University Placement Service

เรียนต่อระดับปริญญา กับ Kaplan International

University Placement Service - UPS

บริการจัดหามหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงคือหนทางสู่อาชีพการงานที่มั่นคง

บริการจัดหามหาวิทยาลัย
ของ Kaplan คืออะไร?

บริการจัดหามหาวิทยาลัย (University Placement Service - UPS) ของเราจะช่วยให้คุณได้ประโยชน์จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยพันธมิตรของเราที่มีอยู่จำนวนมาก ประกอบกับประสบการณ์ที่สั่งสมมานานของเรา เราจึงช่วยให้คุณเข้าศึกษาในหลักสูตรอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษาได้ทั้งในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา และไอร์แลนด์

ทำไมจึงใช้ UPS?

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก การได้ปริญญาจากสถาบันเหล่านี้แสดงให้เห็นศักยภาพของคุณที่จะเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ และจะช่วยเปิดประตูสู่อาชีพการงานที่มั่นคงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เราจะช่วยคุณหาหลักสูตรอุดมศึกษา บัณฑิตศึกษา หรือหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทางที่เหมาะสมที่สุด และให้คำแนะนำคุณตลอดขั้นตอนการสมัคร

คุณจะมีตัวเลือกมากมายจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยพันธมิตรของเรากว่า 250 แห่ง

ติดต่อที่ปรึกษา เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

UPS ช่วยให้คุณเข้ามหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยชั้นนำได้

01

การแนะนำการสมัคร

เราช่วยเหลือและให้คำแนะนำอย่างเต็มที่ เพื่อให้คุณกรอกใบสมัครต่างๆ (รวมถึงการขอวีซ่า) ได้อย่างครบถ้วนถูกต้องตลอดทุกขั้นตอน

02

รับประกันการตอบรับเข้าศึกษา

หากคุณมีคุณสมบัติทางวิชาการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ เรารับประกันการตอบรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข (Conditional Letter of Acceptance) จากมหาวิทยาลัยพันธมิตรของเรา

(*อาจไม่รวมบางหลักสูตรและบางสถาบัน)

03

ความช่วยเหลือในการสอบเข้าศึกษา

เราช่วยจองตารางสอบเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ตามที่ต้องการ เพื่อให้คุณได้เตรียมพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

04

การสอบภาษาอังกฤษก่อนการเดินทาง

เพื่อให้ความสามารถในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับที่ต้องการ เรามีบริการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนการเดินทางโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อวัดระดับมาตรฐานของคุณและแนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษที่คุณควรเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาให้ได้ตามระดับที่ต้องการสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน

05

การพาชมมหาวิทยาลัย

ทันทีที่คุณเข้าเรียนกับโรงเรียนของ Kaplan International เราสามารถพาคุณชมแคมปัสของมหาวิทยาลัยได้ทุกแห่ง ตลอดจนตอบทุกคำถามของคุณเกี่ยวกับการเรียนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

06

การแนะนำและช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษ

เรามีที่ปรึกษาส่วนตัวให้กับคุณระหว่างเรียนภาษาอังกฤษที่ Kaplan International เพื่อให้คุณมั่นใจว่าจะได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยได้สำเร็จ

การเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย

คุณต้องการเรียนอะไร?

การเลือกหลักสูตรและสถาบันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ถ้าคุณวางแผนไว้แล้วว่าจะเรียนอะไร คุณควรคำนึงถึงประเภทของ ‘การรับรองคุณวุฒิ’ ที่ต้องการได้รับด้วย ไม่ว่าจะเป็นอนุปริญญาหรือปริญญาตรี เราก็สามารถช่วยให้คุณก้าวไปสู่สถาบันและหลักสูตรที่คุณเลือกได้

นอกจากนั้น คุณควรคำนึงถึงการศึกษาประเภทต่างๆ โดยทั่วไปการศึกษาในวิทยาลัยจะเป็นการศึกษาแบบประยุกต์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับวิชาชีพเฉพาะทาง ในขณะที่การศึกษาในมหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นด้านวิชาการมากกว่า

ภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับใด?

ส่วนหนึ่งของบริการจัดหามหาวิทยาลัยคือการทดสอบก่อนการเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษ Kaplan International จะใช้การสอบวัดระดับนี้เพื่อประเมินเวลาในการพัฒนาภาษาของคุณให้อยู่ในระดับที่ต้องการเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย

สำหรับสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา สถาบันพันธมิตรแทบทุกแห่งยอมรับระดับคะแนนของ Kaplan International ในการเข้าศึกษาต่อ สำหรับสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ เราช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณสอบได้ระดับคะแนนที่ต้องใช้ในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยได้

คุณต้องการหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบไหน?

โรงเรียนของเรามีหลักสูตรหลากหลายที่จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ ไม่ว่ามหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยของคุณมีข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษาอย่างไร หลักสูตรของเราก็พร้อมช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมาย

  • หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการทางภาษาแต่ละด้าน
  • หลักสูตรเตรียมสอบ ได้แก่ IELTS, Cambridge และ TOEFL หลักสูตรเข้มข้นที่มุ่งเน้นทักษะและกลยุทธ์ที่จำเป็นต่อการศึกษาในมหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรพัฒนาทักษะทางวิชาการ ได้แก่ ทักษะจำเป็นต่างๆ เช่น การเขียนเรียงความ การคิดวิเคราะห์ และการอ่านทำความเข้าใจ
10000+
นักเรียน ได้ใช้บริการแล้ว
278
ประเทศ
250+
แห่งวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยพันธมิตร
25+
ปี ประสบการณ์

ขั้นตอนการสมัคร

01

แจ้งหลักสูตรที่คุณต้องการศึกษาต่อและสอบวัดระดับภาษาอังกฤษโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

02

Kaplan International แนะนำมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยให้คุณโดยขึ้นอยู่กับระดับภาษาอังกฤษ คุณวุฒิทางการศึกษาปัจจุบัน จุดประสงค์ในอนาคต และสถานที่ที่คุณต้องการ

03

เลือกมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยพันธมิตร และสมัครเรียนภาษาอังกฤษกับ Kaplan International

04

Kaplan International ช่วยเหลือคุณในการสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย และตรวจดูใบสมัครให้เรียบร้อยก่อนส่ง

=

รับจดหมายตอบรับร่วมกันจาก Kaplan International และมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยพันธมิตร (แบบมีเงื่อนไข)

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ UPS

ปรึกษาวิธีเข้าศึกษามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ติดต่อที่ปรึกษา เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยพันธมิตรของเรา

ปรึกษาและใช้บริการ
จัดหามหาวิทยาลัยของเรา!

เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่ดีที่สุดทั่วโลก