Dil ipuçları

Dil, dilbilgisi, stil ve kelime bilgisi konusunda uzman ipuçları alın

Büyük Harf Kullanımı ve Noktalama İşaretleri

by
5 Kasım 2014

Büyük Harf Kullanımı:

 1. Cümlenin ilk harfi hep büyük yazılır. Örnek: It’s a beautiful day.
 2. Birinci tekil şahıs “I” her zaman büyük harfle yazılır. Örnek: Sometimes I don’t want to sleep early.
 3. Kişi isimleri: Nicole Kidman, Bill Gates
 4. Ünvanlar: Mr, Mrs., Ms., Dr.
 5. Markalar ve firma isimleri: Zara, Echo Bay Technology Group
 6. Cadde isimleri: Broadway, Oxford Street
 7. Okul isimleri: Oxford University, Washington High School
 8. Coğrafi yerler: Mount Everest, Lake Van, the Mediterrenean Sea, the Sahara Desert.
 9. Şehirler, ülkeler, diller ve milliyetler: California, Turkey, French, Canadian, the Inuits
 10. Günler, aylar, tatiller: Monday, June, Valentine’s Day (Fakat mevsimler küçük harfle yazılır: spring, autumn, fall, summer, winter)
 11. Dersler ve bölüm adları: English, Maths, Biology, Mechanical Engineering, Aviation
 12. Dinler: Islam, Christianity
 13. Gezegenler: Saturn, Mars (Diğer gökcisimleri ile birlikte aynı bağlamda kullanılmadıkça “earth, moon, sun” küçük harfle yazılır. Örnek: “There are many different species on earth”. FAKAT “The Earth is the third planet from the Sun.”)

Noktalama İşaretleri:

 1. Cümlenin sonunda nokta kullanın. Örnek: I like chocolate.
 2. Soru cümlesinin sonunda soru işareti kullanın. Örnek: Do you want to eat chocolate?
 3. Aşırı heyecana sebep olan duyguları göstermek için (şaşkınlık, kızgınlık, korku gibi) ünlem işareti kullanın. Örnek: You must be kidding me!
 4. İyelik isimleri için kesme işareti (‘) kullanın.

-          Tekil isimler için ‘s kullanın. Örnek: It is Sam’s dog.

-          Çoğul isimler için s’ kullanın. Örnek: Those are students’ books.

-          Düzensiz çoğul isimler için ‘s kullanın. Örnek: The children’s shoes are very expensive.

5. Kısaltmalar için kesme işareti kullanın. Örnek: I’ll be a pilot when I grow up.
6. Bir seri oluşturan üç ya da daha fazla kelimenin arasına virgül koyun. Örnek: I like swimming, playing football, and reading in my free time.

7. İki cümleyi birbirine bağlamak için kullanılan “and”, “or”, “but”, “so” gibi bağlaçlardan önce virgül kullanın. (“Because”dan önce virgül kullanılmaz.) Örnek: I want to buy a car, but I don’t have enough money.

[kapframe src="https://www.kaplaninternational.com/l/tur/quizzes/capitalization-punctuation/index.html" height="600" ]

Etiketler

Bu makaleyi paylaş