University Experience Year

Kaplan's University Experience Year

หลักสูตร Kaplan’s University Experience Year เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้นักเรียนมีโอกาสในการปรับตัวให้เข้ากับการเรียนในสภาพแวดล้อมระดับมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และเป็นโอกาสที่ดีที่นักเรียนจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา

หลักสูตร Kaplan’s University Experience Year จะใช้เวลาในการเรียนทั้งหมด 32 สัปดาห์ และนักเรียนจะได้ใช้เวลาไปกับการพัฒนาภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับ Advanced ในโรงเรียนสอนภาษาของ Kaplan และพัฒนาทักษะทางวิชาการผ่านการเรียนวิชาหน่วยกิตที่นักเรียนสนใจในมหาวิทยาลัยพันธมิตรของเรา

หลังจากจบหลักสูตร University Experience Year แล้ว นักเรียนก็จะมีความพร้อมที่จะออกไปเผชิญโลกกว้าง และทำเป้าหมายชีวิตของตัวเองให้สำเร็จในอนาคต

Kaplan's University Experience Year

ขั้นตอนการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยที่ไม่ยุ่งยาก

สำหรับหลักสูตร Kaplan's University Experience Year นักเรียนขอวีซ่าประเภท I-20 เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

การเรียนรู้ผ่านการซึมซับ

การนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตจริงผ่านการเรียนร่วมกับเพื่อนนักเรียนอเมริกันจะช่วยให้นักเรียนซึบซับภาษาได้เร็วขึ้นและเพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิตในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

การสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

นักเรียนจะมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยมและสามารถประสบความสำเร็จในการเขียนรายงานทางวิชาการ, การโต้วาที, และการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ

หน่วยกิตที่สามารถเทียบโอนได้

นักเรียนสามรถเลือกเรียนได้ตั้งแต่ 3 - 6 หน่วยกิตในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกาซึ่งหน่วยกิตที่เรียนสามารถนำไปประกอบการสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้

มหาวิทยาลัยชั้นนำ 3 แห่งในอเมริกา

เลือกเรียนในหลากหลายสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยชั้นนำทั้ง 3 แห่งเปิดสอน โดยมหาวิทยาลัยทุกแห่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนของ Kaplan

มหาวิทยาลัยพันธมิตรของเรา

UC Santa Barbara
Pace University
George Washington University

ระยะเวลาเรียนในหลักสูตร

32 สัปดาห์

การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อปรับพื้นฐาน

หากนักเรียนมีทักษะทางภาษายังไม่ถึงระดับ Intermediate ให้นักเรียนพิจารณาลงเรียนภาษาอังกฤษเพื่อปรับพื้นฐานก่อนเริ่มเรียนในภาคเรียนแรก

ภาคเรียนที่ 1

การเรียนภาษาอังกฤษและการปฐมนิเทศ

การเรียนภาษาอังกฤษแบบ Intensive กับ Kaplan จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับ Advanced และมีความมั่นใจที่จะเรียนในมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน เราพร้อมที่จะช่วยนักเรียนในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยผ่านกิจกรรมและความช่วยเหลือต่างๆเช่น การพาทัวร์วิทยาเขต และการช่วยเหลือในขั้นตอนการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย เป็นต้น

มหาวิทยาลัยพันธมิตรยอมรับผลคะแนนภาษาอังกฤษของเรา นักเรียนจะสมารถเริ่มเรียนได้โดยที่ไม่ต้องสอบหรือใช้คะแนน TOEFL ในการสมัคร

Break

ช่วงเวลาหยุดพักการเรียน 3 สัปดาห์

หลังจากเรียนภาษาอังกฤษ Intensive หนึ่งภาคเรียนนักเรียนก็จะมีทักษะภาษาอังกฤษตามข้อกำหนดที่จะเริ่มเรียนมหาวิทยาลัย – เทียบได้กับการสอบ TOEFL 80 คะแนน

ภาคเรียนที่ 2

หลักสูตร Advanced ของ Kaplan

มีหลักสูตรภาษาอังกฤษมากมายให้นักเรียนเลือกเรียนในภาคเรียนที่สอง เช่น หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ, หลักสูตรเพื่อเตรียมสอบ TOEFL หรือ iGrad, และหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ เป็นต้น

หลักสูตรที่มีหน่วยกิต

ในภาคเรียนที่สอง นักเรียนจะต้องจัดสรรเวลาระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษระดับ Advanced กับ Kaplan และการเรียนในมหาวิทยาลัยพันธมิตรที่นักเรียนเลือก

ค่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ราคาหลักสูตร University Experience Year
$14,999
  • บทเรียนภาษาอังกฤษ – 21 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • การเรียนในระบบ K+ Online และ K+ Learning Clubs – 5.25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • การปฐมนิเทศในโรงเรียน, ในเมือง และมหาวิทยาลัยที่นักเรียนเลือก
  • คำแนะนำในขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย – แบบตัวต่อตัว (ภาคเรียนที่ 1)
  • คำแนะนำทางวิชาการสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย - แบบตัวต่อตัว (ภาคเรียนที่ 2)
  • การเรียนเพิ่มเติมในระบบ K+ Online Extra ตลอดหลักสูตร

*ตัวเลือกเพิ่มเติมอื่นๆ:
การเรียนแบบตัวต่อตัวเพิ่มเติม, การอัพเกรดการเรียนเป็นหลักสูตรเตรียมสอบ, การอัพเกรดการเรียนเป็นแบบ Intensive - เรียนเพิ่มอีก 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์, ประกันสุขภาพและการเดินทาง, รถรับส่งสนามบิน

หลักสูตรและที่พักในมหาวิทยาลัยพันธมิตร

มหาวิทยาลัยพันธมิตรของเรามีหลักสูตรและที่พักให้นักเรียนเลือกมากมาย ราคาต่อไปนี้เป็นเพียงราคาโดยประมาณ ราคาที่แท้จริงขึ้นอยู่กับความต้องการและตัวเลือกของนักเรียนแต่ละคน กรุณาติดต่อที่ปรึกษาของเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

U.C. Santa Barbara Pace University George Washington University
หลักสูตรที่มีหน่วยกิต:
(ราคาต่อหน่วยกิต)
$281 - $335
หลักสูตรที่มีหน่วยกิต:
(ราคาต่อหน่วยกิต)
$1016 - $1700
หลักูตรที่มีหน่วยกิต:
(ราคาต่อหน่วยกิต)
เริ่มต้นที่ $1,690
ราคา Homestay(ต่อสัปดาห์)
$290
ราคา Residence (ต่อสัปดาห์)
$600 - $990
ราคา Homestay (ต่อสัปดาห์)
$335
ราคา Residence (ต่อสัปดาห์)
$615
ราคา Homestay (ต่อสัปดาห์)
$230
ราคา Residence (ต่อสัปดาห์)
$540

* นักเรียนสามารถเลือกเรียน 1 วิชา (3 หน่วยกิต) หรือ 2 วิชา (6 หน่วยกิต) หน่วยกิตทั้งหมดเป็นหน่วยกิตที่สามารถเทียบโอนได้. กรูณาติดต่อที่ปรึกษาของเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและราคาที่แน่นอน

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากหลักสูตรของเรา

เราพร้อมที่จะช่วยเหลือนักเรียนในทุกด้านตลอดหลักสูตร Kaplan's University Experience Year และให้ประสบการณ์ทางการศึกษาที่ดีที่สุดกับนักเรียนทุกคน

หลัหสูตร Kaplan University Experience Year

ภาคเรียนที่ 1

การเรียนภาษาอังกฤษแบบ Intensive

ใน 1 สัปดาห์จะมีการเรียนทั้งหมด 26.25 ชั่วโมง ประกอบไปด้วยการเรียนภาษาแบบ Intensive, การฝึกทักษะเฉพาะต่างๆและเรียนรู้เพิ่มเติมออนไลน์ผ่านระบบ K+ 

การปฐมนิเทศ

การปฐมนิเทศในระหว่างภาคการเรียนแรกประกอบด้วย การเดินทัวร์วิทยาเขตและเมืองที่นักเรียนเลือกเรียน และการสัมนากลุ่มเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนในประเทศอเมริกา

การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

การแนะแนวตัวต่อตัวเพื่อช่วยเลือกวิชาหน่วยกิตและการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

ภาคเรียนที่ 2

หลักสูตร Advanced ของ Kaplan

มีหลักสูตรภาษาอังกฤษมากมายให้นักเรียนเลือกเรียนในภาคเรียนที่สอง ไม่ว่าจะเป็น การเรียนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ, การเรียนเพื่อเตรียมสอบ TOEFL หรือ iGrad, และการเรียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ เป็นต้น

การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ

เราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากการเรียนกับเรา ไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือเกี่ยวคำศัพท์, วิชาหน่วยกิตที่นักเรียนเลือกเรียน, การเขียนเรียงความทางวิชาการ, การทำความเข้าในหัวข้อบรรยายต่างๆ และการทำโครงงาน เป็นต้น

ใบแสดงผลการเรียน

หลังจากนักเรียนเรียนจบหลักสูตร นอกจากจะได้รับประกาศนียบัตรของ Kaplan ที่นักเรียนสามารถใช้เป็นหลักฐานรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษแทนคะแนน TOEFL ในมหาวิทยาลัยพันธมิตรของเราแล้ว นักเรียนยังจะได้รับใบแสดงผลการเรียนจำนวน 3-6 หน่วยกิต จากมหาวิทยาลัยที่นักเรียนเลือกอีกด้วย

* แต่ละสัปดาห์ประกอบด้วย
บทเรียนภาษาอังกฤษจำนวน 20 บท (15 ชั่วโมง)

พัฒนาทักษะด้านไวยกรณ์, การอ่านออกเสียง, การเขียนเรียงความที่มีความซับซ้อน และการใช้คำศัพท์เฉพาะทาง

บทเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะทางจำนวน 8 บท (6 ชั่วโมง)

กำจัดจุดอ่อนทางภาษาอังกฤษ ไปพร้อมกับการค้นหาความสนใจใหม่ๆ และเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อพิชิตเป้าหมายทางการศึกษาที่นักเรียนต้องการ

7 บทเรียนในระบบ K+ (5.25 ชัวโมง)

ระบบการเรียน K+ Online และ K+ Online Extra จะช่วยให้มีโอกาสในการฝึกฝนสิ่งที่ได้เรียนในห้องเรียน และได้รับคำแนะนำในการเรียนออนไลน์ทันที นอกจากนี้การเข้าร่วม K+ Learning Club ที่มีอาจารย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดก็จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าสังคมกับเพื่อนๆและฝึกภาษาอังกฤษไปในเวลาเดียวกัน

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

ขั้นตอนการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยที่ไม่ยุ่งยาก

การเลือกเรียนกับเรา จะช่วยให้นักเรียนมีโอกาสเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำในอเมริกา โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่ยุ่งยาก นักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนได้โดยใช้ประกาศนียบัตรของ Kaplan แทนการใช้คะแนน TOEFL

ใบแสดงผลการเรียน

เมื่อนักเรียนสำเร็จหลักสูตร University Experience Year นักเรียนจะได้รับใบแสดงผลการเรียนจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรและใบประกาศนียบัตรจาก Kaplan ใบแสดงผลการเรียนจากมหาวิทยาลัยเป็นเอกสารบันทึกการเข้าห้องเรียน ผลการเรียน และจำนวนชั่วโมงหน่วยกิต หากนักเรียนมีแผนที่จะเรียนต่อมหาวิทยาลัยในอเมริกาหรือแคนาดา นักเรียนสามารถใช้ใบแสดงผลการเรียนในการสมัครเข้าเรียนและโอนหน่วยกิตเข้าในหลักสูตรปริญญาที่นักเรียนเลือกได้

ข้อกำหนดสำหรับการลงทะเบียนเรียน

หลักสูตรที่มีหน่วยกิตจะมีค่าธรรมเนียมระหว่าง $ 281 - $ 1,690 ต่อหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมอาจแตกต่างไปขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่เปิดสอน อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนอื่น ตามข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัย
 

คำถามที่พบบ่อย

ได้ เรามีบริการ University Placement Service หรือ UPS ที่จะช่วยนักเรียนค้นหาสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน และเราพร้อมที่จะช่วยเหลือนักเรียนในทุกขั้นตอนการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยที่นักเรียนเลือก  นักเรียนจะได้รับ Condition Letter of Acceptance ซึ่งเป็นจดหมายตอบรับเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไข โปรแกรมต่างๆของเราจะช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

นักเรียนที่มีวีซ่า F1 ไม่จำเป็นต้องกลับประเทศในช่วงที่รอเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย หลังจากจบหลักสูตร University Experience Year แล้ว หาก:

  • นักเรียนได้ทำเรื่องโอน I-20 ภายใน 60 วันหลังจากจบหลังสูตร University Experience Year แล้ว
  • วันที่นักเรียนเรียนจบหลักสูตร University Experience Year และวันที่นักเรียนลงทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่นักเรียนเลือกมีระยะเวลาห่างกันไม่เกิน 5 เดือน

ในหนึ่งวิชามี 3 หน่วยกิต และสองวิชามี 6 หน่วยกิต นักเรียนสามารถเลือกจำนวนวิชาที่จะลงเรียนได้ หน่วยกิตทั้งหมดสามารถโอนได้

นักเรียนไม่จำเป็นต้องสอบ TOEFL เพื่อเรียนในหลักสูตร Kaplan's University Experience Year และหากนักเรียนอยากเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยหลังจบหลักสูตรแล้วก็มีมหาวิทยาลัยพันธมิตรมากมายภายใต้ University Placement Service ของ Kaplan ที่ยอมรับประกาศนียบัตรของเราแทนคะแนนสอบ TOEFL

โดยทั่วไปการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่าย UPS จะต้องใช้คะแนน TOEFL

เรามั่นใจว่านักเรียนจะมีทักษะภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นในทุกๆ 10 สัปดาห์ หากนักเรียนตั้งใจเรียนและเข้าเรียนตามที่กำหนดแต่ยังสอบได้คะแนน TOEFL ไม่ถึง 80 คะแนน นักเรียนสามารถเพิ่มได้อีก 4 สัปดาห์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ* หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรในมหาวิทยาลัยพันธมิตรของเราได้ เราจะช่วยนักเรียนอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาในส่วนที่นักเรียนยังขาดผ่านบริการเสริมภายใต้หลักสูตร University Experience Year และให้คำปรึกษานักเรียนตัวต่อตัว เพื่อช่วยนักเรียนให้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ถึงระดับที่นักเรียนต้องการ

* สามารถดูข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด ได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://www.kaplaninternational.com/th/terms-and-conditions

ค่าใช้จ่ายสำหรับหารเรียนกับ Kaplan:
หลักสูตร University Experience Year มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ที่ $14,999 ซึ่งนักเรียนจะต้องชำระในขั้นตอนการสมัครก่อนเริ่มเรียนในหลักสูตร ค่าใช้จ่ายนี้จะครอบคลุมค่าเรียนภาษาอังกฤษกับ Kaplan, อุปกรณ์การเรียนการสอนในระบบ K+, การปฐมนิเทศและการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ รวมถึงการให้คำแนะนำในการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย และราคานี้เป็นราคาที่ใช้ในโรงเรียนของเราทุกแห่ง

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัยพันธมิตร:
นักเรียนจะต้องจ่ายค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมอื่นๆให้กับมหาวิทยาลัยพันธมิตรที่นักเรียนเลือกโดยตรงก่อนที่จะเริ่มเรียนในภาคเรียนที่สอง ค่าใช้จ่ายที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย, หลักสูตรและจำนวนหน่วยกิตที่นักเรียนเลือก

นักเรียนอาจจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หากนักเรียนเลือกที่จะอัพเกรดหรือร้องขอบริการเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากคอร์สที่นักเรียนเลือก ซึ่งรวมไปถึง การเปลี่ยนแปลงที่พัก, การเรียนแบบตัวต่อตัว, การอัพเกรดเป็นคอร์สเตรียมตัวสอบ, การอัพเกรดเป็นการเรียนในคอร์ส Intensive (เรียนเพิ่มขึ้น 6 ชัวโมงต่อสัปดาห์), ประกันการเดินทาง และการรับส่งที่สนามบิน

ในปัจจุบันยังไม่มีส่วนลดหรือทุนการศึกษาใดๆให้นักเรียนที่ลงเรียนในหลักสูตรนี้ นักเรียนจึงจำเป็นต้องจัดเตรียมค่าใช้จ่ายต่างๆให้เพียงพอตลอดกาเรียนในหลักสูตร University Experience Year

No, your English classes will be at your Kaplan school in both semesters. In semester two, you’ll continue with your English studies at Kaplan, and you’ll also take additional classes in your chosen subject on the partner university campus of your choice.

ติดต่อเราตอนนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรับการติดต่อกลับจากเราภายใน 48 ชั่วโมง

ติดต่อเรา

1 - คุณสนใจหลักสูตรประเภทใด
2 - ข้อมูลนักเรียน

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
ฉันยืนยันว่าฉันอายุเกิน 16 ปี