คำถามที่พบบ่อย - ราคาและการชำระเงิน

ข้าพเจ้าสามารถชำระเงินเป็นงวดได้หรือไม่?

คุณสามารถชำระเงินเป็นงวดได้ ตราบเท่าที่คุณสามารถชำระเงินเต็มจำนวนในเวลา 30 วันก่อนเริ่มต้นหลักสูตร เราจะส่งเอกสารยืนยันการสำรองที่ต่อเมื่อได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว นักศึกษาบางคนอาจจะต้องขอหลักฐานบางอย่างจากโรงเรียนเพื่อที่จะยื่นขอวีซ่า ซึ่งจะออกให้ต่อเมื่อโรงเรียนได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น

แก้ไข: 
16 ธันวาคม 2019
If you question is not answered here, please contact ที่ปรึกษานักเรียน

Top 10 questions: ราคาและการชำระเงิน

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

  • แนะนำให้คำปรึกษา
  • บริการจัดหาที่พักอาศัย
  • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
  • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111