University Placement Service

บริการจัดหามหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงคือหนทางสู่อาชีพการงานที่มั่นคง
Kaplan - University Placement Service

บริการจัดหามหาวิทยาลัย ของ คืออะไร?

บริการจัดหามหาวิทยาลัย (University Placement Service - UPS) ของเราจะช่วยให้คุณได้ประโยชน์จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยพันธมิตรของเราที่มีอยู่จำนวนมาก ประกอบกับประสบการณ์ที่สั่งสมมานานของเรา เราจึงช่วยให้คุณเข้าศึกษาในหลักสูตรอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษาได้ทั้งในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา และไอร์แลนด์

 

10000+ Student Helped
10000+ นักเรียน ได้ใช้บริการแล้ว
International Connections
นักเรียนจาก 78 ประเทศ
College & University Partners
เป็นพันธมิตรกับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
80 years of excellence in education
ประสบการณ์มากกว่า 25 ปี

ทำไมจึงใช้ UPS?

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก การได้ปริญญาจากสถาบันเหล่านี้แสดงให้เห็นศักยภาพของคุณที่จะเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ และจะช่วยเปิดประตูสู่อาชีพการงานที่มั่นคงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เราจะช่วยคุณหาหลักสูตรอุดมศึกษา บัณฑิตศึกษา หรือหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทางที่เหมาะสมที่สุด และให้คำแนะนำคุณตลอดขั้นตอนการสมัคร

คุณจะมีตัวเลือกมากมายจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยพันธมิตรของเรากว่า 250 แห่ง

การเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย

kaplan ups prepare

คุณต้องการเรียนอะไร

การเลือกหลักสูตรและสถาบันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ถ้าคุณวางแผนไว้แล้วว่าจะเรียนอะไร คุณควรคำนึงถึงประเภทของ ‘การรับรองคุณวุฒิ’ ที่ต้องการได้รับด้วย ไม่ว่าจะเป็นอนุปริญญาหรือปริญญาตรี เราก็สามารถช่วยให้คุณก้าวไปสู่สถาบันและหลักสูตรที่คุณเลือกได้

นอกจากนั้น คุณควรคำนึงถึงการศึกษาประเภทต่างๆ โดยทั่วไปการศึกษาในวิทยาลัยจะเป็นการศึกษาแบบประยุกต์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับวิชาชีพเฉพาะทาง ในขณะที่การศึกษาในมหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นด้านวิชาการมากกว่า

kaplan ups english level.

ภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับใด

ส่วนหนึ่งของบริการจัดหามหาวิทยาลัยคือการทดสอบก่อนการเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษ Kaplan International จะใช้การสอบวัดระดับนี้เพื่อประเมินเวลาในการพัฒนาภาษาของคุณให้อยู่ในระดับที่ต้องการเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย

สำหรับสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา สถาบันพันธมิตรแทบทุกแห่งยอมรับระดับคะแนนของ Kaplan International ในการเข้าศึกษาต่อ สำหรับสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ เราช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณสอบได้ระดับคะแนนที่ต้องใช้ในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยได้

kaplan ups english courses

คุณต้องการหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบไหน?

โรงเรียนของเรามีหลักสูตรหลากหลายที่จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ ไม่ว่ามหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยของคุณมีข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษาอย่างไร หลักสูตรของเราก็พร้อมช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมาย

  • หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการทางภาษาแต่ละด้าน
  • หลักสูตรเตรียมสอบ ได้แก่ IELTS, Cambridge และ TOEFL หลักสูตรเข้มข้นที่มุ่งเน้นทักษะและกลยุทธ์ที่จำเป็นต่อการศึกษาในมหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรพัฒนาทักษะทางวิชาการ ได้แก่ ทักษะจำเป็นต่างๆ เช่น การเขียนเรียงความ การคิดวิเคราะห์ และการอ่านทำความเข้าใจ

ขั้นตอนการสมัคร

คุณสามารถใช้บริการ UPS ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มเรียนกับ Kaplan International หากคุณตัดสินใจใช้บริการ UPS หลังจากเริ่มเรียนไปแล้ว คุณสามารถติดต่อที่ปรึกษาเพื่อขอรับข้อมูลและความช่วยเหลือได้ตลอดทุกขั้นตอน

1

แจ้งหลักสูตรที่คุณต้องการศึกษาต่อและสอบวัดระดับภาษาอังกฤษโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

2

Kaplan International แนะนำมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยให้คุณโดยขึ้นอยู่กับระดับภาษาอังกฤษ คุณวุฒิทางการศึกษาปัจจุบัน จุดประสงค์ในอนาคต และสถานที่ที่คุณต้องการ

3

เลือกมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยพันธมิตร และสมัครเรียนภาษาอังกฤษกับ Kaplan International

4

Kaplan International ช่วยเหลือคุณในการสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย และตรวจดูใบสมัครให้เรียบร้อยก่อนส่ง

5

รับจดหมายตอบรับร่วมกันจาก Kaplan International และมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยพันธมิตร (แบบมีเงื่อนไข)

ปรึกษาวิธีเข้าศึกษามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

Application Guidance
การแนะนำการสมัคร

เราช่วยเหลือและให้คำแนะนำอย่างเต็มที่ เพื่อให้คุณกรอกใบสมัครต่างๆ (รวมถึงการขอวีซ่า) ได้อย่างครบถ้วนถูกต้องตลอดทุกขั้นตอน

line-personal-data.svg
รับประกันการตอบรับเข้าศึกษา

หากคุณมีคุณสมบัติทางวิชาการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ เรารับประกันการตอบรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข (Conditional Letter of Acceptance) จากมหาวิทยาลัยพันธมิตรของเรา

(*อาจไม่รวมบางหลักสูตรและบางสถาบัน)

Entrance Exam Assistance
ความช่วยเหลือในการสอบเข้าศึกษา

เราช่วยจองตารางสอบเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ตามที่ต้องการ เพื่อให้คุณได้เตรียมพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

English Pre-Arrival Test
การสอบภาษาอังกฤษก่อนการเดินทาง

เพื่อให้ความสามารถในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับที่ต้องการ เรามีบริการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนการเดินทางโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อวัดระดับมาตรฐานของคุณและแนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษที่คุณควรเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาให้ได้ตามระดับที่ต้องการสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน

line-school
การพาชมมหาวิทยาลัย

ทันทีที่คุณเข้าเรียนกับโรงเรียนของ Kaplan International เราสามารถพาคุณชมแคมปัสของมหาวิทยาลัยได้ทุกแห่ง ตลอดจนตอบทุกคำถามของคุณเกี่ยวกับการเรียนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

English Support and Guidance
การแนะนำและช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษ

เรามีที่ปรึกษาส่วนตัวให้กับคุณระหว่างเรียนภาษาอังกฤษที่ Kaplan International เพื่อให้คุณมั่นใจว่าจะได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยได้สำเร็จ

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ฟรี

United States

Download our UPS brochure for studying in the USA

Canada

Download our UPS brochure for studying in the USA

UK & Ireland

Download our UPS brochure for studying in the UK and Ireland

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยพันธมิตรของเรา

USA: University and Colleges

ALABAMA

Troy University

ARIZONA

Northern Arizona University

ARKANSAS

University of Arkansas – Fort Smith

CALIFORNIA

Antioch University, Bakersfield College, Berkeley City College, Butte College, California International Business School, California State University, Bakersfield, California State University-Chico, California State University-Northridge, California State University-San Bernadino, California State University-Stanislaus, Cañada College, Chicago School of Professional Psychology – Los Angeles, Citrus College, College of Alameda, College of Marin, College of San Mateo, College of The Desert, De Anza College, Devry University (Multiple Locations Across North America), El Camino Community College, Foothill College, Fullerton College, Golden West College, Humboldt State University, Irvine Valley College, Laney College, Los Angeles Film School, Menlo College, Miracosta College, National Polytechnic College, Orange Coast College, Palomar College, Pasadena City College, Rio Hondo College, Saddleback College, San Jose Evergreen Community, College District, San Francisco State University, Santa Barbara Community College, Santa Monica College, Shepherd University, Sierra College, Skyline College, University of California-Berkeley Extension, University of California-Irvine Extension, University of California-Los Angeles Extension, University of California-Riverside Extension, University of California-Santa Cruz ExtensionUniversity of The Pacific – School of Business, West Hills College, West Los Angeles College, Whittier College, William Jessup University, Woodbury University

COLORADO

Johnson & Wales University–Colorado, Rocky Mountain College of Art And Design

CONNECTICUT

Quinnipiac University

WASHINGTON, DC

Chicago School of Professional Psychology–Washington Dc, Devry University–Washington Dc

FLORIDA

Devry University–Florida, Full Sail University, Hillsborough Community College, Johnson & Wales University – Florida, Lynn University, Stetson University

GEORGIA

Art Institute of Atlanta, Bauder College

IDAHO

College of Idaho

ILLINOIS

Chicago School of Professional Psychology – Chicago, Depaul University, Devry University – Chicago, Eastern Illinois University, Illinois Institute of Technology

INDIANA

Indiana Institute of Technology

LOUISIANA

Mcneese State University

MASSACHUSETTS

Bay State College, Boston Architectural College (Bac), Bunker Hill Community College, Dean College, Fisher College, Massachusetts College of Pharmacy And Health Sciences, Merrimack College

MICHIGAN

Saginaw Community College

MINNESOTA

Concordia College

MISSOURI

Fontbonne University

MONTANA

University of Montana

NEBRASKA

University of Nebraska – Omaha

NEW HAMPSHIRE

Southern New Hampshire University

NEW JERSEY

Rider University, St. Peter’s University

NEW MEXICO

New Mexico State University – Las Cruces

NEW YORK

Berkeley College, Devry University – New York, Digital Film Academy, Fulton-Montgomery Community College, International Culinary Center, Lim College, Long Island University – Hudson, Manhattanville College, Mercy College, Metropolitan College of New York, Monroe College, New York Film Academy, New York Institute of Technology, Pace University – Global Pathways, Pacific College, SUNY Alfred State, SUNY Cobleskill, SUNY Geneseo, SUNY Plattsburgh, Utica College, Vaughn College of Aeronautics And Technology

OHIO

Tiffin University, University of Findlay, Virginia Marti College of Art And Design

OREGON

Chemeketa Community College, Mt. Hood Community College

PENNSYLVANIA

Art Institute – Philadelphia, Moravian College, St. Francis University, St. Joseph University, Widener University

RHODE ISLAND

Johnson & Wales University – Rhode Island

SOUTH DAKOTA

South Dakota State University

TENNESSEE

Tennessee Tech University, Austin Peay State University

TEXAS

Devry University – Texas, Sam Houston State University, Texas Christian University, Texas Wesleyan University, University of Dallas – Graduate, School of Management

VIRGINIA

Ferrum College, Old Dominion University

WASHINGTON

City University of Seattle, Clark College, Edmonds Community College, Green River Community College, Highline College, Pacific Lutheran University, Pierce College, Seattle Central College, South Puget Sound Community College, Spokane Falls Community College, Tacoma Community College, Yakima Valley Community College

UK: University and Colleges

Aberdeen University of Bangor University, Anglia Ruskin University, Art University Bournemouth, Aston University, Birmingham University of, Bournemouth University, Bradford the University of, Bristol University of, Buckingham University of, Cardiff Metropolitan University, Central Lancashire University of, City University of London, Coventry University, Coventry University London Campus, De Montfort University, Derby University of, Dundee University of, East London University of, Essex University of, Glasgow Caledonian University, Gloucestershire University of, Heriot Watt University, Hertfordshire University of, Huddersfield University of, IUBH Germany, Kaplan Open Learning, Kaplan Higher Education Academy Singapore, Keele University of, Kingston University, Lancaster University, Leeds Beckett University, Lincoln University of, Liverpool Hope University, Liverpool John Moores University, Liverpool University of, London Metropolitan University, London South Bank University, Manchester Metropolitan University, Northumbria University of, Nottingham Trent University, Portsmouth University of, Regent's University London, Roehampton University of, Salford the University of, Sheffield Hallam University, Southampton Solent University, South Wales University of, Strathclyde University of, Sunderland University of, Sussex University of, Swansea University of, Teesside University West of Scotland University of, University of York, West London University of, West of England Bristol University of, Westminster University of, Winchester University of, York St John University

 

 

Canada: University and Colleges

Algoma University, Art Institute, BCIT, Brock University, Camosun College, Canadian Tourism College, Capilano University, Centennial College, Colombia College, Conestoga College, Douglas College, Emily Carr University, Fairleigh Dickinson University, Georgian College, Humber Institute of Technology, ITD, Lakehead University, Laurentian University, Mount Allison University, Niagara College, Royal Roads University, Seneca College, Sheridan Institute of Technology, Sprott Shaw College, Thompson Rivers University, Trent University, University of Canada West, University of Regina