Dil ipuçları

Dil, dilbilgisi, stil ve kelime bilgisi konusunda uzman ipuçları alın

Basit Gelecek Zaman (Wıll)

by
3 Eylül 2015

“Will” basit gelecek zamanda kullanılan yardımcı fiildir ve Türkçe’de gelecek zaman eki olan “-ecek, -acak” anlamını verir. “Will” yardımcı fiilinden sonra öznemiz ne olursa olsun fiilin 1. Hali (yalın hali) kullanılır; yani “will” özneye göre çekimlenmez. Öncelikle “will”i kullanarak nasıl olumlu, olumsuz ve soru cümleleri kurduğumuza bir bakalım.

Olumlu Cümleler

Özne Yardımcı fiil Fiil Nesne
I/You/He/She/ItWe

 

You

They

will (‘ll) drink some water.

Olumsuz Cümleler

Özne Yardımcı fiil Fiil Nesne
I/You/He/She/ItWe

 

You

They

will not (won’t) drink some water.

Soru Cümleleri

Yardımcı fiil Özne Fiil Nesne
Will I/You/He/She/Itwe

 

you

they

drink some water?

Not: Birinci tekil ve çoğul şahıslarda (I/We), “will” yerine “shall” de kullanılabilir, fakat “shall” yardımcı fiilinin kullanımı gittikçe azalmıştır.  

“Will”in birçok farklı kullanım yeri vardır ve gelecek zamanda kullanılan tek yapı “will” olmadığından bu kullanım yerlerini bilmek önemlidir. Şimdi bu kullanım yerlerine hep birlikte bir göz atalım.

1)      Geleceğe ilişkin tahminde bulunurken “will” kullanılır. Örnek:

It will snow tomorrow. (Yarın kar yağacak.)

Geleceğe ilişkin tahminlerde bulunurken sıklıkla şu ifadeler kullanılır: I’m sure, I think, I don’t think, I hope, I feel, I doubt, probably. Örnek:

I’m sure she will pass the exam. (Eminim sınavı geçecek.)

2)      Karşı tarafa söz verirken “will” kullanılır. Örnek:

I will buy you a bicycle as soon as I get my first salary. (İlk maaşımı alır almaz sana bir bisiklet alacağım.)

3)      Konuşma anında herhangi bir karar verildiğinde “will” kullanılır. Bu anlamda kullanıldığında Türkçe’ye çevirisi “–ecek, -acak” değil de “yapayım, edeyim” olarak düşünülmelidir.  Örnek:

A: What would you like to drink? (Ne içmek isterdiniz?)

B: I’ll get a cup of coffee. (Bir fincan kahve alayım.)

A: It’s very hot inside. (İçerisi çok sıcak.)

B: I’ll open the window. (Pencereyi açayım.)

4)      Gelecekle ilgili değiştiremeyeceğimiz gerçeklerden bahsederken veya soru sorarken “will” kullanırız. Örnek:

It will be cold in winter. (Hava kışın soğuk olacak.)

Will you be at home tonight? (Bu akşam evde olacak mısın?)

5)      TV, radyo, gazete, vs.’de resmi bir haber verilirken, olay planlanmış olmasına rağmen, “will” kullanılır. Örnek:

The President will open a new school in Ankara tomorrow. (Başbakan yarın Ankara’da yeni bir okul açılışı yapacak.)

6)      Bir şey rica ederken “will” kullanılır. Örnek:

Will you open the window, please? (Camı açar mısın lütfen?)

Etiketler

Bu makaleyi paylaş