์เหล่านั้น การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว

คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนจากเราแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์อย่างชัดแจ้งในการเพิกถอนการยินยอมของเราที่มีให้กับลิงค์ใดลิงค์หนึ่งได้ทุกเมื่อ ซึ่งในความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียวของเราเห็นว่าเป็นลิงค์ที่ไม่เหมาะสมหรืออาจทำให้เกิดการขัดแย้ง

การจำกัดความรับผิดชอบ 

ไม่มีกรณีใดที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือค่าเสียหายโดยตรง โดยอ้อม ค่าเสียหายในกรณีพิเศษ ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง หรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องไม่ว่าชนิดใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์นี้ หรือข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ในนั้น รวมถึงการสูญเสียกำไรและสิ่งต่างๆ ในลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าจะมีการพินิจพิเคราะห์ของคู่กรณีหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นไปตามการละเมิดสัญญา การละเมิดสิทธิ (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดต่อสินค้า หรืออื่นใดก็ตาม ถึงแม้ว่าจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้ว

ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเราต่อกรณีที่เกิดการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือต่อการบิดเบือนข้อเท็จจริง

การปฏิเสธการรับประกัน

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราขอปฏิเสธการรับประกันโดยนัยทุกประการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล บริการ และเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูล บริการ และเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมดจะมีให้ "ตามสภาพที่เป็น" และ "ตามที่มีอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คุณยินยอมที่จะจ่ายค่าชดเชย ปกป้อง และชดใช้ค่าเสียหายแทนเราจากความรับผิด การสูญเสีย ข้อเรียกร้อง และค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล) อันเกี่ยวข้องกับการที่คุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจอง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์เหล่านี้กล่าวถึงการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณเท่านั้น และจะมีการบังคับใช้เงื่อนไขแยกต่างหากกับการจองแบบออนไลน์ คุณสามารถดูข้อกำหนดและเงื่อนไขการจองออนไลน์ของเราได้ที่ด้านบน: ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เบ็ดเตล็ด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ประกอบด้วยข้อกำหนดทั้งหมดที่คุณตกลงกับเรา ซึ่งเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ โดยไม่รวมถึงการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจาอื่นๆ (รวมถึงข้อความใดๆ ในโบรชัวร์หรือเอกสารส่งเสริมการขายที่เราเผยแพร่)

Kaplan ไม่รับประกันใดๆ ทั้งสิ้นต่อความน่าเชื่อถือ ความยั่งยืน หรือการปราศจากไวรัสของซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ หรือต่อความพร้อมของเว็บไซต์ดาวน์โหลดหากมี

ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ดาวน์โหลดจากส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์นี้ หรือผ่านทางลิงค์ที่เว็บไซต์นี้ชี้ไป จะถูกดาวน์โหลด ติดตั้ง และใช้โดยที่คุณต้องรับความเสี่ยงเองทั้งหมดโดยสิ้นเชิง

การใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ รวมถึงเนื้อหาสาระใดก็ตามที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์นี้ และการดำเนินการของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้ ตีความ และแปลความตามกฎหมายของประเทศอังกฤษและเวลส์ และคุณตกลงที่จะยอมรับเขตอำนาจศาลแบบไม่ผูกขาดของศาลอังกฤษ เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีในศาลของประเทศที่คุณพำนักอยู่

คำว่า "พันธมิตร" และ "หุ้นส่วน" ที่ใช้ในทั่วทั้งเว็บไซต์นี้ ถูกนำมาใช้เพื่อกล่าวถึงการทำการตลาดแต่ละอย่างหรือข้อตกลงความร่วมมือ และไม่ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ใดๆ ที่มีผลทางกฎหมายหรือภาษี ดังนั้น Kaplan จึงไม่สามารถรับผิดต่อการดำเนินงานขององค์กรพันธมิตรเหล่านี้ได้

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อทำให้คุณสามารถไปยังจุดต่างๆ ในเว็บไซต์ของเราได้อย่างรวดเร็ว และเพื่อทำให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติป้องกันด้วยรหัสผ่านบางคุณสมบัติของเว็บไซต์ได้ และเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ คุกกี้ยังเป็นประโยชน์กับคุณโดยการสร้างกระบวนการเข้าสู่ระบบที่มีความคล่องตัวมากขึ้นและการติดตามภาษาที่คุณเลือกระหว่างการเข้าใช้แต่ละครั้ง และอื่นๆ อีกมาก ในขณะที่เราเปิดใช้งานการปรับแต่งเว็บไซต์เพิ่มเติม คุกกี้จะช่วยทำให้แน่ใจว่าข้อมูลที่มอบให้กับคุณจะเกี่ยวข้องกับความต้องการของคุณ

คุกกี้คือสตริงของข้อมูลที่ถูกส่งจากเว็บไซต์และจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ หรือเก็บไว้ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ของคุณชั่วคราว คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กและไม่ก่อให้เกิดความกังวลเรื่องพื้นที่ในดิสก์ คุณสามารถปิดใช้งานคุกกี้ของเราได้ โดยใช้เมนูคุกกี้บนเว็บเบราเซอร์ของคุณ แต่การทำเช่นนี้อาจส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันการทำงานด้านเนื้อหาของเว็บไซต์นี้และข้อมูลที่คุณสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์นี้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และฟังก์ชันการทำงานของเบราเซอร์ ให้ค้นหาคำว่า "cookies" (คุกกี้) ในฟังก์ชันช่วยเหลือของเบราเซอร์ของคุณ

นอกจากนี้เราและผู้ให้บริการของเราอาจใช้สิ่งที่เรียกว่า "พิกเซลแท็ก", "เว็บบีคอน", "GIF โปร่งใส" หรือวิธีการที่คล้ายคลึงกัน (รวมเรียกว่า "พิกเซลแท็ก") ร่วมกับบางหน้าของเว็บไซต์และข้อความอีเมลรูปแบบ HTML เพื่อเรียบเรียงสถิติโดยรวมเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์และอัตราการตอบสนอง เป็นต้น พิกเซลแท็กคือภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่มักจะมีพิกเซลเดียว (1x1) ซึ่งตามปกติแล้วผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ไม่สามารถมองเห็นได้ และอาจจะเชื่อมโยงกับคุกกี้บนฮาร์ดไดรฟ์ของผู้เยี่ยมชม พิกเซลแท็กช่วยให้เราสามารถนับจำนวนผู้เยี่ยมชมบางหน้าของเว็บไซต์ เพื่อมอบบริการภายใต้แบรนด์ และเพื่อช่วยในการระบุประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายและแคมเปญโฆษณา

Contents

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

  • แนะนำให้คำปรึกษา
  • บริการจัดหาที่พักอาศัย
  • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
  • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111