สถานที่พักนักเรียนที่ Chicago

Accommodation: Choose between Homestay & Student Residence

Homestay

  • อาศัยอยู่กับครอบครัวท้องถิ่นที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วอย่างดี
  • ร่วมทานอาหารเช้าและอาหารเย็นกับคอรบครัวชาวท้องถิ่น
  • ฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติเมื่ออยู่กับโฮส
  • สัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างที่น่าสนใจ

Student residence

  • อาศัยอยู่กับนักเรียนต่างชาติและมีความเป็นส่วนตัวมากกว่า
  • หอพักนักเรียนส่วนใหญ่นักเรียนต้องหาอาหารหรือทำทานเอง
  • สังสรรค์กับเพื่อนๆนักเรียนชาวต่างชาติอย่างมีความสุข
  • ห้องพักแบบห้องเดี่ยว ห้องคู่ เตียงเดี่ยว เตียงคู่ ขึ้นอยู่กับแต่ละสาขาโรงเรียน

สถานที่พักบนแผนที่

โฮมสเตย์
Homestay family
โฮมสเตย์ (ห้องเดี่ยว, อาหาร 14 มื้อ/สัปดาห์)

ที่พักอาศัยแบบโฮมสเตย์เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการซึมซับวัฒนธรรมใหม่ การได้ร่วมรับประทานอาหารกับ Host Family (ครอบครัวที่ให้ที่พักอาศัย) ทุกวัน ทำให้คุณสามารถฝึกภาษาอังกฤษได้ในสถานการณ์ที่ผ่อนคลายและเป็นธรรมชาตินอกห้องเรียน เราเลือกสรรโฮมสเตย์อย่างพิถีพิถัน เพื่อคุณจะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย

สิ่งอำนวยความสะดวก: