เรียนภาษาอังกฤษระยะยาว

นักเรียนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเต็มหลักสูตร พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมที่ต่างประเทศ

เรียนภาษาอังกฤษระยะยาว

เรียนภาษาอังกฤษระยะยาว ซึ่งนักเรียนจะได้รับการเรียนการสอนที่ครบหลักสูตร พร้อมกับซึมซับวัฒนธรรมที่น่าสนใจของชาวต่างชาติ พร้อมทั้งพบปะเพื่อนใหม่ที่มากจากทั่วโลก

ด้วยหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษระยะยาวนี้ จะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาภาษาอังกฤษในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนุกและมีสาระมากมาย นักเรียนจะได้ประสบการณ์หารเรียนภาษาอังกฤษทั้งแบบวิชาการและแบบที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างคล่องแคล่ว

  • เลือกระยะเวลาเรียนจาก 5, 6 หรือ 9 เดือน
  • เรียนภาษาอังกฤาทั่วไป (15 ชั่วโมง/สัปดาห์) หรือภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (21 ชั่วโมง/สัปดาห์)
  • โรงเรียนของเราเปิดรับหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษระยะยาวทุกโรงเรียนของ Kaplan ยกเว้นที่สิงคโปร์
  • เปิดสอนนักเรียนทุกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เริ่มต้น (elementary) ถึง ระดับสูง (advanced)
  • นักเรียนจะต้องทำการสอนที่โรงเรียนของเราเมื่อมาถึงเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษ

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่
รับคำปรึกษาและตัวอย่างค่าเรียน

รับฟรีโบรชัวร์เรียนต่อต่างประเทศ (ภาษาไทย)

เกี่ยวกับคอร์สเรียน

หลักสูตร รายละเอียด โครงสร้างเกี่ยวกับการเรียน ระดับภาษาอังกฤษ ต้องการเรียนที่
Best of America ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

นักเรียนในหลักสูตร Best of America จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีโดยเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนทุกคน นักเรียนจะได้พักกับครอบครัวชาวท้องถิ่น (Host Family) ได้เรียนรู้วัฒนธรรมแบบอเมริกันกับเพื่อนๆ ชาวอเมริกันผ่านโครงการที่เรียกว่า American Buddy Program อีกทั้งยังได้สร้างมิตรภาพที่น่าประทับใจร่วมกับเพื่อนๆ ที่เรียนหลักสูตรเดียวกัน ในรุ่น Class of 2018

20 บทเรียน (15 ชั่วโมง) ภาษาอังกฤษ: ครอบครุมทักษะทั้ง 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน

8 บทเรียน (6 ชั่วโมง)  American Studies: เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา

7 บทเรียน (5.25 ชั่วโมง)  K +tools, K +eXtra, and K +clubs: Self-study

ระดับ ELEMENTARY (A1) SANTABARBARA และ NEW YORK EMPIRE STATE

อะไรคือสิ่งที่บ่งบอกถึงระดับภาษาอังกฤษของฉัน

เรียนต่ออเมริกา
English For Academic Purposes (EAP) ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม English for Academic Purposes คือ?

เหมาะสำหรับนักเรียนที่กำลังจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือกำลังจะเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ที่จะต้องใช้รายละเอียดการเรียนการสอบที่ซับซ้อน ทั้งด้านการเขียนและอ่านภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศ การฟังการอภิปราย การจดใจความสำคัญจากการฟัง การเขียนรายงาน การเสนอผลการรายงานและสามารถนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง

เรียน English for Academic Purposes 28 คาบเรียน

เน้นการฝึกฝนให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

เรียนเสริม 7 คาบเรียน

นักเรียนจะได้เรียนในสิ่งที่นักเรียนต้องการจะเรียนเสริม สิ่งทีนักเรียนที่คิดว่าเป็นจุดอ่อน รวมทั้งเทคนิคการสอบต่างๆ

Level 1: Intermediate or IELTS 5.0. Level 2: Higher Intermediate or IELTS 5.5 (Exit at equiv. of IELTS 6.0/6.5, depending on grade.) Students aiming to exit at the equivalent of an IELTS 6.5 level are expected to be IELTS 6.0 on entry to EAP.

อะไรคือสิ่งที่บ่งบอกถึงระดับภาษาอังกฤษของฉัน

เรียนต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อออสเตรเลีย
เรียนภาษาอังกฤษระยะยาว 6 เดือน ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษระยะยาว 6 เดือนคือ?

เรียนภาษาอังกฤษระยะยาว (English Academic Semester courses) 6 เดือน เป็นการเรียนการสอนแบบเดียวกับการเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป แต่นักเรียนจะได้ลงเรียนยาวนานกว่า อีกทั้งจะได้ราคาเรียนที่ถูกกว่า หรือถ้านักเรียนสนใจ เรียนภาษาอังกฤษระยะยาวหลักสูตรเร่งรัด Intensive Academic Semester  ทางเราก็มีให้นักเรียนได้เลือกตามความต้องการ

เรียนภาษาอังกฤษทั่วไป 20 คาบเรียน

เน้นการฝึกฝนให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด

เรียนเสริม 7 คาบเรียน

นักเรียนจะได้เรียนในสิ่งที่นักเรียนต้องการจะเรียนเสริม สิ่งทีนักเรียนที่คิดว่าเป็นจุดอ่อน รวมทั้งเทคนิคการสอบต่างๆ

Beginner to Advanced English

อะไรคือสิ่งที่บ่งบอกถึงระดับภาษาอังกฤษของฉัน

เรียนต่ออังกฤษ, เรียนต่อไอร์แลนด์ , เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่ออเมริกา
เรียนภาษาอังกฤษระยะยาว 5 เดือน ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

เรียนภาษาอังกฤษระยะยาว 5 เดือน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษระยะยาวในต่างประเทศ นักเรียนที่ต้องการใช้เวลาในการท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆ ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ และสัมผัสกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง

เรียนภาษาอังกฤษทั่วไป 20 คาบเรียน

เน้นการฝึกฝนให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด

เรียนเสริม 7 คาบเรียน

นักเรียนจะได้เรียนในสิ่งที่นักเรียนต้องการจะเรียนเสริม สิ่งทีนักเรียนที่คิดว่าเป็นจุดอ่อน รวมทั้งเทคนิคการสอบต่างๆ

Beginner to Advanced English

อะไรคือสิ่งที่บ่งบอกถึงระดับภาษาอังกฤษของฉัน

เรียนต่ออังกฤษ, เรียนต่อไอร์แลนด์ , เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่ออเมริกา
เรียนภาษาอังกฤษระยะยาว 9 เดือน ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เรียนภาษาอังกฤษระยะยาว 9 เดือนคือ?

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษระยะยาว 9 เดือน (English Academic Year courses) เป็นหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษระยะยาว ที่จะทำให้นักเรียนได้มีการเรียนการสอนได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด การเรียนการสอนจะเหมือนหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป แต่ถ้านักเรียนต้องการการเรียนที่เข้มข้นกว่าเดิมในระยะเวลา 9 เดือน เรียนภาษาอังกฤษระยะยาวแบบเข้มข้น 9 เดือน (Intensive Academic Year course) ซึ่งนักเรียนสามารเลือกเรียนวิชาเสริม เพิ่มเติมจากการเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปได้อีก เช่น ภาษาอังกฤษธุรกิจและภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

เรียนภาษาอังกฤษทั่วไป 20 คาบเรียน

เน้นการฝึกฝนให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด

เรียนเสริม 7 คาบเรียน

นักเรียนจะได้เรียนในสิ่งที่นักเรียนต้องการจะเรียนเสริม สิ่งทีนักเรียนที่คิดว่าเป็นจุดอ่อน รวมทั้งเทคนิคการสอบต่างๆ

Beginner to Advanced English

อะไรคือสิ่งที่บ่งบอกถึงระดับภาษาอังกฤษของฉัน

เรียนต่ออังกฤษ, เรียนต่อไอร์แลนด์ , เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่ออเมริกา
เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น 5 เดือน ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น 5 เดือน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษระยะยาวในต่างประเทศ นักเรียนที่ต้องการใช้เวลาในการท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆ ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ และสัมผัสกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง

เรียนภาษาอังกฤษทั่วไป 20 คาบเรียน

เน้นการฝึกฝนให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด

ชั่วโมงการเรียนรู้ด้วยตนเอง 7 คาบเรียน

การเรียนรู้ด้วยตนเองจะช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนและฝึกฝนในสิ่งที่ได้เรียนมาและปรับปรุงทักษะที่ยังต้องการการพัฒนา โดยใช้แบบเรียนที่อาจารย์แนะนำ แบบฝึกหัดแบบออนไลน์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ interactive

วิชาเลือกเฉพาะ 8 คาบเรียน

เหตุการณ์ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การเตรียมสอบ TOEFL/IELTS การเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น

Beginner to Advanced English

อะไรคือสิ่งที่บ่งบอกถึงระดับภาษาอังกฤษของฉัน

เรียนต่ออังกฤษ, เรียนต่อไอร์แลนด์ , เรียนต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อออสเตรเลีย, เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่ออเมริกา
เรียนภาษาอังกฤษระยะยาวแบบเข้มข้น ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เรียนภาษาอังกฤษระยะยาวแบบเข้มข้นคือ?

เรียนภาษาอังกฤษระยะยาวแบบเข้มข้น (Intensive Academic Semester courses) 5 - 6 เดือน มีระยะเวลาการเรียนที่ยาวนานกว่า อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรที่การเรียนการสอนที่เข้มข้นมากกว่า  หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษระยะยาว (General English Academic Semester course) นอกจากจะเพิ่มความสามารถภาษาอังกฤษให้นักเรียนแล้ว หลักสูตรนี้ยังมีวิชาเสริมเพิ่มเติมให้นักเรียนได้เรียนเพิ่มในทักษะที่ตัวเองชอบอีกด้วย

เรียนภาษาอังกฤษทั่วไป 20 คาบเรียน

เน้นการฝึกฝนให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด

ชั่วโมงการเรียนรู้ด้วยตนเอง 7 คาบเรียน

การเรียนรู้ด้วยตนเองจะช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนและฝึกฝนในสิ่งที่ได้เรียนมาและปรับปรุงทักษะที่ยังต้องการการพัฒนา โดยใช้แบบเรียนที่อาจารย์แนะนำ แบบฝึกหัดแบบออนไลน์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ interactive

วิชาเลือกเฉพาะ 8 คาบเรียน

เหตุการณ์ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การเตรียมสอบ TOEFL/IELTS การเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น

Beginner to Advanced English

อะไรคือสิ่งที่บ่งบอกถึงระดับภาษาอังกฤษของฉัน

เรียนต่ออังกฤษ, เรียนต่อไอร์แลนด์ , เรียนต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อออสเตรเลีย, เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่ออเมริกา
เรียนภาษาอังกฤษระยะยาวแบบเข้มข้น 9 เดือน ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เรียนภาษาอังกฤษระยะยาวแบบเข้มข้น 9 เดือน?

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษระยะยาวแบบเร่งรัด 9 เดือน (Intensive Academic Year courses) เป็นหลักสูตรการเรียนภาษอังกฤษที่นักเรียนจะได้เรียนภาษษอังกฤษอย่างเข้มข้นและเร่งรัดภายใน 9 เดือน ซึ่งเป็นกลักสูตรที่มีความคล้ายคลึงกับหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษระยะยาว 9 เดือน (General English Academic Year course) เพียงแต่มีการเรียนการสอนที่เข้มข้นกว่าและนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเสริมเพิ่มเติมอย่าง เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เรียนภาษษอังกฤษเตรียมสอบ

เรียนภาษาอังกฤษทั่วไป 20 คาบเรียน

เน้นการฝึกฝนให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด

ชั่วโมงการเรียนรู้ด้วยตนเอง 7 คาบเรียน

การเรียนรู้ด้วยตนเองจะช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนและฝึกฝนในสิ่งที่ได้เรียนมาและปรับปรุงทักษะที่ยังต้องการการพัฒนา โดยใช้แบบเรียนที่อาจารย์แนะนำ แบบฝึกหัดแบบออนไลน์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ interactive

วิชาเลือกเฉพาะ 8 คาบเรียน

เหตุการณ์ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การเตรียมสอบ TOEFL/IELTS การเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น

Beginner to Advanced English

อะไรคือสิ่งที่บ่งบอกถึงระดับภาษาอังกฤษของฉัน

เรียนต่ออังกฤษ, เรียนต่อไอร์แลนด์ , เรียนต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่ออเมริกา

ทำไมต้องเลือกเรา Kaplan International?

เราคือผู้นำด้านการเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศเพื่อนักเรียนที่มาจากทั่วโลก

ระบบการเรียนการสอน K+ เป็นระบบการเรียนของเราโดยเฉพาะซึ่งมีความทันสมัยและประสบความสำเร็จสูงสุด เรามีโรงเรียนมากกว่า 45 แห่งทั่วโลก และหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่หลากหลายซึ่งเปิดรับนักเรียนตลอดทั้งปี มาร่วมเดินทางกับเราเพื่อเปิดโลกที่กว้างกว่า

ค้นหาเพิ่มเติม

ประกาศนียบัตรเพื่อรับรองระดับของภาษาอังกฤษของคุณ

มันมีความสำคัญมากที่คุณสามารถที่จะรับรู้และได้รับการรับรองระดับของภาษาอังกฤษของคุณ

เมื่อนักเรียนได้เรียนจบคอร์สของเราแล้ว นักเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร accredited Kaplan International English Certificate of Achievement พร้อมด้วยประวัติการเข้าเรียน

ค้นหาเพิ่มเติม

K+ ระบบการเรียนภาษาอังกฤษ

K+ ระบบการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยสูงสุดในการเรียนการสอน

โดยการมุ่งเน้นทักษะการเรียนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ reading, writing, listening, และ speaking. นักเรียนยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากระบบอันทันสมัยนี้ทุกที่ที่นักเรียนต้องการ เพราะระบบได้มีการเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัย

ค้นหาเพิ่มเติม